.
چهارشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۸.
امروز:
Nov 13 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

سه شنبه, 23 ارديبهشت 1393 ساعت 16:46

اسماعیل مولودی: برنامه نگاهی‌ دیگر

با برنامه ای دیگر از اسماعیل مولودی ، نگاهی دیگر :
نگاهی دیگر ، برنامه ای است از رادیو رهاورد که تهیه، اجرا و تنظیم آن بر عهده همکار خوبمان آقا‌ی اسماعیل مولودی می‌باشد. موضوع برنامه این هفته: دولتهای دوران بحران و بحرانهای حکومتی!
http://radiorahavard.se/index.php/33-2012-01-03-01-35-12/2013-01-07-21-08-49/844-shaiesteh-18

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت