.
سه شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۸.
امروز:
Nov 19 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

دوشنبه, 22 ارديبهشت 1393 ساعت 02:04

رادیو پیشگام: گفتار هفتگی مهدی سامع

جمعه 19 اردیبهشت 1393
در گفتار این هفته می شنوید
-حرکتهای اعتراضی کارگران و مزدبگیران
-خامنه ای و دلواپسی نژادها
-صدور تروریسم و بنیادگرایی از زبان مشاور خامنه ای

 

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت