.
جمعه ۱ آذر ۱۳۹۸.
امروز:
Nov 22 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

دوشنبه, 22 ارديبهشت 1393 ساعت 02:05

جمهوری خواهان دمکرات ولائیک ایران: سخنرانى ۶ ژوئن

دعوت به سخنرانی
بیلان یک ساله دولت روحانی
سخن رانان:
ژاله وفا، مهرداد درویش پور،
محمود راسخ، کاظم کردوانی
زمان: ٦ یونی ٢٠١٤
ساعت ١٨
مکان: آلمان - هانور- خانه کارگاه
Zur Bettfedernfabrik 1
30451 Hannover-Linden Nord
این نشست همزمان از طریق اتاق پالتاکی پخش می شود!
آدرس اتاق:
Middle East/Iran/Jomhurikhahan Demokrat wa Laic Iran
جمهوری خواهان دمکرات ولائیک ایران (جدل)
برای اطلاع بیشتر: 004917684302931

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت