.
شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۸.
امروز:
Jan 25 2020.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

شنبه, 17 اسفند 1392 ساعت 04:16

تلويزيون رهائى زن: با هم به استقبال ۸ مارس برويم

http://www.youtube.com/watch?v=YU2WkqD44qw
با هم به استقبال هشتم مارس روز جهانی زن برویم
در این برنامه مینو همتی با مروری به تاریخچه روز جهانی زن میپردازد تا نسلهای جوانتر جنبش رهائی زن با تاریخچه و پیشینه مبارزاتی جنبش خویش بیشتر آشنا شوند

 

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت