.
چهارشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۸.
امروز:
Nov 13 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

سه شنبه, 06 اسفند 1392 ساعت 00:35

پرونده سازی علیه رسول بداغی و شاهرخ زمانی

فعالان در تبعید: رسول بداغى و شاهرخ زمانى دو تن از زندانيان سالن ۱۲ زندان رجايى شهر کرج، پس از حدود ٣ روز انفرادى، روز شنبه ۳ اسفند سال ١٣۹٢، به دادسراى عمومى و انقلاب کرج اعزام، و در خصوص “شورش در زندان، اخلال در نظم و درگيرى با ماموران زندان”، تفهيم اتهام شدند.
برخورد تنبيهى از طريق زندان انفرادى و تفهيم اتهام رسول بداغى عضو کانون صنفى معلمان ايران و شاهرخ زمانى عضو هيئت بازگشايى سنديکاى کارگران نقاش و تزئينات ساختمان و عضو شوراى نمايندگان کميتهٔ پيگيرى ايجاد تشکل‌هاى کارگرى، در حالى صورت مى گيرد که اعتراضات ايشان در راستاى قوانين داخلى و بين الملل، کاملا موجه و قانونى بوده است.
روز شنبه ۲۸ دى ماه سال جارى، مسئولان زندان رجایی شهر اقدام به تعويض قفل کتابخانه سالن ۱۲ کرده و اجازه استفاده از کتابخانه را از زندانيان سياسى سلب کردند که با واکنش اين دو فعال صنفى زندانى شد.
ر واکنش به اعتراض قانونى رسول بداغى و شاهرخ زمانى نسبت به ممانعت مسئولان زندان از دسترسى زندانيان به کتابهاى اين کتابخانه که با هزينه زندانيان تهيه شده بود، شنبه ۲۶ بهمن ماه، ماموران زندان با يورش به سالن ١٢، ضمن تخليه کتابخانه، ابتدا اين دو زندانى و فعال صنفى را به انفرادى منتقل کرده و سپس به اعزام به دادگاه انقلاب اتهاماتى نظير شورش و اخلال در نظم را به ايشان تفهيم کردند.
برخورد تنبيهى مسئولان زندان رجايى شهر با رسول بداغى عضو کانون صنفى معلمان ايران و شاهرخ زمانى عضو هيئت بازگشايى سنديکاى کارگران نقاش و تزئينات ساختمان و عضو شوراى نمايندگان کميتهٔ پيگيرى ايجاد تشکل‌هاى کارگرى، در حالى صورت مى گيرد که اعتراضات ايشان در راستاى قوانين داخلى و بين الملل، و کاملا موجه بوده است.
به تعريف آيين نامه اجرايى سازان زندانها و اقدامات تامينى و تربيتى كشور مصوب ١٣٨٤/٩/٢٠، زندان محلى است كه در آن محكومانى كه حكم آنان قطعى شده است با معرفى مقامات قضايى صلاحيت دار قضايى و قانونى براى مدت معين يا به طور دايم به منظور تحمل كيفر، با هدف حرفه آموزى، بازپرورى و بازسازگارى نگهدارى مى شوند و به موجب اصل ١۴۴، ١۴۵، ١۴۶ اين آئين نامه هر زندان مکلف به تهيه كتاب‌هاى علمى، مذهبى، اخلاقى و فنى در حد نياز و براى مطالعه محكومان است و استفاده از مجله‌ها و روزنامه‌هاى مجاز در داخل موسسه يا زندان مانعى ندارد.
در اعلاميه هاى بين الملل نيز ايران متعهد به رعايت حق استفاده از کتاب، روزنامه و امکانات آموزشى، به مثابه ابزار موثر در راستاى رشد و توسعه شخصيت انسانى، براى زندانيان شده است.
تدارک زمينه شرکت در فعاليت هاى فرهنگى و آموزشى به منظور رشد و توسعه کامل شخصيت انسانى، از اصول اساسى براى رفتار با زندانيان است که در قطعنامه ١١١/ ۴۵ مورخ ١۴ دسامبر ١٩٩٠ مجمع عمومى تصويب و اعلام شده است اما رسول بداغى و شاهرخ زمانى، به دليل اصرار به اجراى اين اصول، که زمينه آن با تهيه کتاب و ايجاد کتابخانه توسط زندانيان مهيا شده، تنبيه و به زندان انفرادى منتقل شدند.
”حداقل مقررات معيار براى رفتار با زندانيان”، مصوب نخستين کنگره سازمان ملل متحد درباره پيشگيرى از جرم و رفتار با مجرمان، به وجود امكان انجام فعاليت هاى تفريحى و فرهنگى در همه زندان ها در راستاى کمك به بهداشت روانى و جسمى زندانيان تاکيد دارد و در بند ۴٠ به وضوح به وجود کتابخانه با کتابهاى کافى براى همه گروههاى زندانيان تاکيد دارد.
”اعلاميه اصول اساسى براى رفتار با زندانيان” که در قطعنامه ١١١/ ۴۵ مورخ ١۴ دسامبر ١٩٩٠ مجمع عمومى تصويب و اعلام شده است، نيز به حق شرکت در فعاليت هاى فرهنگى و آموزشى به منظور رشد و توسعه کامل شخصيت انسانى تاکيد دارد.
اين اعلاميه تاکيد دارد که به استثناى محدوديتهايى که حقيقت زندانى شدن به وضوح ايجاب ميکند، کليه زندانيان بايد از حقوق بشر و آزادى هاى بنيادى تعيين شده در اعلاميه جهانى حقوق بشر، و اگر کشور مربوطه عضو يا طرف باشد، ميثاق بين المللى حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى و ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى و پروتكل اختيارى آن، و حقوق مشابه ديگرى که در ساير ميثاق هاى سازمان ملل متحد تعيين شده، برخوردار باشند.
عدم توجه مسئولان قضايى جمهورى اسلامى به ايجاد شرايط انسانى در زندان هاى جمهورى اسلامى ايران و برخورد با فعاليتهاى آموزشى و فرهنگى خودجوش زندانيان، نقض فاحش قوانين داخلى و تعهدات بين المللى، و تنها در راستاى سرکوب و آزار زندانيان تلقى مى شود.
رسول بداغى و شاهرخ زمانى در اعتراض به اين سرکوب از روز شنبه ۲۶ بهمن، همزمان به انتقال به انفرادى، دست به اعتصاب زدند.
اعتراض و اعتصاب غذاى اين دو فعال صنفى با حمايت ساير زندانيان همراه بود و سعيد ماسورى، صالح کهندل، ناصح يوسفى، خالد حردانى، محمدعلى منصورى، محمد بنازاده اميرخيزى، حميدرضا برهانى و ميثاق يزدان‌نژاد نيز در اعتراض به انتقال اين دو زندانى به انفرادى دست به اعتصاب غذا زده و خواهان بازگشت شاهرخ زمانى و رسول بداغى به بند شده بودند که تا بازگشت اين دو زندانى، از انفرادى، ادامه داشت.
اما اکنون بنا بر گزارش منابع مطلع، اعتراض قانونى اين دو زندانى با همراهى و حمايت ساير زندانيان سالن ١٢ زندان رجايى شهر، در خصوص مالکيت و حق استفاده از کتابهاى کتابخانه اين سالن، با شکايت “مردانى”، رئيس زندان رجايى شهر مواجه شده و پرونده جديدى با اتهاماتى که ذکرشد، براى ايشان تشکيل شده است.
تخليه کتابخانه سالن ١٢ زندان رجايى شهر، سرکوب اعتراض قانونى زندانيان اين سالن، پرونده سازى تلافى جويانه بر عليه رسول بداغى و شاهرخ زمانى، نقض صريح قوانين داخلى جمهورى اسلامى ايران و تعهدات اين کشور نسبت به اعلاميه هاى بين المللى است.

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت