.
سه شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۸.
امروز:
Nov 19 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

سه شنبه, 23 ارديبهشت 1393 ساعت 16:46

شهلا دانشفر: در حمایت از دستگیرشدگان اول مه، رهبران طومار ٤٠ هزار امضا

رژیم اسلامی در آستانه روز جهانی کارگر و در مراسم های این روز تعدادی از کارگران را دستگیر کرد. دو تن از این کارگران جعفر عظیم زاده و جمیل محمدی، دو تن از رهبران طومار ٤٠ هزار امضا  و دو عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران هنوز در زندانند.
جعفر عظیم زاده و جمیل محمدی در نیمه شب ١٠ اردیبهشت دستگیر شدند، علت این دستگیری نیز جلوگیری از تجمعی بود که به مناسبت روز جهانی کارگر از سوی هماهنگ کنندگان طومار ٤٠ هزار امضا در مقابل وزارت کار  داده شده بود. جمهوری اسلامی از نگرانی برپایی چنین تجمعی و پیوستن وسیع مردم به آن در چنین روزی، این دو رهبر این حرکت اعتراضی کارگری را دستگیر کرد.
به گزارش سایت اتحاد در همان اولین ملاقات کوتاه که این دو فعال کارگری بعد از دستگیری با خانواده های خود داشتند، آنها ضمن محکوم کردن ممانعت از برگزاری تجمعات روز جهانی کارگر، قاطعانه حمایت خود را از طومار ٤٠ هزار کارگر برای خواست افزایش دستمزدها و لغو مصوبه دولت مبنی بر تعیین حداقل دستمزد ٦٠٨ هزار تومانی که چند بار زیر خط فقر است،  اعلام کردند و مبارزه برای این خواست و برگزاری روز جهانی کارگر را حق مسلم کارگران دانستند.
اکنون کارگران امضا کننده طومار ٤٠ هزار امضا از کارخانجات مختلف با تاکید بر خواست افزایش دستمزدها و در حمایت از  جعفر عظیم زاده و جمیل محمدی، بیانیه های پرشوری داده اند. از جمله بیانیه هایی از سوی جمعی از کارگران شهر صنعتی کاوه، شهرک صنعتی مامونیه، شهر صنعتی اراک، نورد و پروفیل ساوه و لوله سازی صفا، جمع هایی از کارگران در کرمانشاه و درسنندج از کارخانجات نساجی های کردستان، شاهو و پرریس و همچنین جمع هایی از كارگران خودرو ساز شاغل در ایران خودرو و سایپا صادر شده و در این بیانیه ها کارگران خواستار آزادی فوری جعفر عظیم زاده و جمیل محمدی شده و بر خواست افزایش دستمزدها پافشاری کرده اند.
بدین ترتیب اعتراض بخاطر دستگیری جعفر عظیم زاده و جمیل محمدی  و حمایت از آنان گسترش می یابد و کارزاری برای آزادی آنان شکل گرفته است. این کارزاری است  که به طور واقعی در ادامه کارزار علیه  تصویب دستمزدهای ٦٠٨ هزار تومانی و خواست پس گرفته شدن این تصمیم و افزایش فوری دستمزدها قرار دارد و هر روز تعداد بیشتری از امضا کنندگان طومار ٤٠ هزار امضا به آن می پیوندند. در این کارزار بحث  بر سر زندگی و معیشت کارگران و کل جامعه است. بحث بر سر اینست که در کنار دستمزدهای چند بار زیر خط فقر، اجرای مرحله دوم "طرح هدفمند کردند یارانه ها" که یک شوک قیمتی دیگری را برای کارگران و کل مردم به وجود آورده  و بیش از بیش زندگی میلیونها خانواده کارگری و کل جامعه به خطر افتاده، در دستور کار قرار گرفته است. و بحث بر سر بی تامینی مطلق  کارگران و همه مردم به لحاط درمان، تحصیل برای فرزندان، بیمه بیکاری و بیمه های رفاهی اولیه است. اینها همه زمینه های اجتماعی شکل گرفتن و گسترش چنین کارزاری و حمایت از دو تن از هماهنگ کننده طومار اعتراضی ٤٠ هزار کارگر با خواست افزایش دستمزدها  است. وسیعا به امضا کنندگان طومار ٤٠ هزار امضا بپیوندیم و یک خواست فوری ما آزادی جعفر عظیم زاده و جمیل محمدی دو تن از رهبران هماهنگ کننده این طومار باشد. این کارزار میتواند شروع دور جدیدی از اعتراض برای آزادی نه تنها دستگیر شدگان اول مه بلکه برای آزادی همه کارگران زندانی و زندانیان سیاسی از زندان و دفاع از زندگی و معیشتمان و حقوق پایه ای چون حق تشکل، حق  اعتصاب، حق اجتماع کردن برای کل جامعه باشد. به هر شکل که میتوانیم این کارزار را تقویت کنیم و برای آزادی دستگیر شدگان اول مه و همه کارگران زندانی و زندانیان سیاسی از زندان تلاش کنیم.
همانطور که اشاره کردم حمایت از دو هماهنگ کنندگان طومار ٤٠ هزار امضا که در زندان بسر میبرند گسترش می یابد. کارگران امضا کننده این طومار از کارخانجات مختلف بیانیه داده و بر تداوم اعتراض خود تاکید کرده اند. انتظار میرود دیگر کارگران امضا کنندگان این طومار و همه کارگران از کارخانجات مختلف و بخش های مختلف با بیانیه های پرشور خود و با طومار های اعتراضی شان به این حرکت بپیوندند و خواستار آزادی فوری جعفر عظیم زاده و جمیل محمدی و همه کارگران زندانی شوند. جا دارد که همین جا به وضعیت اضطراری بهنام ابراهیم زاده یکی دیگر از چهره های شناخته شده  کارگری و فعال دفاع از حقوق کودک که بعد از ٤ سال زندان و شکنجه دوباره به انفرادی ٢٠٩ انتقال یافته و زیر فشار رژیم اسلامی قرار دارد، اشاره کنیم. او نیاز فوری به حمایت وسیع ما دارد. عکس دستگیرشدگان اول مه، عکس بهنام ابراهیم زاده و همه کارگران زندانی و زندانیان سیاسی را همه جا نصب شده و شعار کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد را بیش از بیش به جلوی صحنه سیاسی جامعه بکشانیم.
کارزار برای آزدی دستگیر شدگان اول مه ، کارزاری است که انعکاسی جهانی پیدا کرده است. از جمله دبیر کل کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری در نامه‌ای به حسن روحانی، خواستار پایان بازداشت، ‌تعقیب قضایی و بدرفتاری با فعالان کارگر زندانی شده است. در این نامه شارون بارو، با اشا ره به بازداشت تعدادی از فعالان کارگری از جمله جعفر عظیم‌زاده و جمیل محمدی، ‌ و اشاره به وضعیت برخی از فعالان کارگر زندانی مانند شاهرخ زمانی، ‌ محمد جراحی، ‌ بهنام ابراهیم‌زاده و رضا شهابی خواستار آزادی همه کارگران زندانی از زندان شده است. ما نیز به سهم خود تلاش داریم که صدای اعتراض این کارگران در سطح جهان باشیم و آخرین اخبار از وضعیت کارگران زندانی و مبارزات کارگران در ایران را جهانی کنیم . از جمله شرکت در کنفرانس سالانه لیبراستارت که امسال در برلین برگزار و کنفرانس سالانه سازمان جهانی کار، آی ال او فرصت مناسبتی برای رساندن صدای کارگران به گوش جهانیان است. ما امسال نیز در اجلاس سالانه آی ال او شرکت خواهیم کرد و تلاش میکنیم که  با خواست اخراج رژیم اسلامی از همه مراجع جهانی و از جمله از سازمان جهانی کار صدای اعتراض کارگران دستگیر شده و کارگران در ایران باشیم.
برای اطلاع بیشتر از ابعاد گسترش کارزار برای آزادی دستگیر شدگان روز جهانی کارگر،  در زیر بیانیه های حمایتی جمع هایی از امضا کنندگان طومار ٤٠ هزار امضا  را که از سایت اتحاد برگرفته شده میخوانید:  
بیانیه جمع هایی از کارگران از  کارخانجات نورد و پروفیل ساوه و لوله سازی صفا و کارگران شهرصنعتی کاوه، مامونیه و شهرصنعتی اراک
جعفر عظیم زاده و جمیل محمدی دو نفر از دستگیر شدگان روز جهانی کارگر را فورا آزاد کنید
ما جمعی از کارگران در شهر صنعتی کاوه، شهرک صنعتی مامونیه و شهر صنعتی اراک از مقامات قضایی میخواهیم جعفر عظیم زاده و جمیل محمدی دستگیر شدگان ١١ اردیبهشت روزجهانی کارگر را فورا آزاد کنید این خواست و فریاد هزاران کارگر استان مرکزی است. هزاران کارگری که هیچ  وسیله ای برای  رساندن فریاد خود به گوش مسئولان ندارند ما کارگرا ن دیدیم در روز جهانی کارگر این دو نفر بودند که پرچم جنبش دستمزدها را با شهامت بلند کردند و درمقابل تخلف و قانون شکنی دولت در اجرای ماده ٤١ قانون کار ایستادند و قهرمانانه  فریاد زدند  هرگز از خواسته هایمان کوتاه نخواهیم آمد خواسته اصلی این دو نفر اجرای بی  چون وچرا و کامل ماده ٤١ قانون کار درسال ٩٣ و ایجاد تشکل مستقل  کارگری می باشد که  خواسته و مطالبه  ما همه کارگران است ما  کارگران استان مرکزی ضمن محکوم کردن بازداشت غیرقانونی جعفر عظیم زاده وجمیل محمدی اعلام میکنیم تا زمانی که  این دونفر و همه کارگران زندانی آزاد نشوند، تا زمانی که  درمصوبه مزد ٩٣ تجدید نظر نشود و ماده ٤١ قانون کار بطور کامل  اجرایی نشود تا زمانی که آقای روحانی فقط  وعده وعید می دهد وبا این وعده ها  نه تنها دستمزد ما افزایش نمی یابد و جلوی بیکاری، گرانی و تورم گرفته نمی شود بلکه بصورت بی سابقه و بی شرمانه ایی  مزد کاهش وهمه کا لاها افزایش می یابد ،
ما کارگران حق خودمان میدانیم از این پس در لحظه و زمان با تحصن، تجمع و اعتصاب در محل کار و در مقابل ادارات کار،مجلس، وزارت کار و ریاست جمهوری فریاد بلند خود را به گوش مسئولان نظام جمهوری اسلامی برسانیم
بیانیه کارگران سنندج و کرمانشاه درمورد ادامه بازداشت جمیل محمدی و جعفر عظیم زاده
از دوسال قبل ما کارگران در سراسر ایران با جمع آوری امضا در اعتراض به سطح دستمزدها خواهان افزایش مزد شدیم و تا به امروز که چهل هزار امضا به وزارت کار تحویل داده ایم و چندین بار نیز در محل مجلس و وزارت کار تجمع کرده ایم مصرانه بر خواست خود مبنی براجرای ماده ٤١ قانون کار برای تعیین مزد هستیم. در این راستا تعداد شش نفر از کارگران و دوستان ما بعنوان هماهنگ کنندگان این طومار اعتراضی خواست و مطالبه چهل هزار کارگر امضا کننده و به طبع آن میلیونها کارگر خواهان افزایش مزد را نمایندگی کرده اند. اکنون دو نفر از هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی در بازداشت به سر میبرند. جعفر عظیم زاده و جمیل محمدی از شب دهم اردیبهشت ماه در منزل خویش دستگیر شده و تاکنون نیز در بازداشت وزارت اطلاعات هستند. این دوستان هیچ جرمی مرتکب نشده اند بجز اینکه از حق و مطالبه ما برای افزایش مزد در صف اول این اعتراض قرار داشته اند.
مسئولین قضایی بجای رسیدگی به قانون شکنی های دولت در وزارت کار در زیر پا گذاشتن ماده ٤١ قانون کار که عملا میلیونها نفر خانواده کارگری را به فلاکت کشانده، کارگران را بخاطر حق خواهی و پیگیری مطالباتشان بازداشت و زندانی میکند و این نمونه آشکار ضدیت با کارگران است.
ما کارگران امضا کننده طومار در شهرهای سنندج و کرمانشاه ضمن محکوم نمودن دستگیری و ادامه بازداشت دوستانمان اخطار میدهیم که هزاران کارگر امضا کننده طومار اعتراضی برای افزایش دستمزد از این عمل غیر انسانی وزارت اطلاعات و سیستم قضایی خشمگین بوده و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط این دوستان می باشیم و اعلام میکنیم چنانچه این دو تن از هماهنگ کنندگان طومار هرچه سریعتر آزاد نگردند خود را برای ابراز اعتراض محق میدانیم و عواقب ناشی از ادامه بازداشت این کارگران مستقیما متوجه مسئولین قضایی و اطلاعاتی است.
کارگران امضا کننده طومار اعتراضی در سنندج و کرمانشاه
جمعی از کارگران اخراجی نساجی های کردستان، نساجی شاهو . نساجی پرریس
١٧/٠٢/٩٣
----
بیانیه از سوی جمع هایی از کارگران خودرو سازی ایران خودرو و سایپا
هماهنگ كنندگان محترم ٤٠هزار امضا برای افزایش دستمزد ها‎
بدین وسیله ما به نمایندگی جمعی از كارگران خودرو ساز شاغل در ایران خودرو و سایپا و شركت كننده در طومار ٤٠ هزار امضا خشم و اعتراض خود را به عمل غیر انسانی و غیر قانونی دستگیری آقایان جعفر عظیم زاده و جمیل محمدی را ابراز می داریم. ما همواره خلاصی از سختی معیشت و تلاش برای زندگی آبرومندانه راهنمای عمل ما بوده است ، بدیهی است كه نمایندگان هماهنگ كننده در ٤٠ هزار امضا را كه تنها گناه آنها شركت در صف مقدم اعتراض ما بوده است تنها نخواهیم گذاشت . ضمن انزجار از رویه غیر انسانی بازداشت رهبران کارگری . ما اخطار می دهیم فلاكت دیگر بس است ، آقایان جعفر عظیم زاده و جمیل محمدی بلافاصله و بی قید و شرط بایستی آزاد شوند در غیر این صورت به نحو مقتضی با فریادی رسا تر و اعتراضی كوبنده تر به میدان خواهیم آمد و هم صدا با دیگر هم طبقه ای هایمان با پرچم افزایش حداقل حقوق ٢/٥ میلیون تومانی و سایر مطالبات انباشته خود به مقابله با برپا دارندگان فلاكت موجود به مقابله خواهیم پرداخت .
جمعی از كارگران خودرو سازی ایران خودرو و سایپا
٢١ اردیبهشت ٩٣

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت