.
سه شنبه ۲۶ شهريور ۱۳۹۸.
امروز:
Sep 17 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

جمعه, 22 فروردين 1393 ساعت 22:19

گزارشات کارگری۲۲فروردین

- شاهرخ زماني کارگر زنداني و ساير زندانيان سياسي وعقيدتي بايد آزاد شوند
- در محکومیت احکام صادره توسط شعبه اول دادگاه انقلاب مهاباد
- تورم هم کاهش نیابد دستمزد ۹۳ افزایش پیدا نمی‌کند
- تعداد بیمه‌شدگان اصلی تأمین‌اجتماعی به 12 میلیون و 700 هزارو340 نفر رسید
- اعتصاب کارگران کارخانه تویوتا در هند برای افزایش دستمزدها
- آرژانتین، اعتصاب سراسری در اعتراض به تورم
- اعتصاب بیش از 70 هزار کارگرمعادن پلاتین آفریقای جنوبی وارددوازدهمین هفته شد
شاهرخ زماني کارگر زنداني و ساير زندانيان سياسي وعقيدتي بايد آزاد شوند
اکنون بيش از سي روز است که شاهرخ زماني زنداني سياسي و کارگري بعد از اعتراض به شرايط زندان و همبستگي با ساير زندانيان سياسي وعقيدتي در اعتصاب غذا به سر مي‌برد. شاهرخ زماني همراه با محمد جراحي کارگر زنداني ديگري که در زندان تبريز با شرايط وخامت باري نگه‌داري مي‌شود، در يک دادگاه فاقد هر گونه حقوق اوليه متهمان، تنها با اعمال فشار هاي نيروهاي امنيتي، بدون دليل و مدرک قضايي به زندان‌هاي طويل‌المدت محکوم شده‌اند. جرم آنان دفاع از حقوق کارگران و ز حمتکشان است.
بارها  در مورد شرايط بد زندان‌هاي ايران و وضعيت وخيم زندانيان ، به خصوص زندانيان سياسي وعقيدتي هشدار داده‌ايم. متاسفانه سيستم قضايي ايران همراه با سازمان زندان‌ها يکي ازعقب‌مانده‌ترين سيستم‌ها  در نظام جهاني کنوني است. در سيستم قضايي ايران شکنجه و اعدام به صورت قانوني وجود دارد. افراد زنداني و بازداشتي هم چنان از داشتن وکيل در مراحل تحقيق و بازجويي محروم هستند. قضات تصميم‌گيرنده‌ي ‌ سرنوشت افراد زنداني داراي اطلاعات لازم در باره‌ي حقوق انساني افراد و متهمان در جامعه‌ي امروز نيستند. قوانين حاکم بر سيستم قضايي و پليسي در ايران نسبت به استانداردهاي شناخته شده‌ي حقوق بشر بسيار عقب مانده است:  تجاوز به نوجوانان و جوانان در زندان‌هاي ايران به امري عادي تبديل شده است. مواد مخدر در زندان‌ها به وفور يافت مي‌شود. بيماري‌هاي مسري مانند ايدز، هپاتيت و… شايع است. وضعيت غذا، بهداشت و درمان زندانيان بسيار نامناسب است …
اعتراض به شرايط وحشتناک زندان با خشونت وضرب و شتم و انفرادي  و شکنجه و غيره پاسخ داده مي‌شود که بيانگر نگاه غيرانساني و قرون وسطايي زندان‌بانان به زندانيان است. آنان همچنان گمان مي‌کنند که با شکنجه، کُند و زنجير و فشار بيشتر بر زندانيان مي‌توانند آنان را به افرادي مطيع و سر به راه تبديل کنند. اين تفکرات حاکم بر پليس و قوه‌ي قضاييه که امروز در جوامع انساني مطرود است، همچنان بر زندانيان اعمال مي‌شود،  زندانياني که نه در يک دادگاه با معيارهاي پيشرفته‌ي امروزي، بلکه با معيارهاي انسان بدوي به زندان محکوم شده‌اند. در يک چنين سيستم قضايي نه تنها زندانيان سياسي و عقيدتي که حتا زندانيان عادي نيز از حقوق انساني برخوردار نيستند. زيراکه سيستم پليسي وافراد پليس ايرا ن به لحاظ فرهنگي از عقب مانده ترين فرهنگ ها بر خوردارند
و همه‌ي اينها نشان از آن دارد که “کهريزک”هاي متعددي در جاي جاي ايران وجود دارد که بايد تعطيل شوند.
کانون مدافعان  حقوق کارگر که وظيفه‌ي خود را دفاع از حقوق کارگران و زحمتکشان در همه‌ي زمينه‌ها مي‌داند، خواهان آزادي همه‌ي زندانيان کارگري و سياسي و عقيدتي مي باشد، زيرا معتقد است آنان هيچ گونه جرمي مرتکب نشده‌اند. علاوه بر آن ما خواهان تغيير اساسي در سيستم قضايي حاکم هستيم که با معيارهاي عقب‌مانده و قرون وسطايي با مجرمان عادي برخورد مي‌کند. مجرماني که محصول همين نظام نابرابر اقتصادي و اجتماعي هستند که مسوول گسترش فقر اقتصادي و فرهنگي در جامعه کنوني است. قوه‌ي قضايي و  گردانندگان گمان مي‌کنند که با گسترش جو ارعاب و سرکوب و شکنجه و اعدام مي‌توان از اين شرايط خود ساخته رهايي يافت. ما بار ديگر اعلام مي‌کنيم که کليه‌ي زندانيان سياسي و عقيدتي و کارگري بدون هيچ قيد و شرطي بايد آزاد شوند و زندانيان عادي نيز در دادگاهايي محاکمه شوند که اصول انساني بر آن حاکم باشد.
کانون مدافعان حقوق کارگر-  فروردين 1393
اطلاعیه شماره ١٣ کمیته دفاع از کارگران دستگیر شده مهاباد – در محکومیت احکام صادره توسط شعبه اول دادگاه انقلاب مهاباد
کارگران، مردم آزاده و تشکل های کارگری؛
جنبش کارگری ایران در چند سال گذشته برای احقاق حقوق کارگران با فرازو نشیب های فراوانی روبرو بوده و سرمایه‌داران همراه با حامیانشان برای سرکوب این جنبش با هر وسیله ای که برایشان مهیا بوده، از جمله تهدید، احضار، اخراج از کار، محاکمه و زندان در صدد آن بودند که جنبش کارگری را مرعوب کنند.
اما فعالان رادیکال این جنبش نه تنها مرعوب نشدند بلکه مرتبا" در حال تعرض بوده و هستند. روزی را در سال گذشته نمی یابید که کارگران را به جرم دفاع از مطالباتشان به پای میز محاکمه نکشانده باشند.
در آخرین محاکمه با خبر شدیم که رفقای ما و اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری بنام های هادی تنوند و جمال مینا شیری هر کدام به 42 ماه حبس تعزیری ،قاسم مصطفی پور، ابراهیم مصطفی پور و محمد کریمی هر کدام به 24 ماه حبس تعزیری در شعبه اول
دادگاه انقلاب مهاباد به اتهام عضویت در کمیته هماهنگی و شرکت در مجمع عمومی آن کمیته در شهر کرج محکوم شدند.
کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد ضمن محکوم کردن این احکام ناعادلانه از تمام کارگران و تشکل های کارگری می خواهیم که در مقابل این احکام ناعادلانه سکوت نکنند و به هر طریق ممکن صدای اعتراض خود را به اذهان عمومی برسانند.
ما خواستار آزادی بی قید و شرط  کلیه زندانیان سیاسی و کارگران زندانی هستیم و خودمان را درکنار این عزیزان خواهیم دید.
شماره تماس با سخنگوی کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد، کوروش بخشنده
09379960747
تورم هم کاهش نیابد دستمزد ۹۳ افزایش پیدا نمی‌کند
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: اینکه می‌گویند وعده دولت برای کاهش تورم محقق نشود، شورای عالی کار در سال ۹۳ دوباره برای افزایش مزد تشکیل جلسه می‌دهد، صحت ندارد.
به گزارش22فروردین تسنیم،اصغر آهنی‌ها تاکیدکرد: حتی اگر وعده دولت برای کاهش تورم محقق نشود، شورای عالی کار سال 93 مجدد برای افزایش مزد تشکیل جلسه نمی‌دهد.
وی اظهار کرد:برای حداقل دستمزد سال 93 دولت هیچگونه تعهدی را نپذیرفت و هر آنچه که در بخش افزایش حداقل دستمزد، حق بن نقدی، حق مسکن و سنوات صورت جلسه شد تنها برعهده کارفرمایان است.
تعداد بیمه‌شدگان اصلی تأمین‌اجتماعی به 12 میلیون و 700 هزارو340 نفر رسید
براساس آمار رسمی سازمان تأمین‌اجتماعی تعداد بیمه‌شدگان اصلی این سازمان تا پایان آذر سال 92 به 12 میلیون و 700 هزار و 340 نفر رسیده است.
به گزارش22فروردین، اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، براساس گزارش دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تأمین‌اجتماعی، بیمه‌شدگان اجباری با 8 میلیون و 896 هزار و 348 نفر 70 درصد بیمه‌شدگان اصلی تأمین‌اجتماعی را تشکیل می‌دهند.
بیمه‌شدگان اختیاری تأمین‌اجتماعی تا پایان آذر به 588 هزار و 713 نفر رسیده‌اند که 6/4 درصد کل بیمه‌شدگان را تشکیل می‌دهند. 6 درصد بیمه‌شدگان نیز دارای حرف و مشاغل آزاد هستند و تعداد آنان به 761 هزار و 361 نفر رسیده است.
رانندگان تحت‌پوشش تأمین‌اجتماعی با 948 هزار و 858 نفر، 5/7 درصد بیمه‌شدگان این سازمان هستند و بافندگان با 533 هزار و 850 نفر 2/4 درصد از بیمه‌شدگان اصلی تأمین‌اجتماعی هستند.
تا پایان آذر سال 92 تعداد 575 هزار و 532 کارگر ساختمانی تحت‌پوشش قرار گرفته‌اند که 5/4 درصد بیمه‌شدگان هستند. همچنین 3هزار و 727 نفر از صیادان، زنبورداران و کارفرمایان صنفی کم درآمد از خدمات تأمین‌اجتماعی بهره‌مند شده‌اند.
تعداد استفاده‌کنندگان از مزایای بیمه بیکاری نیز در پایان آذر سال 92 به 177 هزار و 845 نفر رسید که 4/1 درصد از جامعه بیمه‌شدگان تأمین‌اجتماعی را دربر می‌گیرد.
7/1 درصد از بیمه‌شدگان نیز به صورت توافقی تحت‌پوشش قرار گرفته‌اند که تعداد آنان به 214 هزار و 106 نفر می‌رسد.
اعتصاب کارگران کارخانه تویوتا در هند برای افزایش دستمزدها
6 آوریل 2014
بیش از 4000 کارگر خودرو در شهر جنوبی بنگلور در طول 3 هفته اخیر بر سر دستمزدها و شرایط کاریشان با کارفرما درگیر بوده اند. این کشمکش ابتدا به عنوان یک اعتصاب محدود شروع شد.
درادامه با بستن درب های کارخانه به روی کارگران از سوی کارفرما و همچنین خودداری کارگران از امضای توافق نامه "حسن انجام کار" به عنوان شرط بازگشت به کار،تبدیل به یک بن‌بست شده است  .  .رهبران اتحادیه در حال حاضر دست به اعتصاب غذا زده‌اند.
ادامه با بستن درب های کارخانه به روی کارگران از سوی کارفرما و همچنین خودداری کارگران از امضای توافق نامه "حسن انجام کار" به عنوان شرط بازگشت به کار،تبدیل به یک بن‌بست شده است
این کشمکش‌ها شاخصی از هجوم شرکتهای جهانی همچون تویوتا به مناطقی است که دستمزدها در سطح پایین قرار دارند. البته در این مناطق کارگران از نقش خود در اقتصاد جهانی آگاه هستند و.برای مبارزه موثر با شرکت های جهانی مانند تویوتا،کارگران تویوتا در هند نیازمند سازماندهی اعتصاب مشترک با کارگران تویوتا در دیگر کشورها هستند.
منبع : http://aawl.org.au
ترجمه : کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
آرژانتین، اعتصاب سراسری در اعتراض به تورم
به گزارش11آوریل یورونیوز،اعضای سندیکاهای کارگری آرژانتین در اعتراض به تورم بالا دست به اعتصاب بیست و چهار ساعته زدند و به خیابان آمدند.
عده کثیری از آن ها یکی از بزرگراههای بوینوس آیرس پایتخت کشور را اشغال کردند. آنها پلاکاردهایی در دست گرفته بودند که روی آن ها شعارهای ضد دولتی نوشته شده بود.
یکی از کارشناسان اقتصادی دلیل اعتراضات را واکنش یکروزه نمی داند. وی می گوید: «هنوز معلمان زیادی هستند که در ۷ استان کشور در اعتصاب کامل بسر می برند. گروههای زیاد کارگری قصد اعتصاب دارند و اعتصاب اخیر گویی آتش اعتراضات در آینده را روشن کرده است.»
دلیل اصلی خشم مردم افزایش روزانه قیمت کالاهای اساسی در این کشور است.
اتحادیه کارگری آرژانتین روز دهم آوریل را روز اعتصاب و تظاهرات ضد دولتی نامگذاری کرده اند. اعتصاب حمل و نقل عمومی بوینوس آیرس را کاملا فلج کرده است.
اعتصاب بیش از 70 هزار کارگرمعادن پلاتین آفریقای جنوبی وارددوازدهمین هفته شد
به گزارش22فروردین ماین نیوز،اعتصاب بیش از 70 هزار نفر از معدنچیان سه شرکت آنگلوامریکن پلاتینیوم، ایمپالا و لونمین وارد دوازدهمین هفته شده است اما این شرکت‌ها همچنان حاضر به دو برابر کردن دستمزد به 12500 راند (1200 دلار) در ماه نیستند.
این تولیدکنندگان به اتحادیه کارکنان معدن و ساخت و ساز که نماینده معدنچیان اعتصابی است، افزایش 9 درصدی دستمزد را پیشنهاد کرده اند.
طبق برآوردها، شرکت‌ها از این اعتصاب 12.4 میلیارد راند در درآمد ضرر کرده اند و کارکنانشان 5.5 میلیارد راند دستمزد از دست داده اند.
سخنگوی سازمان آمار آفریقای جنوبی در مصاحبه با بلومبرگ گفت: تولید فلزات 36 درصد در فوریه کاهش پیدا کرد که بزرگ‌ترین کاهش از فوریه سال 2012 است که طی آن کارکنان شرکت ایمپالا یلاتینیوم هودلینگز به مدت شش هفته دست از کار کشیده بودند.
این کاهش موجب افت 4.8 درصدی مجموع تولید معدنی آفریقای جنوبی نسبت به سال گذشته شد.
بیست دوم فروردین ماه1393
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت