.
جمعه ۱ آذر ۱۳۹۸.
امروز:
Nov 22 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

یکشنبه, 21 ارديبهشت 1393 ساعت 03:13

حزب کمونیست کارگری ایران: خطاب به ایرانیان مقیم خارج

با تمام قوا برای آزادی زندانیان سیاسی
فصل نوینی از مبارزه مردم علیه جمهوری اسلامی شروع شده است. مردم به اشکال متنوع و با ابتکارات تازه به میدان میایند. زندان و زندانى به يكى از مهمترين مسائل جدى رودرروئى جامعه ايران و دنياى متمدن  در تقابل جمهورى اسلامى تبديل شده است.  
حمله به زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ اوین به قصد ارعاب زندانیان سیاسی و کل جامعه صورت گرفت  با ضد حمله زندانیان،  خانواده هایشان و مخالفین رژیم پاسخ کوبنده گرفت و به ضربه ای علیه خود حکومت تبدیل شد.
اعدام ها و قانون کثیف قصاص و تلاش برای شریک کردن خانواده های مقتول در جنایات حکومت با موجی از بخشش خانواده ها و بی خاصیت کردن قانون ضدانسانی قصاص ‌مواجه شده است. حکم اعدام ریحانه با اعتراض و دخالت بسیاری از مردم به بى آبروئى كامل برای حکومت و سیستم قضائی اش تبدیل شده است. بسیج اوباش حکومت برای جلوگیری از برپائی روز جهانی کارگر بیشتر از آنکه کارگران و مردم را بترساند٬‌ ترس خود حکومت را به نمایش گذاشت. هوای ناسالم شهرها هزاران جوان را به میدان اعتراض کشانده است و زنان بی حجابی را گسترش داده اند و دستگاه های سرکوب را ناتوان کرده اند.
وضعیت زندانیان سیاسی و رهبران کارگری زندانی و تلاش برای بیرون آوردن این عزیزان از سیاهچال های حکومت یک بارومتر مهم اوضاع سیاسی ایران است. در جریان حمله به بند ۳۵۰ اوین زبونی و شکنندگی حکومت برای مردم بیشتر عیان شد. مجبور شدند در مقابل مردم خشمگین و معترض رئیس زندانهایشان را عوض کنند و این حاصل مقاومت شجاعانه زندانیان و مبارزه مستمر خانواده هایشان بود.
صداى پرقدرت زندانيان بر آسمان ايران رعد ميزند و مى غرد. این صداى نسل شكست نخورده اى است كه شايسته وسيعترين پشتيبانى و همبستگى است.  كيست كه نداند در چنین فضائی، مبارزه ما در خارج کشور تاثیرگذارتر از همیشه است. جا دارد ایرانیان مقیم خارج نیز همراه با اين قهرمانان به زنجير كشيده، تلاش شايسته و نوینی را شروع کنند. جا دارد كه اجتماعات، بزرگتر و همبسته ترباشد. سازمانهای کارگری و مدافع حقوق انسان جهان را بايد بيشتر از هميشه مطلع و تشویق به حمایت از زندانیان سیاسی شوند. دولت هاى دنيا بايد تحت فشار دائمى اين جنبش باشند و جرات نكند كه با حكومت ديكتاتوى اسلامى در ايران مماشات كنند.
تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری این مساله را عرصه بسیار مهمی از مبارزه برای عقب راندن حکومت و سرنگونی آن میداند و به سهم خود از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد. ما فعالیت مستمری را در دستور میگذاریم و همه ایرانیان مقیم خارج و کلیه احزاب و سازمانهای اپوزیسیون را نیز فرامیخوانیم که فعالیت خود را در دفاع از زندانیان سیاسی و برای آزادی فوری آنها تشدید کنند و با تمام قوا و در شهرهای مختلف اروپا و آمریکای شمالی و هر جا که حضور دارند به میدان بیایند. روزی که در زندان ها بدست مردم شکسته میشود و عزیزان مردم به آغوش خانواده هایشان برمیگردند دور نیست. سهم خودمان را در این مبارزه شکوهمند ادا کنیم.
کارگران زندانی و زندانیان سیاسی و عقیدتی باید فورا و بی قید و شرط آزاد شوند.
تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران
۹ مه ۲۰۱۴

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت