.
چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸.
امروز:
Dec 11 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

دوشنبه, 26 اسفند 1392 ساعت 00:52

محمود قزوینی: حزب کمونیست کارگری چه پاسخی دارد؟

در حالی که کادرهای حزب کمونیست کارگری ایران حرمت و شخصیت و حقوق مدنی  افراد را در فضای مجازی مورد تعرض قرار میدهند و آنها را به سازمانهای امنیتی رژیم منتسب میکنند، رهبری این حزب به شیوه شتر دیدی ندیدی دست این کادرها را در شبکه های مجازی باز گذاشته است تا تعرض به حقوق اولیه انسانی را تا حد کمال مطلوب اجرا کنند. رفقا حامد خاکی، عباس رضایی و فردین آرام در اطلاعیه ای مستدل به نمونه هایی از این شیوه اشاره کردند و آن را محکوم کرده اند و خواهان پایان دادن به این شیوه برخورد شده اند. رهبری این حزب چه پاسخی دارد؟ آیا همچنان به شیوه شتر دیدی ندیدی خود و تشیع کادرهایش برای تعرض به حرمت و حقوق انسانی افراد ادامه میدهد و یا جلوی این پدیده را میگیرد. حداقل انتظار از یک محفل، دسته و حزب سیاسی این است که جلوی رفقا و کادرهای خود را در تعرض به  حرمت و حیثیت و حقوق مدنی افراد سد کنند. حزب کمونیست کارگری موظف است ضمن عذرخواهی علنی از کسانی که حتک حرمت شده اند، به کادرهای خود تذکر علنی و جدی دهد.
محمود قزوینی
16 مارس 2014

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت