.
شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۸.
امروز:
Oct 19 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

دوشنبه, 08 ارديبهشت 1393 ساعت 03:17

شورای استکهلم: گرامی باد اول ماه مه

گرامی باد روز اول ماه مه روز همبستگی جهانی کارگران.
شب همبستگی با کارگران زندانی در استکهلم
روز اول ماه مه شورا به سنت هر ساله در میدان باغشاه میزی در دفاع از کارگران وجنبش کارگری برپا میکند . پس از مراسم اول ماه مه از همه آزادیخواهان دعوت میکند تا در گرد همایی بعد از مراسم شرکت کنند . هرسال به مناسبت اوضاع جنبش کارگری در ایران وتوانایی وامکانات خود این مراسم به مسئله معینی اختصاص داشته است . امسال هم به سیاق همه ساله در سالنی واقع در کنار ایستگاه مترو در اکسلزبری وبمناسبت همبستگی با کارگران زندانی جمع میشویم . از ساعت 3 این سالن دراختیارهمه دوستان قرار میگیرد غذای سرد وجود دارد وچای وقهوه ونوشیدنی . از ساعت پنج تا هفت جلسه بحثی دایر میشود تا رفقا ودوستان در باره چگونگی وضرورت دفاع از جنبش کارگری نظرات وانتقادات وایده های خود را طرح نمایند .این بحث همگانی است وسخنران معینی ندارد. باشد که از طریق این تبادل نظر ها وانتقال تجربیات ، نیروهای مدافع جنبش کارگری به هم نزدیکتر شده ودفاع از جنبش کارگری وسعت گرفته و کمبود هایش تصحیح شود .
زمان باقیمانده تا ساعت 10 شب که سالن دراختیار ما است . وقتی برای دیدار ، موسیقی و گفتگواست . همه آزادیخواهان خوش آمدند.
کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد.
سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی
زنده باد آزادی  زنده باد سوسیالیسم
شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران ـ استکهلم
آدرس محل مراسم : آکسلس بری توریت 3 ، آکسلس بری سنتروم
تونل بان 13 به طرف نوشبوری(خط قرمز، حدودا 15 دقیقه از مرکز شهر)

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت