.
جمعه ۴ بهمن ۱۳۹۸.
امروز:
Jan 24 2020.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

دوشنبه, 08 ارديبهشت 1393 ساعت 03:14

دورتموند: بزرگداشت اول ﻣﺎه ﻣﻪ

بزرگداشت اول ﻣﺎه ﻣﻪ, روز ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﺎرﮔﺮ در دورتموند
تامین اجتماعی, عدالت اجتمایی, زندگی بهتر برای کارگران, صلح و نه به فاشیسم از خواسته های امسال فدراسیون اتحادیه های کارگری آلمان در بزرگداشت اول ماه مه, روز جهانی کارگر می باشد .
حامیان مادران پارک لاله ایران - دورتموند، امسال نیز به همراه سندیکاهای کارگری، گروه ها و فعالان حقوق بشری در این برنامه که شامل راهپیمایی و سخنرانی نماینده های مختلف اتحادیه ها، نهاد ها، شخصیت های سیاسی و بر پایی میز و چادرهای اطلاع رسانی می باشد، شرکت خواهند داشت. این مراسم که هر ساله هزاران نفر در آن شرکت دارند, یکی از بزرگترین گردهمایی های روز جهانی کارگر در آلمان می باشد.
حامیان مادران پارک لاله ایران در شهر دورتموند آلمان, در مارش امسال روز کارگر, ضمن تاکید بر سه خواسته مادران پارک لاله ایران, در دفاع از حقوق و خواسته های صنفی کارگران, در حمایت از کارزار لگام ( لغو گام به گام اعدام ), برای آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و در محکوم کردن ضرب و شتم زندانیان سیاسی بند ٣٥٠ زندان اوین,شرکت خواهند داشت.
حامیان مادران پارک لاله ایران - دورتموند
پنج شنبه اول ماه مه ٢٠١٤ ، ساعت ۱۰.۳۰ صبح سخنرانی نماینده های نهاد ها
ساعت ١١ راهپیمایی از جلوی تاتر شهر بطرف پارک وستفالن - دورتموند
اطلاعیه برنامه در وبلاگ مادران
http://madaransolhdortmund.blogspot.de/2014/04/blog-post_27.htmfoal
همبستگی برای حقوق بشر درایران : به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر
http://madaransolhdortmund.blogspot.de/2014/04/blog-post_6187.html

به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر
برگرفته از «اعلامیه جهانی حقوق بشر» مصوبه‌ی 10 دسامبر 1948
ماده 23
الف: هر کس حق برخورداری از کار، گزینش آزادنه‌ی شغل، شرایط عادلانه و رضایت‌بخش شغلی و پشتیبانی به هنگام بیکاری دارد.
ب: هر کس حق دارد که بی‌هیچ تبعیضی در برابر کار مساوی، دستمزد مساوی دریافت کند.
ج: هر کس که کار می‌کند حق دارد دستمزدی عادلانه و خشنود‌کننده دریافت کند تا بتواند زندگی خود و خانواده‌اش را در خور‌ِ کرامت انسانی تأمین کند و در صورت نیاز از پشتیبانی‌های اجتماعی تکمیلی برخوردار گردد.
د: هر کس حق دارد برای پاسداری از منافع خود سندیکا تشکیل دهد و یا به سندیکا بپیوندد.
ماده 24
هر کس حق استراحت و تفریح دارد؛ این حق به ویژه شامل محدودیت معقولانه ساعات کار و مرخصی‌های ادواری با پرداخت حقوق می باشد.
بزرگداشت روزجهانی کارگر و دفاع از حقوق زحمتکشان ایران
روز جهانی کارگر بعنوان نمایش اتحاد و همبستگی کارگران و تجلیل از زحمتکشان، در سرتاسر جهان توسط ملت‌ها و بسیاری از دولت‌ها برسمیت شناخته شده و جشن گرفته می‌شود، در ایران اما این روز یادآور حمله نیروهای دولتی به تجمع کارگران و ضرب و شتم و دستگیرنمودن آنان می‌باشد.جمهوری اسلامی که 35 سال پیش بنام حکومت "مستضعفان" و با وعده مرّفه کردن کارگران و تمام مردم ایران قدرت را بدست گرفت، از همان ابتدا به سرکوب تشکل‌های مستقل کارگری و دستگیری و شکنجه و اعدام فعالان جنبش کارگری ایران اقدام کرد و حتی برگزاری جشن اول ماه مه را توسط نهادهای مستقل کارگری ایران غیرقانونی اعلام کرد.
حق داشتن کار و بهره مندی از زندگی شرافتمندانه، حق تشکیل سندیکا و نهادهای صنفی کارگری، و حق اعتصاب برای کسب مزد بیشتر و شرایط کارمناسب و سایرحقوقی که دراعلامیه جهانی حقوق بشر جزو حقوق اساسی کارگران برای دفاع از منافع صنفی و طبقاتی آنان برسمیت شناخته شده‌است، هرگز بوسیله جمهوری اسلامی برسمیت شناخته نشده و اعتصاب‌ها و گردهمائی های صنفی و تلاش کارگران برای ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری همواره  بطور وحشیانه  سرکوب گردیده و کنشگران جنبش کارگری به اخراج از کار و شکنجه و حبس‌های درازمدت محکوم شده‌ اند.هم اکنون نیز تعدادی از فعالان کارگری بخاطر شکنجه وعدم دستری به درمان و دارو در زندان‌های جمهوری اسلامی با خطر مرگ روبرو هستند. دو کارگر مبارز ستار بهشتی و افشین اسانلو که اولی در زیر شکنجه و دومی براثر عدم مراقبت‌های پزشکی در ماههای اخیر در زندان کشته شده‌اند، نمونه‌ای از رفتار رژیم جنایت پیشه ای است که هنوز خود را طرفدار فقرا و مستضعفین می‌داند!   
زنان کارگر و کودکان کار که آسیب پذیرترین گروههای اجتماعی را در ایران تشکیل می‌دهند، نه تنها از حمایت قانون برخوردار نیستند بلکه ستم و استثمار مضاعفی که ازسوی نظام مرد سالار و مذهبی برآنان روا داشته می‌شود، شرعی و قانونی محسوب می‌گردد و این نیز در حالی است که نمایندگان جمهوری اسلامی، پیوسته درکنفرانس ها و سمینارهای جهانی مربوط به حقوق زنان و کودکان شرکت نموده و بیشرمانه در مورد به اصطلاح پیشرفت هائی که در زمینه حفظ حقوق زنان و کودکان در ایران صورت گرفته است به درغگوئی و عوامفریبی می‌پردازند.    
رئیس جمهور جدید آقای حسن روحانی که با وعده سامان دادن به اقتصاد بیمار جمهوری اسلامی، مبارزه با فساد، تورم و بیکاری و فعال نمودن کارخانه ها و واحدهای تولیدی ایران و ایجاد اشتغال برای بیکاران، آرای بخشی از کارگران و زحمتکشان درمانده و بیکار را در انتخابات گذشته بسوی خود جلب نمود، تا کنون هیچ اقدام مؤثری درمورد وعده های خود انجام نداده است و بار تورم و گرانی و بیکاری همچنان بر دوش خانواده های ایرانی و بویژه کارگران و حقوق بگیران سنگینی می‌کند و دامنه فقر و گرسنگی هر روز گسترده تر می‌شود و این درحالی است که ثروتمندان جامعه و وابستگان به قدرت حاکم درایران، هر روز ثروتمندتر می‌گردند، و بدیهی است که در چنین شرایطی رواج روز افزون فساد و فحشا و اعتیاد به مواد مخدر و بالا رفتن آمار جرم و جنایت، کارتن خوابی کودکان و زنان در خیابانها، فرار مغزها و خروج غیرقانونی ایرانیان برای یافتن کار درکشورهای خارج و غیره، همگی ارتباط مستقیمی با اوضاع نابسامان اقتصادی و سیاسی جامعه داشته و دارد.
در سالگرد روز جهانی کارگر، ما ضمن شادباش به کارگران و زحمتکشان ایران، از تمامی شخصیت‌ها و نهادهای حقوق بشری ایران درداخل و خارج از کشور درخواست می‌کنیم که به دفاع ازحقوق پایمال شده کارگران ایران، حقوقی که بخش جدائی ناپذیری از ارزش‌های مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر است برخیزند و مجامع و نهادهای بین‌المللی حقوق بشری، سندیکاها و تشکل‌های کارگری در کشورهای مختلف و رسانه ها و خبرگزاری‌های معتبر و مطبوعات جهانی را درجریان وضعیت وخیم زندگی کارگران ایران قراردهند و از آنها بخواهیم با حمایت از کارگران ایران و خانواده های آنان که بخاطر مدیریت نابخردانه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و غارتگری های عوامل رژیم جمهوری اسلامی، در فقر و تنگدستی بسر می‌برند، حکومتگران اسلامی را برای اجرای مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و قوانین وتعهدات بین المللی ناظر برحقوق کارگران تحت فشار قرار داده و آزادی کارگران زندانی و سایر زندانیان سیاسی و عقیدتی  را از این رژیم خودکامه حاکم براین کشور خواستار شوند.

همبستگی برای حقوق بشر درایران
امضا کنندگان :
۱ ـ مادران پارک لاله ایران
۲- اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران / مونترآل
۳ ـ اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران / شیکاگو
۴ ـ اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران / لوس آنجلس
٥ ـ اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران / نیویورک
٦ ـ اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران / تورنتو
٧ ـ اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران/ استین تکزاس
٨- انجمن مدافع دموکراسی در ایران / جنوب کالیفرنیا
٩ ـ انجمن پویا برای حقوق بشر در ایران/ کلن
١٠- انجمن همبستگی ایرانیان / دالاس
١١ـ انجمن حقوق بشر و دمکراسی برای ایران / هامبورگ
١٢ـ جامعه ی دفاع از حقوق بشر و دموکراسی در ایران / سوئد
١٣ـ حامیان مادران پارک لاله - دورتموند
١٤ـ حامیان مادران پارک لاله - لندن
١٥ـ حامیان مادران پارک لاله - نروژ/ اسلو
١٦ ـ حامیان مادران پارک لاله - فرزنو
١٧ ـ حامیان مادران پارک لاله - هامبورگ
١٨-حامیان مادران پارک لاله (مادران عزادار ایران)/جنوب کالیفرنیا
١٩ ـ حامیان مادران پارک لاله - مونیخ
٢٠- مادران صلح مونترآل
٢١ـ شبکه همبستگی ملی ایرانیان فرزنو / کالیفرنیا
٢٢ـ صدای موج سبز ـ جنبش سبز / بیرمنگهام
٢٣- صدای موج سبز ـ جنبش سبز / کاردیف
٢٤- صدای موج سبز ـ جنبش سبز / لندن
٢٥- خانه همبستگی مهر/ کلن
٢٦- کانون فرهنگ و هنر / فرزنو
٢٧ - کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران/ شیکاگو
٢٨- کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی / پاریس
٢٩- همایش ایرانیان / هامبورگ
٣٠- فعالین حقوق بشر و دموکراسی برای ایران-هامبورگ
٣١- بنیاد اسماعیل خوئی - آتلانتا

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت