.
سه شنبه ۲۶ شهريور ۱۳۹۸.
امروز:
Sep 17 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

یکشنبه, 24 فروردين 1393 ساعت 19:51

گزارشات کارگری۲۳/ ۲۴فروردین

اخباروگزارشات کارگری24فروردین1393
- باز جویی مجدد از شاهرخ زمانی!!!
- اعتصاب غذای بهنام ابراهیم زاده در حمایت از فعال کارگری زندانی شاهرخ  زمانی!
- احضار و تهدید فعالین کارگری و اعضای کمیته هماهنگی در سنندج
- تعرض نسبت بە فعالین تشکل های کارگری را محکوم میکنیم
- تقاضای محمد جراحی از شاهرخ زمانی برای پایان اعتصاب غذا
- اطلاعیه شماره ١٤ کمیته دفاع از کارگران دستگیر شده مهاباد- در حمایت از شاهرخ زمانی
- تقاضای کمپین حمایت از شاهرخ زمانی برای پایان بخشیدن به اعتصاب غذا!
- کنفدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری ( آی تی یو سی) خواستار آزادی شاهرخ زمانی شدند
- طلب کارگران کاشی گیلانا از مرز یک سال گذشت
- تجمع بازرسان وزارت صنعت مقابل مجلس در اعتراض به تبدیل وضعیت قرارداد کار
- اخراج یک سوم زنان پس از بازگشت از مرخصی زایمان
- مرکزآمارنرخ بیکاری ومشارکت اقتصادی سال1392رامنتشرکرد!
- مرگ راننده کامیون محموله نفتی LED بر اثر واژگونی تانکر
- یورش پلیس ایتالیا به مخالفان سیاستهای ریاضتی دولت در رم
- تظاهرات در پاریس علیه سیاستهای ریاضتی دولت فرانسه و اتحادیه اروپا
باز جویی مجدد از شاهرخ زمانی!!!
بنابه گزارش24فروردین کمیته حمایت از شاهرخ زمانی،در کمال بی شرمی و برای چنگ و دندان نشان دادن به جنبش کارگران شاهرخ زمانی را روز شنبه۲۳ فروردین ۱۳۹۳  به شعبه   ۷بازپرسی انقلاب کرج برده و او را تحت بازجویی قرار دادند.
از او پرسیدند که چرا در رابطه با اعدام زندانیان در گوهردشت گزارش داده‌ای و نوشته‌ای که اینجا مرگ هم ناله میکند؟
شاهرخ در جواب گفته است من بعد از ۳۶ روز اعتصاب غذا در جهت  اعتراض به تبعید غیرقانونی خود از گوهردشت به قزلحصار توان جوابگویی به سوالات شما را ندارم تنها می‌توانم بگویم تمام این اتهامات دروغ و ساختگی است. من فقط پس از روشن شدن تکلیف تبعید غیرقانونی که به من تحمیل شده است و در حضور وکیلم به سوالات می‌توانم جواب بدهم.
اطلاعیه شماره ۲۰ کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده
اعتصاب غذای بهنام ابراهیم زاده در حمایت از فعال کارگری زندانی شاهرخ  زمانی!
همانگونه که مستحضر هستید شاهرخ زمانی‌ یکی‌ از فعالین جسور و راستین جنبش کارگری ایران بیشتر از یک ماه است که در اعتصاب غذا به سر میبرد ، شاهرخ به خاطر تبعید‌های پیا پی‌ و دستگیری بدون دلیل و محکومیت به ۱۱ سال زندان تعزیری و در اعتراض به تمام این بی‌ حقوقی‌ها دست به اعتصاب غذا زده و تنها ابزاری که یک زندانی در اختیار دارد یعنی‌ بدن خود را برای اعتراض انتخاب کرده تا صدای تمامی‌ این ظلم و ستم و شکنجه‌ای که در این چند سال زندان متحمل شده به گوش جهانیان برساند!
اینجانب بهنام ابراهیم زاده هم از آنجایی‌ که خود در درون زندان مشغول گذراندن دوران محکومیت زندان هستم و سرنوشتی مشابه  شاهرخ دارم برای حمایت و پشتیبانی‌ از هم طبقه‌ای مبارز خودم شاهرخ زمانی‌ از امروز عصر اعتصاب غذای خود را آغاز می‌کنم و تا رسیدن شاهرخ به خواست و مطالبه‌اش و تا زمانی‌ که شاهرخ در اعتصاب غذا است من هم در اعتصاب غذا خواهم ماند ، زیرا باور دارم حمایت از شاهرخ زمانی‌ حمایت از جنبش کارگری و یکی‌ از فعالین جسور این جنبش است.
بهنام ابراهیم زاده ، زندان اوین- بیست و سوم فروردین ماه ۱۳۹۳
شماره تلفن سخنگوی کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده آقای محمود صالحی ٠٩٣۵٧٣۵٣۴١٢
احضار و تهدید فعالین کارگری و اعضای کمیته هماهنگی در سنندج
طبق گزارش رسیده، طی روزهای اخیر، تعدادی از فعالین کارگری و اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، همچون خالد حسینی، غالب حسینی، عباس اندریاری، سوسن رازانی ، کوروش بخشنده و مجید حمیدی توسط اداره ی اطلاعات شهر سنندج احضار و مورد بازجویی قرار گرفته، و صراحتاً مورد تهدید بازجویان نیز قرار گرفته اند.
شواهد ازین قرار است که با نزدیک تر شدن به اول ماه مه و بغرنج تر شدن اوضاع اقتصادی و اجرای فاز دوم حذف یارانه ها، و محتمل شدن امکان بروز خیزش های عمومی، میزان فشار و تعرض دستگاه های امنیتی به فعالین کارگری و تشکل های کارگری نیز افزایش یافته است.
شایان ذکر است در اوضاع و احوال  سیاسی و اقتصادی ای که حاکمیت سرمایه در ایران با آن مواجه است، تشکل های کارگری و کارگران پیشرو که عملا در تقاطع آینده قرار گرفته اند و مسیر و ماهیت مبارزات آنی و آتی طبقه ی کارگر را مشخص می نمایند، مورد بیشترین تهاجمات قهرآمیز عوامل سرمایه قرار گرفته و می گیرند؛ تا شاید بدین وسیله رسالت تاریخی و طبقاتی آنان را که الهام بخش حرکت های اعتراضی کارگران می باشد را با چالش مواجه نموده، و فرایند مبارزات توده ای را دچار گسست نمایند.
کمیته هماهنگی ضمن پای فشاری مجدد بر تمامی مواضع برحق جنبش کارگری، و دفاع از فعالین آن عرصه، هر گونه تعرضی به صفوف کارگران پیشرو و تشکل های کارگری را محکوم نموده، و خواهان پایان بخشیدن به تهدید ،بازداشت و احضار کارگران و فعالین کارگری و تمامی عرصه های سیاسی و اجتماعی می باشد.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری 23/1/93
جمعیت حقوق بشر کردستان :تعرض نسبت بە فعالین تشکل های کارگری را محکوم میکنیم
طبق گزارشهای  رسیده بە جمعیت حقوق بشر کردستان ، طی روزهای اخیر ، خالد حسینی، غالب حسینی، عباس اندریاری، سوسن رازانی ، کوروش بخشنده و مجید حمیدی از فعالین کارگری و اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری  توسط اداره ی اطلاعات شهر سنندج احضار و مورد بازجویی قرار گرفته، و در حین بازجویی  صراحتاً مورد تهدید بازجویان نیز قرار گرفته اند.
با نزدیک شدن روز جهانی کارگران  و بغرنج تر شدن اوضاع اقتصادی بخصوص در مناطق کرد نشین  و اجرای فاز دوم حذف یارانه ها، و محتمل شدن امکان بروز خیزش های عمومی، میزان فشار و تعرض دستگاه های امنیتی به فعالین کارگری و تشکل های کارگری نیز افزایش یافته است
طبق مرکز امار ایران ، لرستان با 18.9 درصد، گیلان 16.4 و کردستان با 16.1 درصد بیشترین نرخ بیکاری در میان 31 استان در پاییز سال 1392 را دارا بودە است.و در همین رابطە درامد سالانە یک شهروند کردستانی کمتر از یک سوم درامد سالانە یک شهروند  استانهای مرکزی ایران   و یک دهم درامد سالانە یک شهروند تهرانی را داشتە است.
طبق مادە 20 اعلامیە جهانی حقوق بشر  هر انسانی محق به آزادی گردهمایی و تشکیل انجمنهای مسالمت آمیز است. و هیچ کس نمی بایست مجبور به شرکت در هیچ انجمنی شود. هر شخصی حق دارد که در مدیریت دولت کشور خود، مستقیماً یا به واسطه انتخاب آزادانه نمایندگانی شرکت جوید. هر شخصی حق دسترسی برابر به خدمات عمومی در کشور خویش را دارد.اراده ی مردم میبایست اساس حاکمیت دولت باشد؛ چنین اراده ای می بایست در انتخاباتی حقیقی و ادواری اعمال گردد که مطابق حق رأی عمومی باشد که حقی جهانی و برابر برای همه است. رأی گیری از افراد می بایست به صورت مخفی یا به طریقه ای مشابه برگزار شود که آزادی رأی را تأمین کند.
جمعیت حقوق بشر کردستان در دفاع از فعالین عرصه کارگری ، هر گونه تعرضی  را نسبت بە فعالین تشکل های کارگری را محکوم نموده، و خواهان پایان بخشیدن به تهدید ،بازداشت و احضار کارگران و فعالین کارگری و تمامی عرصه های سیاسی و اجتماعی می باشد.
تقاضای محمد جراحی از شاهرخ زمانی برای پایان اعتصاب غذا
رفیق عزیزم، نگرانت هستم، اعتصابت را تمام کن!
شاهرخ عزیز،
۳۷ روز از اعتصاب غذای برحق تو گذشته و با توجه به اعتصاب غذای ۳۲ روزه‌ات در سلول‌های انفرادی وزارت اطلاعات در تبریز در دوران بازداشت‌مان در سال ۱۳۹۰ خوب می‌توانم تصور کنم که اکنون چقدر از نظر جسمی ضعیف شده و در چه وضع خطیری قرار گرفته‌ای.
تو در حالی پا در این راه گذاشتی که ظالمان هیچ راه دیگری برایت باقی نگذاشته بودند. بارها تبعید از بندی به بند دیگر و از زندانی به زندان دیگر، پرونده‌سازی‌ها و احکام حبس جدید و فشار بر روی تو به حدی افزایش یافته بود که هیچ راهی غیر از جان خود را تضمین احقاق حقوق کردن برایت باقی نمانده بود.
تو مطالبه‌ی بسیار ابتدایی و ساده‌ای داری و در واقع تحقق آن برای مسولان هیچ سختی ندارد اما لجاجت و رفتارهای فراقانونی با بی‌رحمی تمام به تماشای آب شدن جسم و جان تو نشسته است.
در طی روزهای گذشته شنیدم که حمایت‌های بسیاری در داخل و خارج کشور از مبارزه‌ات به عمل آمده و با تو و دیگر کارگران زندانی اعلام همبستگی کرده‌اند. یکی از آخرین موارد اعلام اعتصاب غذای رفیقمان بهنام ابراهیم‌زاده در زندان اوین و در حمایت از تو است.
من نیز هم‌زبان با همگان بار دیگر از مطالبه‌ی تو برای بازگشت به بند سیاسی زندان رجایی‌شهر حمایت کرده و از مسولان می‌خواهم سریعا به این خواسته‌ی تو ترتیب اثر دهند. در غیر این صورت مسولیت عواقب این اعتصاب با آن‌ها خواهد بود.
من نیز لحظه به لحظه به تو می‌اندیشم و رنجی که می‌بری را در وجود خود حس می‌کنم. ابتلا به بیماری و ضرورت درمان مداوم و این‌که خودت پیغام فرستاده و قدغن کرده بودی مانع از این شد که من نیز چون تو جان خود را به میدان بیاورم و در این راه هم‌راه تو باشم.
در آستانه‌ی روز چهلم اعتصاب غذایت از تو خواهش می‌کنم که وجود گرانقدر خود را از ما دریغ نکنی و در تصمیم خود برای «ادامه‌ی اعتصاب غذا به هر قیمت» تجدیدنظر کنی.
محمد جراحی- زندان مرکزی تبریز
۲۴/۱/۱۳۹۲
منبع:وبلاگ کمیته حمایت از شاهرخ زمانی
اطلاعیه شماره ١٤ کمیته دفاع از کارگران دستگیر شده مهاباد- در حمایت از شاهرخ زمانی
آزادی بی قید و شرط کلیه زندانیان سیاسی و کارگران زندانی، خواست ما کارگران است
کارگران، مردم آزاده و تشکل های کارگری:
شاهرخ زمانی یک کارگر است. او مدت‌هاست که در زندانهای مختلف در ایران بسر می برد. شاهرخ زمانی کارگر آگاه و معترضی است که در مقابل سیستم سرمایه داری به مبارزه برخواسته و خواستار دنیای عاری از ستم و استثمار است. اما نظام سرمایه داری برای ادامه حاکمیت خود، این کارگر پیشرو و رزمنده را اسیر و زندانی کرده است.
شاهرخ زمانی در مدت زمانی که در زندان به سر می‌برد، بارها از طرف مسئولان قضایی به زندان های متعدد تبعید شده و این در حالی است که در محکومیت ایشان تبعید در زندان وجود ندارد. با این وصف، مسئولان قضایی مکررا" او را تبعید کرده و نهایتا شاهرخ زمانی در اعتراض به این بی عدالتی، اقدام به اعتصاب غذا نموده است.
ما اعضای کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد، ضمن محکوم کردن قوه قضائیه در مورد سرنوشت یک انسان و سکوت این قوه در مقابل خواست برحق شاهرخ زمانی و نیز اعتراضات گسترده بین‌المللی، بر این باور هستیم که هر گونه اتفاق نا گوار بر عهده قاضی پرونده است و آن قاضی باید در یک دادگاه علنی به جرم قتل عمد دادگاهی و محاکمه شود.
خواست یک زندانی که در مقابل آن آماده است تا جان خود را از دست بدهد، بر گرداندن او به زندان اول است. این خواست خیلی مهم نیست تا قوه ای که خود را مستقل و داعیه دادخواهی مظلومان را دارد در مقابل جان یک انسان بی‌تفاوت باشد و در مقابل خواست یک کارگر زندانی مقاومت کنند.
قاضی پرونده شاهرخ زمانی، نیک می‌داند که در اثر استثمار کارگرانی همچون شاهرخ به ثروت و سرمایه بادآورده دست یافته و خودکار و کاغذی که با آن حکم زندان و تبعید شاهرخ را امضا کرده است، از استثمار و حاصل رنج شاهرخ‌ها بدست آورده است. قاضی دادگاه با تکیه بر صندلی راحتی که از عرق و رنج کارگر بدست آورده است علیه خود کارگران بی‌محابا حکم صادر می‌کند.
قوه قضائیه چرا باید در مقابل خواست شاهرخ زمانی اینچنین سکوت کند؟ راستی این چه رازی است که قاضی دادگاه و حامیان سرمایه از اعتراض یک کارگر آن‌چنان وحشت دارند که صدور حکم ١١ سال زندان کفایت نمی‌کند و او را مرتبا از این زندان به آن زندان تبعید می‌کنند؟!
سرمایه‌داران و محافظانشان به خوبی درک کرده‌اند که قدرت نیروی متشکل توده کارگر، در این کشمکش طبقاتی، طبقه سرمایه‌دار و سیستمش را در هم می‌پیچد. تلاش برای ایجاد تشکل کارگری و فعالیت‌های شاهرخ زمانی دقیقن به این دلیل است که سرمایه‌داران را وادار کرده است که او را اسیر و حکم ١١ سال زندان برایش صادر کنند.
سرمایه‌داران متشکل و سازمان یافته علیه کارگران می‌جنگند و توده کارگر نیز نیاز به تشکل و مبارزات منسجم و سازمان یافته دارد. کارگران باید بدون توهم در مقابل این همه بی عدالتی ایستاده و این دنیای نابرابر را تغییر دهند تا انسانها شاهد ذوب شدن جان انسانها نباشند.
ما خواستار آزادی بدون قید و شراط شاهرخ زمانی و کلیه کارگران زندانی هستیم.
شماره تماس با سخنگوی کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد، کوروش بخشنده
09379960747
تقاضای کمپین حمایت از شاهرخ زمانی برای پایان بخشیدن به اعتصاب غذا!
رفیق همدرد و گرامی شاهرخ زمانی عزیز!
پیکار خستگی ناپذیرِ چند سالِ گذشته ی تو در سیاه چالهای مخوف سرمایه، همچون مشعلی فروزان، بخشی از ظلمات مبارزات توده ها را روشنی بخشید و افق های تازه تری را در فراروی مبارزات کارگران به تصویر کشانید.
فریاد رسای تو و دیگر کارگران پیشرو دربند ثابت نمود که هیچ قدرتی قادر به متوقف ساختن و خفه نمودن فریاد اعتراض رنجبران به ستوه آمده از قید مناسبات موجود نخواهد بود. اعتراضات و مبارزات مستمر تو و دیگر همزنجیریانت ثابت نمود که شاید بتوان به آسانی جسم و تن شما را به بند کشید؛ اما اندیشه ی مبارزاتی شما را هرگز نمی توان تسخیر نمود!
شاهرخ عزیز! ما اعضای کمپین حمایت از تو که وظیفه ی خود را پشتیبانی از خواست های برحق تو و جنبش کارگری می دانیم، هم آوا با بسیاری دیگر از مردمان جهان، در نگرانی از وضعیت نگران کننده ی تو، با دلهره ی سنگینی مواجه گشته ایم؛ و ادامه ی اعتصاب تو هر لحظه بیشتر بر تشویش و نگرانی ما می افزاید. ما ضمن قدردانی از رزمندگی و روحیه ی مبارزه جویانه ی تو در مصاف با نابرابری و تلاش برای آفرینش شرایطی دموکراتیک در اعتلا بخشیدن به زندگی کارگران، خواستار پایان بخشیدن به اعتصاب غذایت می باشیم؛ تا ازین پس همگام با هم به نبرد با مناسبات منجمد و پوسیده ی موجود رفته، و هم دوش با هم به دردها و رنج های موجود پایان بخشیم.
کمپین حمایت از شاهرخ زمانی 23/1/93
کنفدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری ( آی تی یو سی) خواستار آزادی شاهرخ زمانی شدند
يکشنبه ۲۴ فروردين ۱۳۹۳ - ۱۳ آپريل ۲۰۱۴
رئیس جمهور اسلامی ایران، حسن روحانی،
ریاست جمهوری
خیابان پاستور، میدان پاستور
تهران ـ جمهوری اسلامی ایران
ایمیل:‪ این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
رئیس جمهور روحانی،
امروز، ما به نام کنفدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری ( آی تی یو سی) و به نمایندگی از سوی ۱۷۶ میلیون کارگر در ۱۶۱ کشور از جهان و نیز از سوی کارگران بین الملل چوب و ساختمان( بی دابلیو آی) نگرانی شدید خود را از وضعیت آقای شاهرخ زمانی، عضو بنیانگزار سندیکای نقاشان تهران و کمیته پیگیری سازمان های کارگری اعلام می نماییم. او از هشتم ماه مارس امسال تا کنون در اعتصاب غذاست. ما متوجه شده ایم که جان آقای زمانی در خطر جدی است.
روز هشتم مارس ۲۰۱۴، همکار ما، آقای زمانی و برخی از هم سلولی های او برای اعلام همبستگی و پشتیبانی از اعتصاب غذای دیگر زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت، دست به اعتصاب غذا زدند. در حالی که آقای زمانی سه روز بود در اعتصاب غذا به سر می برد، به طور ناگهانی رئیس زندان بدون هیچگونه توضیحی تصمیم به انتقال ایشان به زندان قزل حصار گرفت. آقای زمانی در اعتراض به این تصمیم، همچنان به اعتصاب غذای خود می دهد و از زمان انتقال به زندان قزل حصار هشت روز را در سلول انفرادی گذرانده است و به زور به او غذا خورانده اند. او هفده کیلو از وزنش را از دست داده است.
آقای زمانی در اصل همراه با آقای محمد جراحی در ماه ژوئن ۲۰۱۱ دستگیر شده است. در یک محاکمه فرمایشی، شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی تبریز او را به ۱۱ سال زندان و آقای جراحی را به پنج سال زندان محکوم نمود. این محکومیت به دنبال مجرم شناختن او از جمله اقدام علیه منافع ملی با راه اندازی یا عضویت در گروه های مخالف نظام و فرا فکنی علیه حکومت صورت گرفته است. این مورد به بخش بررسی نقض حقوق بشرِ آی تی یو سی به نشانی زیر گزارش شده است:
http://survey.ituc-csi.org/
زندانیان زیادی در زندان قزل حصار هستند. چنانکه از سال ۲۰۱۱ این زندان حدود ۲۰۰۰۰زندانی که ۱۳۰۰۰ نفرشان زندانیان مواد مخدر یا جرایم مربوط به آن هستند، نگهداری می شوند. این امر شرایط بسیار خطرناکی برای زندانیان سیاسی ایجاد کرده است.
رئیس جمهور روحانی!
جنبشِ اتحادیه بین المل گارگری، از جمله «آی تی یو سی» و «بی دابلیو آی» از زمان انتخاب شما برای نشانه هایی از بهبود وضعیت حقوق بشر و آزادی کارگران از جمله حقوق بنیادین شناخته شده در کنوانسیون آی ال او ( سازمان جهانی کار) که در آن همه کشورهای عضو موظف به اجرا و احترام به آن شده اند، با شکیبایی ولی نگران منتظر مانده ایم. اکنون از شما می خواهیم احترام به این حقوق بنیادین را بویژه در همین مورد یاد شده، نشان دهید.
از شما می خواهیم سلامتی و آزادی آقای شاهرخ زمانی را بلافاصله تضمین نمایید. مضافا اینکه او باید به کار پیشین خود برگردد. دولت همچنین باید به آزادی حقوق اتحادیه کار از سوی میلیون ها زنان و مردان کارگر احترام بگذارد. باشد که کشور شما بار دیگر به جامعه کشورهای آزاد و دمکراتیک برگردد.

با احترام
شارون بارو
کنفدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری ( آی تی یو سی)
امبت یوسون
بین الملل چوب و ساختمان( بی دابلیو آی)
طلب کارگران کاشی گیلانا از مرز یک سال گذشت
یکی از کارگران کارخانه «کاشی گیلانا» در منجیل از تأخیر در پرداخت بیش از ۱۳ماه دستمزد و حق عیدی ۱۴۸نفر از همکارانش خبر داد و گفت: تولید در این واحد تولیدی از آذر ماه سال ۹۲ متوقف شده است.
به گزارش24فروردین ایلنا،این کارگر گفت: کارخانه کاشی گیلانا که در شهر منجیل واقع است سابقه طولانی در تولید کاشی دارد اما از چند سال پیش به دلیل مشکلات مدیریتی این کارخانه برای پرداخت مطالبات کارگران و سایر هزینه‌های تولید با مشکلاتی مواجه است.
وی بابیان اینکه کارخانه گیلانا به دلیل بازار فروش خوبی که برای محصولات خود پیدا کرده است باید از تولید مطلوبی برخودار باشد، گفت: از آذر ماه سال ۹۲ که فعالیت تولیدی در کارخانه کاشی گیلانا متوقف شد، کارگران صرفا برای حضور غیاب در محل کار خود حاضر می‌شوند وهیچ فعالیت تولیدی ندارند.
به گفته وی علاوه بر تاخیر ۱۴ ماه‌ای که در پرداخت حقوق کارگران گیلانا ایجاد شده است،، در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی بابت بیمه کارگران بیش از یک میلیارد تومان از کارفرما طلبکار است.
این کارگر گیلانا افزود: به همین دلیل به همین دلیل در حال حاضر تمامی ۱۴۸ کارگر گیلانا برای تمدید دفترچه‌های بیمه تامین اجتماعی خود دچار مشکل جدی هستند.
او بابیان اینکه از حدود دو ماه پیش با شکایت کارگران، پرونده کارفرمای کاشی گیلانا در مراجع قضایی در حال رسیدگی است، افزود: در حال حاضر هیچ کس برای پاسخگویی به وضعیت کارگران وجود ندارد.
این کارگر که به نمایندگی از سایر کارگران سخن می‌گفت در خصوص سایر بدهی‌های کارخانه کاشی گیلانا اظهار داشت: این واحد تولید بابت وام‌های بانکی حدود ۱۱ میلیارد تومان بدهکار است.
وی افزود: به غیر از این، کارخانه گیلانا بابت مطالبات معوقه کارگران و سازمان تامین اجتماعی بیش از ۴ میلیارد تومان بدهکار است.
او دربخش پایانی سخنان خود اظهار داشت: کارگران در واکنش  در خصوص پرداخت نشدن معوقات حقوقی شا ن بار‌ها در مقابل نهادهای مختلف دولتی در شهرستان و استان تجمع کرده و مذاکراتی را با برخی مسئولان مطرح کرده‌اند اما وعده‌های مسئولان تا به امروز نتیجه‌ای برای کارگران در بر نداشته است.
تجمع بازرسان وزارت صنعت مقابل مجلس در اعتراض به تبدیل وضعیت قرارداد کار
حدود ۳۰۰ نفر از بازرسان سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنند گان سراسر کشور در اعتراض به تصمیم اخیر وزارت صنعت معدن وتجارت در خصوص تغیر تبدیل وضعیت استخدامیشان از قرار داد مستقیم به شرکتی صبح امروز یکشنبه در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.
به گزارش24فروردین ایلنا،یکی از بازرسان معترض حاضر در تجمع درباره دلایل تجمع امروزشان گفت: وزارت صنعت معدن و تجارت برای نظارت بر قیمت‌ها و تنظیم بازار کشور بیش از ۳ هزار نیروی قرار داد مستقیم در سراسر کشور دارد که در تاریخ یازدهم فروردین سال جاری این وزارت خانه در نامه‌ای به سازمان حمایت از مصرف کنندگان دستور داد وضعیت استخدامی همه این بازرسان به حالت شرکتی بازگرداند.
وی بابیان اینکه پیشتر قرارداد استخدامی این کارگران در دولت گذشته از حالت شرکتی به حالت استخدام مستقیم تغییر یافته بود، افزود: از آنجا که در استخدام شرکتی احتمال بیشتری برای تضییع حقوق کارگران وجود دارد، بازرسان سازمان حمایت از مصرف کنندگان نسبت به تصمیم اخیر وزارت صنعت معترض هستند.
او با بیان اینکه این موضوع بسیاری از همکارانشان را از سایر استانهای همانند همدان، کرمانشاه، آذربایجان شرقی برای پی گیری به تهران کشانده است، افزود: پیرو نامه مذکور سازمان حمایت از مصرف کنندگان وتولید کنند گان موظف به برگزاری مناقصه عمومی شده است تا از این طریق مسئولیت بازرسی به یک شرکت پیمانکاری واگذار شود.
او در تشریح جزئیات قرار داد کاریشان با وزارت صنعت معدن وتجارت اظهارداشت: پرسنل شرکتی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و شورای اصناف کشور که بعنوان بازرس و کار‌شناس برای کنترل و نظارت بر قیمت‌ها و تنظیم بازار تحت نظارت شرکت پیمانکاری نگار نصر به کار گرفته شده بودند بر اساس مصوبه شماره ۲۱۳۴۷۱ مورخ بهمن ماه ۱۳۹۰ هیات وزیران مبنی بر تبدیل وضعیت قرارداد کار کارگران شرکتی و پیمانکاری شاغل در دستگاه‌های دولتی، از سوی وزارت صنعت معدن و تجارت تبدیل وضعیت شده و تا امروز در قالب قرارداد کار معین به همکاری خود با این وزارت خانه ادامه‌داده‌اند.
او که خود را یکی از بازرسان استان تهران معرفی می‌کرد، در ادامه اظهار داشت: با عملی شدن نامه‌ای که اخیرا وزارت صنعت و معدن به روسای سازمان خود ابلاغ کرده حدود ۳ هزار نفر از بازرسان این وزارت خانه در سراسر کشور مجددا با عقد قرار داد شرکتی با شرکت پیمانکاری، امنیت شغلی خود را از دست می‌دهند.
به گفته وی؛ بیش از ۵۳۰ نفر از بازرسان قرار داد مستقیم ناظر سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان در استان تهران شاغل هستند که امنیت شغلی آنان در خطر افتاده است.
اخراج یک سوم زنان پس از بازگشت از مرخصی زایمان
به گزارش24فروردین مهر،معاون فنی درآمد سازمان تامین اجتماعی،محمد حسن زدا به تحقیق و پژوهشی که در خصوص اخراج زنان پس از بازگشت ازمرخصی زایمان اشاره کرد و گفت: در طی مدت 18 ماه بررسی هایی که انجام شد مشخص گردید که از میان 145 هزار زنی که از مرخصی 6 ماهه زایمان استفاده کرده اند پس از بازگشت به کار 47 هزار نفر آنان از سوی کارفرمایان خود اخراج شده اند به همین دلیل پیش بینی می شود با افزایش 9 ماه مرخصی زایمان این ریزش زنان در محیط های کار به صورت تصاعدی بالا برود.
زدا با اشاره به اینکه برای پیشگیری از تعدیل زنان پس از بازگشت به محیط کار، وزارت کار باید تصمیمی اتخاذ کند.
وی افزود: اجرایی شدن افزایش مرخصی زایمان منوط به تامین اعتبار است و در این صورت به سرعت در تمامی شعب تامین اجتماعی اجرایی خواهد شد.
زدا از تعدیل اعتبار مورد نیاز برای افزایش مرخصی زایمان خبر داد و گفت: در گذشته میزان اعتباری که برای اجرای این طرح پیش بینی کرده بودیم بیش از مقدار فعلی بود و این اعتبار به دلایل مختلف تعدیل شد به طوری که اکنون اعتبار مورد نیاز 294 میلیارد تومان برای سال 93 است.
معاون فنی درآمد سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: آمادگی لازم برای اجرای طرح افزایش مرخصی زایمان وجود دارد و تنها نگرانی ما امنیت شغلی زنان است که ممکن است با این طرح به خطر بیفتد.
بنا بهمین گزارش، قانون افزایش مرخصی زایمان زنان از 6 به 9 ماه در خرداد ماه سال گذشته در قالب لایحه ای از سوی دولت به مجلس فرستاده شد که این لایحه پس از بررسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. براساس مصوبه دولت ‌برای افزایش مرخصی زایمان زنان، مدت مرخصی زایمان (یک و 2 قلو) زنان شاغل در بخشهای دولتی و غیردولتی 9‌ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط تعیین می‌شود. همسران افراد یادشده نیز از 2 هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار می‌شوند.
مرکزآمارنرخ بیکاری ومشارکت اقتصادی سال1392رامنتشرکرد!
مرکزآماربتاریخ23فروردین نرخ بیکاری ومشارکت اقتصادی سال1392رامنتشرکرد.
ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ4/10 درﺻﺪ ﺍز ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎل،ﺑﯿﮑﺎربوده اند. ، ﺑﺮ ﺍﺳﺎس ﺍﯾـﻦ ﻧﺘـﺎﯾﺞ، ﻧـﺮخ ﺑﯿﮑـﺎری در ﺑـﯿﻦ زﻧـﺎن نسبت به مردان ودرنقاط ﺷﻬﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ نقاط روستایی بیشتربوده است.
نرخ ﺑﯿﮑﺎری ﺟﻮﺍﻧﺎن ﺳﺎﻟﻪ 24 - 15 ﺣﺎﮐﯽ ﺍز آن ﺍﺳﺖ ﮐﻪ 0/24 درﺻﺪ ﺍز ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎل 24-15ساله ﺑﯿﮑﺎر بوده اند.
این شاخص ﺑﯿﻦ زﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدﺍن و در ﻧﻘﺎﻁ ﺷﻬﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺎﻁ روﺳﺘﺎﯾﯽ بیشتر ﺑﻮده ﺍﺳﺖ.
 ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﺟﻮﺍﻧﺎن ﺳﺎﻟﻪ 29 - 15 ﻧﯿﺰ ﺣﺎﮐﯽ ﺍز آن ﺍﺳﺖ 2/21ﮐﻪ درﺻﺪ ﺍز ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎل 29-15ساله ﺑﯿﮑﺎر بوده اند.
این شاخص ﺑﯿﻦ زﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدﺍن و در ﻧﻘﺎﻁ ﺷﻬﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺎﻁ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﯿشتر ﺑﻮده ﺍﺳﺖ.
 ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻬﻢ ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ 15 ﺳﺎﻟﻪ وبیشتر ﺑﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎرمعمول 49ساعت وبیشتر نشان می دهد2/40شاغلین ﺑﯿﺶ ﺍز 49 ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﻔﺘﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ کنند.ﺍﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺍز ﻧﻤﺎﮔﺮﻫﺎی ﮐﺎر ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ است ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽ دﻫـﺪ در ﮐﺸـﻮر ﺳـﻬﻢ  زﯾﺎدی ﺍز ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﺍز ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍرد ﮐﺎر ﻣﯽ کنند.
ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻬﻢ ﺍﺷﺘﻐﺎل ﻧﺎﻗﺺ نشان می دهد که 9/8درصد جعیت شاغل دﺍرﺍی ﺍﺷﺘﻐﺎل ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻮده اند.
این ﺷـﺎﺧﺺ در ﺑـﯿﻦ ﻣـﺮدﺍن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍز زﻧﺎن و در ﻧﻘﺎﻁ روستایی بیشترازنقاط شهری ﺑﻮده ﺍﺳﺖ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﺍﺷﺘﻐﺎل در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻋﻤﺪه ﺍﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﺑا4/47 درصد بیشترین ﺳﻬﻢ ﺍﺷﺘﻐﺎل رﺍ ﺑﻪ ﺧﻮدﺍﺧﺘﺼﺎص دﺍده ﺍﺳﺖ  ودر ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﻌﺪی بخش های صنعت با3/34 درﺻﺪ و ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ 3/18درﺻﺪ ﻗﺮﺍر دﺍرﻧﺪ.
لینک گزارش کامل:
http://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/abstract/1392/ch_niru_sal_92.pdf
مرگ راننده کامیون محموله نفتی LED بر اثر واژگونی تانکر
مدیر‌عامل سازمان آتش‌نشانی یاسوج اعلام کرد: ساعت پنج بامداد امروز بر اثر واژگونی تانکر حامل محموله نفتی LED در محور "یاسوج به اصفهان راننده جان خود را از دست داد.
به گزارش24فروردین پانا نیوز ، عباس امیریان با بیان اینکه سوخت کامیون محموله نفتی LED بوده، اظهارکرد:این تانکر در حال حمل سوخت از اصفهان به بوشهر بود بر اثر آتش‌سوزی در کابین جلو (یدک‌ کش) در نزدیکی روستای دار‌شاهی در محور "یاسوج به اصفهان" واژگون شد.
مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی یاسوج بیان کرد: علت این حادثه مشخص نیست .
یورش پلیس ایتالیا به مخالفان سیاستهای ریاضتی دولت در رم
به گزارش12آوریل یورونیوز،شنبه، رم پایتخت ایتالیا میزبان درگیریهای گسترده میان نیروهای پلیس و معترضانی بود که علیه سیاست های سختگیرانه اقتصادی دولت به خیابان آمده بودند.
معترضان در ویا ونه تو، مکانی نمادین در مرکز شهر رم به خیابان آمده بودند. پلیس با خودروهای آبپاش و گاز اشک آور به معترضان حمله ور شد. خشونت پلیس علیه معترضان فراتر از تصور ناظران بود. تا حدی که یکی از تظاهرات کنندگان به شدت زخمی و به بیمارستان منتقل شده است.
شعار اصلی مخالفان تامین مسکن ارزان برای افراد کم درآمد بود. معترضان همچنان نسبت به نرخ بالای بیکاری و حقوقهای پایین در ایتالیا اعتراض کردند.
تظاهرات در پاریس علیه سیاستهای ریاضتی دولت فرانسه و اتحادیه اروپا
به گزارش13آوریل یورونیوز،هزاران تن درپاریس علیه سیاستهای ریاضتی اتحادیه اروپا و دولت فرانسه به خیابان آمدند. تظاهراتی که به دعوت حزب جبهه چپ و متحدان آن انجام گرفت. در این تظاهرات برخی از رهبران احزاب چپ اروپایی نیز حضور داشتند.
بیست وچهارم فروردین ماه1393


اخباروگزارشات کارگری23فروردین1393
- درخواست رضا شهابی از شاهرخ زمانی برای پایان دادن به اعتصاب غذایش
- اطلاعیه همبستگی فدراسیون سراسری اتحادیه های صنایع فلزی اسپانیا با شاهرخ زمانی
- تعویق 4 ماه حقوق کارگران کارخانه رسمی فرش پارس قزوین
- کارگران کارخانه فولاد سازان فرآیند بابت بخشی از مطالبات سال ۹۲ طلبکار هستند
- اعتراض کارگران شهرداری یاسوج به عدم پرداخت حقوق ومطالباتشان!
- بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی به 900هزار میلیارد ریال می رسد
- قیمت آرد تا 140 درصد گران ميشود
- سقوط کارگران دو کشته و یک زخمی برجا گذاشت
- حمله پلیس ریو دو ژانیرو به بی خانمانهای مهمترین شهر برزیل
- مرگ 7کارگربدنبال انفجار معدن در اوکراین
درخواست رضا شهابی از شاهرخ زمانی برای پایان دادن به اعتصاب غذایش
رفیق هم طبقه ای عزیزم، شاهرخ زمانی!
بر همگان روشن است که انتقال غیر قانونی تو به زندان قزل حصار که موجب شده 33 روز در اعتصاب غذا به سر ببری و به لحاظ جسمی و روحی تحت شدیدترین فشارها قرار بگیری، چیزی نیست جز ادامه ی سناریویی که به اسم تشکیل گروه های غیر قانونی (سندیکا) و تبلیغ علیه نظام (درخواست حقوق حقه ی کارگران) قرار است مقاومت طبقه ی کارگر را در هم شکند.
اما زهی خیال باطل که این موج به راه افتاده از حرکت باز ایستد.
شاهرخ عزیز!
تو خودت خوب می دانی که نه فقط من، که همه ی مدافعان آزادی و برابری پشتیبان تو هستند، و این همه از انبوه بیانیه ها و امضاهایی که در حمایت از حرکت اعتراض آمیزت منتشر شده پیداست. مقاومت تو امروز ندای حق طلبی طبقه ی کارگر ایران را جهانی کرده است و برای مایی که اساس اقتصادمان بر حرکت جمعی و طبقاتی است، چه چیزی از این بهتر؟
به همین خاطر است که پیش از هر چیز در قامت یک رفیق و در وهله ی دوم به عنوان یک نفر از طبقه ی کارگر ایران از تو می خواهم به اعتصاب غذایت پایان دهی، چه اینکه این نه تو، که زندان و زندان بان اند که شکسته اند.
رفیق عزیزم!
جنبش کارگری ایران نیازمند خون جدیدی در رگ های خود است و این خون تویی و امثال تو.
ما حالا راه درازی در پیش داریم که باید دوشادوش هم آن را بپیماییم.
از تو خواهش می کنم که خودت را یک فرد نبینی و به عنوان صدایی از یک طبقه به قضاوت بنشینی. همان طور که گفتم امروز این صدا به مدد مقاومت تو جهانی شده است. پس با ما بمان تا این راه را با هم ادامه دهیم.
به سان رود
که در نشیب دره سر به سنگ می زند
رونده باش
امید هیچ معجزی ز مرده نیست
زنده باش.
اوین – بند 350
رضا شهابی 21/1/1392
اطلاعیه همبستگی فدراسیون سراسری اتحادیه های صنایع فلزی اسپانیا با شاهرخ زمانی
CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO
FEDERACIÓN DE SINDICATOS DE LA INDUSTRIA METALÚRGICA - FESIM
Vía Laietana 18 9ª 08003-Barcelona  -  Tf: 93 310 33 62    Correo: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  www.cgt.es/fesim/
Shahrokh Zamani ¡¡LIBERTAD!!
بدینوسیله پشتیبانی خود را از همکارمان شاهرخ زمانی که برای آزادی و اعتراض به رفتار تبعیض آمیزدر زندان، بیش از یکماه  در اعتصاب غذا به سر میبرد، اعلام کرده و به این شرایط اعتراض میکنیم.
" س ژ ت (اسپانیا) " نه می پذیرد و نه تحمل میکند که حتی یکنفر بخاطر اعتقادش به بند کشیده شود. چه برسد به اینکه دولت یک کشور بخواهد به پایه ای ترین حقوق کارگران از جمله به آزادی تشکل سندیکایی تجاوز کرده و از رفتار خشونت آمیز در زندان استفاده کند.
ما دولت ایران را بخاطر استفاده از زندان و شکنجه و رفتارهای غیر انسانی و نامناسب در مورد همکارمان شاهرخ زمانی محکوم میکنیم .
برای جلوگیری از وضعیتی که شاهرخ زمانی و تعداد بیشماری از همکارانمان در اقصی نقاط جهان درگیر هستند، " س ژت "، کارگران را برای مبارزه علیه این بی حقوقی و اجحافات، به سازماندهی اعتراض فرا میخواند.
امروز همکارمان شاهرخ زمانی در زندان به سر میبرد، فردا هریک از ما میتوانیم  بدلیل اعتقادات و مبارزه برای حق و حقوق خود، زندانی شویم.
ما علیه زندانی شدن بخاطر عقاید، علیه شکنجه وعلیه تجاوز به حق و آزادی تشکل هستیم!
برای اتحاد طبقاتی کارگران و برای وحدت و همبستگی بکوشیم!
همبستگی با شاهرخ زمانی
همبستگی با تمام زندانیان سیاسی
آوریل 2014
ترجمه و تکثیر: نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور
تعویق 4 ماه حقوق کارگران کارخانه رسمی فرش پارس قزوین
یکی از کارگران کارخانه «فرش پارس» در شهرستان البرز قزوین از تعویق 4 ماهه حقوق و بیمه 80 نفر از کارگران رسمی این کارخانه تولید فرش ماشینی خبر داد.
به گزارش23فروردین ایلنا،او که نخواست نامش فاش شود گفت:حدود 17 سال پیش کارخانه فرش ماشینی پارس به بخش خصوصی واگذار شد و از آن زمان به بعد تاخیر در پرداخت حقوق کارگران آغاز شد.
او تعداد کارگران این کارخانه را 280 نفر ذکر کرد و گفت: 200 کارگر قراردادی این کارخانه در دریافت حقوق ماهانه خود در موعد مقرر مشکل چندانی ندارند اما 80 کارگر رسمی کارخانه در برخی مواقع حقوق معوقه خود را با چهار ماه چهار تاخیر دریافت می‌کنند.
به گفته وی، علاوه بر تعویق 4 ماه حقوق که مربوط به ماهای آذر،دی،بهمن و اسفند سال گذشته است دو ماه از حق بیمه کارگران نیز هنوز پرداخت نشده است و به همین دلیل دفترچه های درمانی کارگران برای تمدید دچار اشکال است.
او گفت: تاخیر در پرداخت حق بیمه کارگران مشکلاتی را برای کارگران مشمول قانون بازنشستگی زود هنگام بوجود آورده است بطوری که  اخیرا 20 نفر از کارگرانی که دنبال استفاده از این شرایط قانونی بودند به مشکل برخورد کردند.
کارگران کارخانه فولاد سازان فرآیند بابت بخشی از مطالبات سال ۹۲ طلبکار هستند
یکی از کارگر کارخانه «فولاد سازان فرآیند» در صفا دشت شهریار از تأخیر در پرداخت ۲ ماه دستمزد و حق عیدی سال گذشته، ۸۰ نفر از همکارانش خبر داد.
به گزارش23فروردین ایلنا،این کارگر که نخواست نامش فاش شود گفت: در کارخانه فولاد سازان فرآیند که سازنده مخازن تحت فشار مواد سوختی نفت و گاز در منطقه صفا دشت شهریار است، ۶۰ کارگر رسمی و ۲۰ کارگر قراردادی حقوق ماههای بهمن و اسفند و عیدی و پاداش سال گذشته را نگرفته‌اند.
او با افزود: علاوه‌ بر این حق بیمه مربوط به ماههای آبان، دی واسفند این کارگران هنوز به حساب تامین اجتماعی واریز نشده است.
این کارگر با ذکر سوابق ۱۶ ساله کارگران کارخانه فولاد سازان فرآیند، افزود: کارفرما در پاسخ به واکنش کارگران در مورد پرداخت نشدن معوقات حقوقیشان می‌گوید که فولاد سازان فرآیند وضعیت مالی مناسبی ندارد و با وضعیت موجود نمی‌تواند با نیروی کار رسمی ادامه بدهد.
وی به نقل از کارفرما افزود: کارگرانی که از وضعیت پیش آمده رضایت ندارند می‌توانند به اداره کار شکایت کنند.
این کارگر در خاتمه اظهار داشت: هرچند کارگران این کارخانه تاکنون بار‌ها برای پیگیری مشکلات صنفی خود از جمله به تاخیر افتادن مطالباتشان به سازمان‌های مختلف دولتی همچون ادارات کار و فرمانداری مراجعه کرده‌اند اما تاکنون هیچ مرجعی پاسخگوی آن‌ها نبوده است.
اعتراض کارگران شهرداری یاسوج به عدم پرداخت حقوق ومطالباتشان!
جمعی از کارگران شهرداری یاسوج نسبت به پرداخت نشدن حقوق معوقه چند ماهه خود در ادوار گذشته ابراز گلایه کردند.
به گزارش23فروردین فارس،تعدادی از کارگران خدماتی شهرداری یاسوج نسبت به پرداخت نشدن حقوق و دستمزد خود در سال‌های گذشته ابراز گلایه و انتقاد کردند.
این کارگران شهرداری که به هیچ وجه حاضر به افشای نام خود نبودند،دلیل معرفی نکردن خود را ترس از اخراج دانستند.
آن‌ها که هم از اخراج می‌ترسیدند و از سوی دیگر داغ معوقات خود را بر دل داشتند از عدم اطلاع‌رسانی مشکلات آن‌ها توسط اصحاب رسانه و مطبوعات گلایه‌مند بودند.
یکی از این کارگران شهرداری که سابقه 15 سال خدمت در شهرداری یاسوج را داشت به عنوان نماینده کارگران گفت: انتقاد ما از مدیریت فعلی نیست چرا که جاوید شهردار یاسوج در طول 6 ماه مدیریت خود همه حق و حقوق ما را پرداخت کرده است.
این کارگر نظافتی که از ترس اخراج نشدن نخواست نامی از او برده شود، ادامه داد: ما هم مانند سایر کارکنان، کارگران، کارمندان و مسئولان در این شهر فرزند و عیال داریم ولی کسی دادرس ما نیست.
وی گفت: حقوق برج یک و 12 سال 91 به اضافه سنوات و حقوق برج دو، سه، چهار، 5، 6 و 7 سال 92 به اضافه عیدی خود را طلب داریم.
این کارگر باسابقه خدماتی در یاسوج تصریح کرد: تعداد 600 تا 700 نیروی خدماتی زیر نظر تعداد پنج پیمانکاری هستیم که حقوق خود را دریافت نکرده‌ایم و راه و چاره‌ای هم نداریم.
این کارگر نظافتی شهر یاسوج به تأثیر عدم پرداخت حقوق در کار خود و سایر همکارانش گفت و افزود: با شکم خالی و دست بسته نمی‌توان به درستی کار کرد و مسئولان و مردم هم نباید با این وضعیت توقع چندانی از ما داشته باشند.
بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی به 900هزار میلیارد ریال می رسد
به گزارش 23فروردین ایرنا،مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: بحث مطالبات تامین اجتماعی از دولت یکی از دغدغه های مسوولان این حوزه است و این بدهی از 600 هزار میلیارد ریال(60 هزار میلیارد تومان) درسال 1392 به 900 هزار میلیارد ریال ( 90 هزار میلیارد تومان) در سال 1393 افزایش می یابد.
قیمت آرد تا 140 درصد گران ميشود
براساس افزایش نرخ گندم قیمت آرد نیز افزایش می‌یابد.
به گزارش23فروردین ایسنا،حسن‌علی نویدی عنوان‌کرد: زمان تغییر قیمت آرد هنوز معلوم نشده، اما به‌زودی نرخ جدید اعلام و اجرا خواهد شد. وی افزود: قیمت آرد براساس قیمت گندم و هزینه‌های جانبی تولید مانند حامل‌های انرژی و دستمزد کارگران تعیین می‌شود.
دبیر انجمن صنفی کارخانجات آرد خوزستان با اشاره به میزان افزایش قیمت آرد اظهارکرد: اگر دولت یارانه گندم را مانند سال‌های گذشته پرداخت کند‌، افزایش 30 درصدی خواهیم داشت، اما چنانچه دولت دیگر یارانه‌ای به گندم اختصاص ندهد، قیمت آرد تا 140 درصد نیز افزایش می‌یابد.
سقوط کارگران دو کشته و یک زخمی برجا گذاشت
روز پنج شنبه 21/1/933کارگرساختمانی بدنبال سقوط از طبقه چهاردهم ساختمان در حال ساخت واقع در فاز 5 شهر پردیس ،کشته وزخمی شدند.
به گزارش23فروردین پایگاه اطلاع رسانی مرکز اورژانس تهران ،تکنسینهای اورژانس تهران با حضور در محل و انجام معاینات پزشکی متأسفانه فوت کارگر22 ساله را تأیید و دو نفر کارگر( 22 و 23 ساله) که به شدت دچار جراحات و صدمات شده بودند را با انجام اقدامات لازم و حیاتی پزشکی به بیمارستان امام حسین منتقل نمودند.
لازم به ذکر است ی کارگر مصدوم  22 ساله در حین انتقال به بیمارستان به دلیل شدت جراحات و خونریزی شدید دچار ایست قلبی و تنفسی گردیدو تا رسیدن به بیمارستان جان سپرد.
حمله پلیس ریو دو ژانیرو به بی خانمانهای مهمترین شهر برزیل
به گزارش12آوریل یورونیوز،روزجمعه پلیس ریو با مجوز دولتی به حلبی آباد های حاشیه شهر حمله ور شد تا در آستانه برگزاری جام جهانی ساکنان فقیر و بی خانمان این محله ها را از اقامتگاههایشان بیرون براند.
یکی از ساکنان این حلبی آباد ها می گوید: «پلیسها آمدند و همه چیز را نابود کردند و مردم را به مکانهای دیگری بردند. به من و پسرم حمله ور نشدند اما درباره دیگران نمی دانم چه بلایی سرشان آمده است. خانه مان را پیشتر سیل نابود کرده است و به اینجا پناه آورده ایم، تا شاید بتوانیم محلی برای اقامت برگزینیم، چرا که دیگر نمی توانیم در خانه دیگران بمانیم.»
شهرداری ریو دو ژانیرو قصد دارد ویرانه های حاشیه این شهر موسوم به فاولاس را که محل اقامت بیش از پنج هزار تن از ساکنان کم درآمد و مستضعف برزیل است را نابود کند. بیکاری و فقر این محله های فقیرنشین را بدل به جرم خیز ترین مناطق برزیل کرده است و دولت این کشور می خواهد در آستانه میزبانی جام جهانی در تابستان امسال از مخصمه این حلبی آبادها رهایی پیدا کند.
با این حال معلوم نیست که ساکنان این محله ها در چه جایی اقامت خواهند گزید.
مرگ 7کارگربدنبال انفجار معدن در اوکراین
بر اثر انفجار معدن در استان دونتسک در شرق اوکراین هفت کارگر کشته شدند.
به گزارش 23فروردین ماين نيوز به نقل از خبرگزاری ایتارتاس، این حادثه روز جمعه در معدنی در منطقه  ˈاسکوچینسکوواˈ رخ داد.
علت وقوع این حادثه، انتشار گاز متان در هنگام عملیات حفاری در معدن گزارش شده است.
در هنگام بروز این حادثه در معدن 52 معدنچی حضور داشتند که هفت نفر آنها کشته شده و یک نفر هم به شدت مجروح شده و به بیمارستان منتقل شد.
اسان دونتسک دارای چندین معدن بزرگ ذغال سنگ است و در سالهای اخیر بر اثر بروز حوادث معدنی در این منطقه دهها نفر جان خود را از دست داده اند.
بیست وسوم فروردین ماه1393
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت