.
دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸.
امروز:
Dec 09 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

چهارشنبه, 28 اسفند 1392 ساعت 02:48

پیام زندانیان سیاسی برای سال ۹۴ مطلب ویژه

زندانیان سیاسی گفتند :
آزادی های مدنی ،
نفی خشونت ،
نه به اعدام
تبریک نوروز سال 1393 ما به مردم ایران و جهان است.
امضاء کنندگان :
محمد امیر خیزی ، حمید رضا برهانی، محمد رضا پور شجره ، شاهرخ زمانی ، محمد جراحی ، ایرج حاتمی ، خالد حردانی، افشین حیرتیان، حسن طواف ، مهدی ابیات، ناصح یوسفی ، کریم معذی ، محمد علی منصوری ، میثاق یزدان نژاد ،رضا فراهانی
تکثیر و توزیع از :
کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت