.
جمعه ۴ بهمن ۱۳۹۸.
امروز:
Jan 24 2020.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

چهارشنبه, 03 ارديبهشت 1393 ساعت 03:31

حزب حکمتیست: فراخوان اول ماه مه

فراخوان تشکیلات خارج کشور حزب حکمتیست بمناسبت اول ماه مه
زنده باد اول ماه مه، روز همبستگی جهانی طبقه کارگر!
بدون نیرو کار کارگر، بورژوازی و حکومتش زنده نیست، بدون نیروی کار کارگر، سرمایه داری قادر به  آفریدن هیچ جنگی، بمباران هیچ خانه، کوچه و خیابانی، به فقر، فلاکت و گرسنگی کشاندن هیچ خانواده کارگری نیست. سرمایه و جهنمش، به نیروی کار کارگر و بردگی مزدی زنده است. کار برای تولید، به سرمایه نیازمند نیست، اما سرمایه برای کسب ثروت به بردگی مزدی کارگر نیازمند است. اول مه باید این خودآگاهی طبقاتی را به طبقه کارگر بازگرداند.
چه چیز می‌تواند بیشتر از این باور به قدرت خود را به طبقه کارگر بازگرداند که هم‌ زمان در سراسر جهان، یک روز، روز اول مه، تصمیم بگیرد که بنا به خواست خود، دست از کار بکشد، کار را به خاطر برگزاری جشن طبقاتی خود تعطیل کند، در صفوف میلیونی هم طبقه‌ای‌هایش متحد شود و کیفرخواست خود علیه توحش سرمایه را مطرح کند. چه چیز می‌تواند بیش از این که طبقه کارگر ببیند چگونه می‌تواند هم زمان در همه کشورها، یک روز بنام خود و بنابه خواست‌ خود، چرخ تولید را بخواباند خود را از خاموشی بدر آورد. چه چیز می‌تواند شورانگیزتر از آن باشد که اول مه، طبقه کارگر در سراسر جهان به بانیان فقر و فلاکت سرمایه اعلام ایست بدهد.
طبقه کارگر باید اول مه در صفوف میلیونی به میدان بیاید، قدرت طبقاتی‌اش را به نمایش بگذارد و اعلام کند که برای پایان دادن به بردگی مزدی، فقر، جنگ و تباهی، و برای ساختن یک دنیای بهتر خود را آماده می‌کند. طبقه کارگر برای رهایی خود هیچ راهی جز متحد شدن و به میدان آمدن علیه حاکمیت سرمایه وتعیین تکلیف قطعی با قدرت سیاسی و بورژوازی حاکم را با اتکا به نیروی خود ندارد و این تنها راه برای پایان دادن به بردگی مزدی و ساختن دنیایی آزاد و برابر است. کارگران جهان متحد شوید!
تشکیلات خارج از کشور حزب حکمتیست، کارگران، کمونیست‌ها، انسان‌های آزادی خواه و برابری طلب و رفقای خارج کشور حزب را به برگزاری هر چه با شکوهتر جشن اول مه و شرکت در مراسم‌ها، میتینگ و راهپیمایی های اول ماه مه و اعلام همبستگی بین المللی با طبقه کارگر فرا می‌خواند.
زنده باد اول ماه مه روز همبستگی جهانی طبقه کارگر
زنده باد سوسیالیسم!
کارگر زندانی آزاد باید گردد!
تشکیلات خارج  از کشور حزب حکمتیست
22 آوریل 2014

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت