.
يكشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۸.
امروز:
Nov 17 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

جمعه, 02 اسفند 1392 ساعت 03:24

ابوبکر شریف زاده: در جواب آقای منصور تیفوری

اخیرا شخصی بنام منصور تیفوری نوشته ای را تحت عنوان از منصور حکمت تا آکسون موبیل درج نموده من هر چی نوشته را خواندم بیشتر به بی ربط بودن مقایسه این دو موضوع و پدیده پی بردم از یک طرف منصور حکمتی  که بیش از پنج هزار صفحه نوشته و ده ها  قرار ، قطعنامه  و صدها کنفرانس وسخنرانی   کلمه به کلمه در دفاع از حق انسان  رهایی ، برابری و تلاش دائمی و بی رحمانه  علیه تمام مناسبات ضد انسانی سرمایه داری و کثافات مذهبی و سم بغایت تخریب کننده تراز آن دو یعنی ناسیونالیسم و قوم پرستی با سیاه روی سفید نوشته  و در دست رس عموم قرار داده و آقای تیفوری  و هر انسان جدی ، منصف و صادق  هم به راحتی می توانند آن را بخوانند و گوش کنند . من قبل از اینکه به نوشته نامربوط آقای تیفوری بپردازم یک سوال  دارم آیا واقعا منصور حکمت را خوانده اید یا فقط بعنوان یک شیطان و خبیسی که امثال مهتدی ها به گوشت رسانده اند . اگر جواب آره است خوب هیچ ایرادی ندارد شما باید نطرات مثلا مربوط به حق وحقوق خلق کرد را از زبان و قول حکمت جلو روی خودت و جامعه بگیرد و بگونید آهای خلایق منصور حکمت در مورد سرنوشت شما این ها را می گوید و اگر اینکار را می کردی یا بخواهید در آینده بکنید  مطمئنم بزرگترین خدمت را به آرمان وتفکر حکمت و انساتیت کرده اید و به موازات آن  پایه های قوم پرستی و ناسونالیسم  را علی رغم میل  خودت تخریب کرده اید  و قطعا به نفع مردم بومی  کردستان و خود شما هم هست  اما آگاهانه به صحرای کربلا زده و تیری را در تاریکی  رها کرده و با یک مقایسه نامربوط  خیال خود و امثال خودت که مثل جن و بسم الله از تفکر و ایده های زمینی و انسانی منصورحکمت می ترسید . اگر در نقد نه بلکه در مقایسه دلبخواهید هم سرسوزنی حقانیت بود به جای اینکه راه عوام پسند ، راحت و کم ارزش را انتخاب کنید می توانستی و می بود به عنوان کسی که  یک  اپسیدون شهامت دارید و گویا در قامت و مدافع بومیان فریب خورده ظاهر شده و آسمان و ریسمان را به هم نمی بافتی  تا نشان دهید که شخصی بنام منصور حکمت که نا خواسته و بطور اتفاقی محل تولدش جغرافیای دیگری  و از نظر آقای تیفوری دارای شاید ژن و گروه خون دیگر ی و بدون پاسپورت و اجازه امثال تیفوری به سرزمین مقدس و بکر کردستان  آمده تا مردم را فریب و ار راه بدر کند!  نه دوست عزیز این نقد نیست این فقط و فقط تحریکات بی مایه ، اخلاقی و بدور از یک جو " شرف " است پایه های چنین استدلالی جز همان عارضه درد کشنده و خانمانسوز قومی و ملی نیست که در بهترین حالت آن پیام آور و بانی جنگهای بیشمار ی در سراسر جهان و خصوصا در منطقه خاورمیانه  بوده و در فردا می تواند بدترین سناریو سیاه باشد . نمونه اش عراق و سوریه که  هر لحظه شاهد آن هستیم اتفاقا خوب هم می دانیم  صد در صد کالای ملی و قومی است که به بچه چند روزه و چند ماهه در ابعاد هزاران رحم نمی کنند و از هر طرف  با دارای خون خالص کرد ، عرب و.........همدیگر را لت و پار می کنند و با ارزش گذاری امثال آقای تیفوری هر قوم و قبیله تحت نام ملت با خون خودی لابد حق دارند . مگر جانیان کشور یا جغرافیای معین همیشه قهرمانان و سرداران ملت یا قوم خودی لقب  نگرفته و نمی گیرند !؟ شما بجای دست بردن به عرق و خون ملی اتفاقا می بود برای بهتر شیطان سازی از حکمت اگر سره سوزنی حق و جسارت داشتید می توانستی بدلخواه  یکی از به قول و ادعای خودت تزهای را که طبق ادعایت در جهت فریب مردم سرزمین بکر بوده بیرون می کشیدی و زیر نور افکن و ذره بین قرار می دادی تا اگر کوچکترین صداقتی در نقد و بر خوردت بود فاش می شد . دوست عزیز تا جای که من خبر داشته باشم گویا در یکی از کشورهای اروپای مشغول تحصیل هستید دنیا دنیای گلوبالیسم  و انفورماتیک است دنیا نه بقول معروف  تبدیل  به دهکده هیچ می توان گفت تبدیل به جعبه ای بنام کامپیوتر شده است  این شما و امثال شما هستید که مردم را دست کم و سزاوار ترحم ملی و مذهبی می دانید منصور حکمت همیشه می گفت دلیلی ندارد جوان ، زن و هر انسانی ساکن در کشورهای بختک زده اسلامی ، ملی و قومی یک بار عمری که طبیعت به آنهای داده نتوانند مثل مثلا جوان فرانسه زندگی نکنند دوست عزیز چه بخواهی و چه نخواهی علی رغم میل من و شما منصور حکمت بزرگترین رهبر جنبش کمونیزم کارگری صد سال اخیر است . مهر تفکر و سیاستهای حکمت بر جنبه های مختلف جنبش های سیاسی و اجتماعی در ایران، خاور میانه و حتی جهان خورده است . لابد خبر دارید این روزها چریان کمونیستی در آمریکا برنامه یک دنیای بهتر که یکی از هزاران اثر درخشان منصور حکمت است را به عنوان برنامه و پلاتفرم خود تصویب و اعلام  کرده است  و این اتفاقی نیست  از جنبش آزادی زن تا جنبش کارگری ، جنبش علیه اعدام  ، جنبش شورایی و جنبش دفاع از حقوق کودک مهر کمونیزم کارگری منصور حکمت را  بر خود دارد و می بینیم حکمت کمونیزم را از حاشیه به متن جامعه بازگرداند . و این تفکر بعد از لنین و انقلاب اکتبر که موجش هنوز بعد از 97 سال نخوابیده است  بی سابقه است جالب است این مقایسه نا مربوط ببخشید  از طرف  به اصطلاح "کمونیست " دیروز حزب کمونیست محمد مهتدی و امثالهم  فقط به خاطر دوز قومی  بلعیده می شود و چنان قندی در دلش آب می شود که غلظت و قند آن امثال مهتدی ها را از خود بی خود می کند چرا فقط و فقط بخاطر دشمنی کور و عقب افتاده ای که با منصور حکمت دارند این آقایان تا دیروز جملگی پراتیسنها و مجریان خط منصور حکمت بودند ودر رده های پائین حزب کمونیست وقت منصورحکمت به دروغ هم که بود انجام وظایف می کردند و به ظاهر هم بوده شمشیر می زدند لابد فراموش نکرده اید زمانی که منصور حکمت می گفت حزب کمونیست از جناحهای چپ ، سانتر و ناسیونالست تشکیل شده . از امثال مهتدی ها و تیفوری ها فوش خورد حال اثبات حقانیت بحثهای حکمت در قواره سازمانهای زحمتکشان بقول خودش ارتشهای کوسوو ثابت شده . فعلا از این موضوع می گذرم بعدا به این بحث شیرین دوستداران مردم بر می گردم . ببینیم چرا آقای منصور تیفوری منصور حکمت را با شرکت آکسون موبیل مقایسه کرده است و رابطه این دو پدیده با هم چیست آکسون موبیل بزرگترین شرکت نفتی بین المللی قرار داد با نگهبانان سران قبایل عشیره ای بنام اقلیم کردستان که خون ملت  کرد را که بیش از چندین دهه سنگ آن  را به سینه می زنند مقایسه کرده البته آقای تیفوری و مهتدی و امثالهم باید بعد از 22 سال از حکومت سران قبایل و عشایر خوب شیر فهم شده باشند که خلق و ملت کرد . برای یک و نیم پرزدنت کرد یعنی " طالبانی و بارزانی " کشکی بیش نیستد .  آنها  خود ملیجکهای جهت دست وپا بوسی خامنه ای و اردوغان هستند. و دوستان دیروز صدام و هم پیمانان امروز آکسون موبیل چون دو لبه قیچی هر چند در تضاد اما برای قطع یک رشته بکار می آیند که همانا مردم بخت بر گشته سرزمین بکر است . در این مقایسه که آقای تیفوری می کند منظور این است هیچ ناشناس و غیر کردی حق ندارد پا به خاک مقدس و بکرکردستان بگذارد اگر روزی شخصی بنام منصور حکمت تنها 25سال عمری که داشت  در خدمت نجات و رهایی خلق کرد و در خدمت بشریت و کارگران و مردم محروم جهان وحتی برای خدمت به اقای تیفوری و مهتدی گذاشت اگر گفته ها و نوشته های حکمت وتلاش شبانه روزی او را که در دفاع از انسان و رهایی برای همیشه از دست مناسبات سرمایه داری و سم ناسیونالیسم و قوم پرستی جمع کنیم کمتر ازوزن آقای تیفوری نیست . انگار منصور حکمت دل بخواهی پا به سرزمین پاک و بکر مورد نظر  ممنوعه تیفوری گذاشته  فرض کنیم اینطور بوده که نبوده .  منصور حکمت با اندیشه های انسانی و تنها ثروتی  داشت که همانا فکر و زبان و قلمش بود  خواب را از سران و نظریه پردازان جهانی سرمایه  ، مذهب و ناسیونالیسم حرام کرده بود هر  جا و هر نقطه این سموم سر می کشیدن و بخواهند سر بکشند منصور حکمت را به عنوان مانع جدی در مقابل خود دارند حکمت فرد نیست یک جنبش است به این خاطر  ، خاطر جمع باش نمی توانید با چنین مقایسه های حکمت را خرد کرد . جهت یادآوری شما آقای تیفوری  جانیان حاکم در ایران که به اصطلاح " دولت مردان "ببخشید  عشایر شما از کیسه مردم ستم دیده و استثمار شده کرد  هزینه می کنند و در وصف خمینی و رژیمش به عنوان بهترین دوستدارا ن خلق کرد کتاب چاپ می کنند و کاغذ سیاه میکنند.و اردوغان را معمار حل مسله کرد  جار می زنند در زندانها وقتی می خواستند زندانی  را خرد کنند یا بخواهند قانع شوند که طرف مبارز کمونیست و جدی علیه جمهوری اسلامی نیست و احیانا ضربات شکنجه و شلاق را کم کنند به زندانی می گفتند بگو مرگ بر منصور حکمت . از چپاول و فریب مردم که هدف آقای تیفوری در مقایسه اش می گفتیم همه این حیف و میل کردنها توسط  اورژینال و اصیل ترین کردان و صد البته بعد از 22 سال در قدرت حافظان قوانین حزب بعث و طرف قرارداد با ده ها و صدها کمپانی چون آکسون موبیل  علیه میلیونها مردمی که هیچ منافعی در قید و سرمایه گذاری ندارند . برای نمونه سردشت عثمانها ، کاوه گرمیانی ها که به جرم گفتن  چرا و بقول آنها علیه" گنده لی" یعنی دزدی  ، و چپاول زبان گشودند و کشته شدن . کمی با خودتان صادق باشید . کسی که توی خانه شیشه ای نشسته بطرف دیگران سنگ پرت نمی کند. اما  آمدن هزاران نفر از کمونیستهای نجات یافته از دست ماشین آدم کشی حکومت وحشی جمهوری اسلامی که دوستان ویاران دیروز و امروز سران عشیره و احزاب حاکم امروز سرزمین بکر و مقدس در آنجا حاکمند . نه به لطف و اجازه آنها  بلکه به لطف فضای باز و آزادی که  که توسط هزاران انسان برابری طلب بود که هزارا ن کمونیست و برجسته ترین آنها منصور حکمت هم برای سازماندهی و مقاومت و دژی علیه وحشیگری جمهوری اسلامی  بدون اجازه آقای تیفوری به کردستان آمد و به شهادت تمام مردم ایران ، کردستان و سران امروز اقلیم کردستان و شاید خود شما و صد البته آقای مهتدی  . منصور حکمت در آن فضای یاس و سیاه و نا امیدی اعتماد را باز گرداند و قوی ترین حزب یعنی حزب کمونیست را تشکیل داد آن وقت و هم اکنون سران اقلیم سرزمین بکر و مقدس مشغول لفت ولیس با قاتلین هزاران کمونسیت وآزادیخواه  در کنار جانیان حاکم بر ایران و لابد در تعقیب منصور حکمت هم بودند چون بورژوازی هار و تازه به قدرت رسیده  رژیم اسلامی سرمایه که توسط سازمان سیاه و گوادلوپ  بعد از انقلاب بر حق مردم جان به لب رسیده علیه حکومت سیاه پهلوی به قدرت رسیده بود نقش منصور حکمت را در تشکیل حزب کمونیست و کومله وقت می دانستند برخلاف آقای تیفوری که گویا منصور حکمت آگاهانه آمده بود که مردم بومی ساده ، پاک  و دست نخورده چون سرزمین کردستان را اغفال کند نه دوست عزیز منصور حکمت ماه ها و سالها تلاش  بحث و استدلال کرد . خون دل خورد هم خط و قانع کرد اگر منصفانه قضاوت کنید و واقعیتها دنیای پیرامون خودت را ببینید خصوصا آقای مهتدی خوب می داند که یک دوجین احزاب در کردستان خواهید یافت که بعد از خارج شدن منصور حکمت از حزب کمونیست وجود دارند که همگی دارای خون ، رگ و پوست کردی هستند .که هرکدام سران و رهبران بی ربط به همان بومیان سرزمین کردستان دارند که بعد از 22 سال حاکمیت اصیل کردی دردی را از سر مردم کم نکرده اند. دوست عزیز منصور حکمت اغفال نمی کرد قانع می کرد .فریب نمی داد آگاه می کرد تازه فرض کنیم منصورحکمت خواسته فریب بدهد آیا نباید خطابت به سردمداران احزاب و امثال محمد مهتدی و صد البته به خودت هم بگوئید شما چرا فریب خوردید . آیا فکر نمی کنید و  بومیان سرزمین بکر و مقدس کردستان نباید رهبران خود را از میان شکست ، و گول خوره گان دیروز انئخاب نکنند چرا چون هیچ کدام جسارت وشهامت به عهده گرفتن اعمال گذشته و حال خود را ندارند و به گردن نمی گیرند . ضمنا دوست عزیز بعد از 12 سال از مرگ منصور حکمت هنوز تمام ناتوانی و بی لیاقتی به اصطلاح " دولت " و تمام چهل و چند احزاب قوم پرست و صد البته بی ربط و ضد همان بومیان نگون بختی که طوق و سم ملی و کرد بودن را علی رغم میل خودشان به کردنشان آویزان کرده را چرا به پای منصور حکمت می گذارید . فرض کنیم حکمت فریب داد چرا فریب خوردید آن هم به مدت بیش از یک دهه ؟ فرض کنیم کومله را بلعید چرا گذاشتید ؟ اگر حکمت اقناع نمی کرد و هژمونی کمونیستی و رهبری سیاسی نداشت غیر ممکن بود بتواند یک تنه با خون غیر کردی 99%  کسانی که خود را کمتر از حکمت نمی دانستند و اکنون بعد از دوران فریب حضور دارند  قانع کند . اشتباه نکنم سال 91 حکمت حزب کمونیست و کل سرزمین بکر را برای  سران جنیور و ناتوان بومیان اصیل کرد رها کرد  کمی مودب باشید دیگر بعد از 22 سال حکومت کردی و بیش از 4 دوحین حزب قومی و ناسیونالیست که خون کردی را توسط قلب کردی به تار و پود همان سرزمینی که به زعم شما حکمتها باید از شرکای دیروز و امروز ایران و ترکیه که بیش از دو دهه به قدرت رسیده آن منطقه اجازه می گرفت گذشته است . اگر 22 سال پیش گناه حکمت بود حال چی ؟ آیا می توانید بفرمائید مردم دیگر درآن منطقه مشکل ندارند  آیا همه خوشبختند ؟ زن در حکومت کردی حق و حقوقی  دارد ؟ کودک انسان به حساب می آید ؟  شان و حرمت مردم بالا رفته کسی می تواند در خواب با دختر یا نوه بارزانی و طالبانی ازدواج کند تا حتی در خواب هم که شده به نان و نوایی برسد و از بودجه های میلیاردی که برای کادو برای سران رژیم اسلامی و ترکیه و مالکی  در نظر گرفته شده شکمی از عذا در آورند .آیا  سران قبایل و عشایر تحت نام بلا نسبت " دولت"  و جهل و چند حزب موجود حاضرند چون منصور حکمت با صدای رسا و برای ریشه کن کردن و خشکاندن عفونت ملی و فومی ودر برنامه و پلاتفرم خود با سیاه روی سفید بگویند و بنویسند که برای نجات و رهایی یکبار برای همیشه به آرای ساکنین و بقول شما بومیان آن سرزمین بکر و پاک مراجعه کرد و پرسید آهای مردم دیگر نباید گذاشت 4 دوجین حزب و سازمان و صدها شخصیت ورهبر نالایق فریب بخورند و کلاه سرشان رود. بیائید در یک روز معین آفتابی و البته  اگر تضمین شده از طرف سران و مستشاران دیروز حزب بعث که انفجاری رخ ندهد تا مردم در یک رای گیری شرکت کنند و استخوان لای زخم را بیرون بیاروند . اما باور کنید حاکمان افلیم و تمام احزاب موجود در آن منطقه از این روز و از این خواست که خواست حکمت و تمام کمونیستهای بدون ویزا و پاسپورت و کمونیستهای ساکن و دارای خون و رگ کردی که در آن جغرافیا  هستند می ترسند و کوچکترین قرابتی با این خواست و حل این مسئله ندارند چرا که اگر روزی مردم رای به جدایی خود بدهند پشم آقایان درقدرت خواهد ریخت آقای تیفوری نباید فراموش کرده باشید  که توسط سران احزاب حکم در شهر سلیمانیه خون کمونیستهای و طرفداران حل مسئله کردستان ریخته شد . چرا  چون رفتن به پای چنین راه حلی سلاح زنگ زده و حنای 60   ساله دست سران و حاکمان رنگ می بازد و بی خاصیت خواهد شد . در پایان دوست دارم لینک سخنرانی عبدالله مهتدی که خود را کمونیست و مجری سیاستهای منصور حکمت می دانست که 2 دقیقه و 1 ثانیه است ضمیمه کنم  البته آنزمان هم که این طرف پرچین هم بود چون حال جدی به حساب نمی آمد .
ابوبکر شریف زاده 20 مارش 2014  گوتنبرگ  سوئد
http://www.youtube.com/watch?v=_ZwC9iGxbmI&feature=share
سند پایه حقوق مردم کردستان    از منصور حکمت
آقای تیفوری عزیز بیا و این نوشته که یکی از هزاران نوشته منصور حکمت است نقد کن  دیگر چکار دارید به گروه خون یا نقطه حغرافیا !!

سند پايه حقوق مردم کردستان
جامعه سرمايه‌دارى که سايه استثمار و چپاول خود را بر سراسر جهان امروز گسترده است، بر بيحقوقى و محروميت ميليونها کارگر و زحمتکش متکى است که به نيروى بازوان خود ثروت جهان امروز را ميسازند.
اقليتى ناچيز اکثريت عظيم مردم جهان را به بردگى، فقر و محروميت کشانيده‌است.
اين اکثريت محروم، اين صف صدها ميليونى کارگران و زحمتکشان در سراسر جهان بايد چون تنى واحد براى کسب حقوق مسلم خويش، براى استقرار جامعه نوين خويش، عليه اين اقليت سرمايه‌دار و تمام نظام استثمار و ستم او بپاخيزند.
ما کمونيستها پرچمدار انقلاب جهانى کارگران هستيم. انقلابى که با درهم کوبيدن حاکميت طبقات استثمارگر، با برقرارى حکومت برحق کارگران، و با قرار دادن وسائل توليد اجتماعى در مالکيت جمعى آنان که کار ميکنند، برابرى واقعى و کامل انسانها را در يک جامعه کمونيستى و عارى از ستم و استثمار تضمين خواهد کرد.
امروز در شرايطى که جمهورى اسلامى ميکوشد تا به زور اسلحه قوانين ارتجاعى خود را در خدمت سرمايه و سرمايه‌دارى بر توده‌ها در کردستان تحميل کند، در شرايطى که ديگر نيروهاى مدافع سرمايه‌دارى در ايران ميکوشند تا با حمايت لفظى از يک خودمختارى نيم‌بند خواستهاى اساسى جنبش انقلابى در کردستان را مسکوت گذارند،
سازمان کردستان حزب کمونيست ايران - کومه‌له - به عنوان نيروى پيشرو کارگران انقلابى در کردستان، رئوس اصلى حقوق مسلم و انکارناپذير کارگران و زحمتکشان کردستان را که مبارزه مسلحانه کنونى ضامن تحقق آنهاست، به صراحت اعلام مينمايد و مردم محروم و زحمتکش کردستان را به برافراشتن پرچم اين اهداف انقلابى، در برابر جمهورى اسلامى و هر نيروى مدافع استثمار و استبداد و ستمگرى ملى، فراميخواند.
٭ ٭ ٭
اعلاميه حقوق پايه‌اى مردم زحمتکش در کردستان
١- شرکت مستقيم و آزادانه در تعيين سرنوشت سياسى جامعه و نحوه اداره آن حق مسلم هر انسان است.
هر فرد بالاى ١٦ سال، اعم از زن و مرد ميتواند در انتخابات هر ارگان نمايندگى شرکت کند و انتخاب نمايد. هر فرد بالاى ١٨ سال اعم از زن و مرد ميتواند براى هر ارگان نمايندگى انتخاب شود.
اداره کردستان در کليه سطوح از بالا تا پايين بايد توسط ارگانهاى منتخب مردم و با شرکت و مستقيم خود آنان انجام شود.
٢- هر کس در اعتقادات خود و در بيان و تبليغ آنها آزاد است. هيچ قدرتى نميتواند آزادى بيان، عقيده و مرام سياسى را از کارگران و زحمتکشان سلب نمايد. تفتيش عقايد و تحميل عقايد ممنوع است.
٣- حق تعيين سرنوشت حق سلب ناپذير هر ملت است. مردم کردستان آزادند تا به هر نوع که خود اراده کنند، سرنوشت سياسى کردستان، شکل و ساختمان حاکميت سياسى و روابط حقوقى و ادارى را تعيين کنند. اعمال زور از جانب هر دولت و نيروى سياسى براى جلوگيرى از اعمال اراده آزادانه مردم کردستان در تعيين سرنوشت خويش مردود و در مقابل مبارزه حق طلبانه يک ملت محکوم به شکست است. قيام و مبارزه مسلحانه در برابر چنين اقدامى حق بى چون و چراى مردم کردستان و عکس العملى عادلانه و برحق است.
٤- هر فرد آزاد است هر مذهبى اختيار کند يا هيچگونه مذهبى نداشته باشد. هرگونه تبعيض در هر زمينه بر اساس اعتقادات مذهبى و غيرمذهبى افراد ممنوع است. براى تضمين آزادى اعتقاد براى کليه افراد، مذهب بايد از دولت و آموزش رسمى جدا گردد و امر خصوصى مردم اعلام شود.
٥- تشکيل اجتماعات، برپايى تظاهرات و استفاده از مجامع، مطبوعات و راديو تلويزيون براى بيان آزادانه عقايد حق سلب ناپذير توده‌هاى مردم محروم است. آزادى کامل تشکل و يا پيوستن به هرگونه تشکل سياسى، صنفى و توده‌اى بايد تضمين و مراعات شود.
٦- هر فرد زحمتکش، اعم از شاغل و بيکار، و هر انسان که براى تامين معيشت خود آماده به کار است، بايد از زندگى آسوده و تامين اجتماعى کامل بهره‌مند باشد. رفاه و تامين اجتماعى کامل، حق مسلم تمام آن کسانى نيز هست که به دلائل مختلف، اعم از کهولت، بيمارى، نقض عضو و غيره از توانايى کار کردن محروم‌اند. هر کس در انتخاب شغل آزاد است. برخوردارى از اوقات فراغت، استراحت، تجديد قوا و فرصت پرداختن به رشد فرهنگى و معنوى خويش حق مسلم مردم زحمتکش است.
٧- زنان در کليه شئون زندگى اجتماعى، در توليد، در خانواده، و در کليه عرصه‌هاى اقتصادى، سياسى و فرهنگى، از حقوق برابر با مردان برخوردار هستند. بردگى زنان توسط طبقات حاکم، بايد خاتمه داده شود. زن و مرد در ازاى کار برابر بايد مزد برابر دريافت دارند.
٨- هر فرد بالاى هجده سال، اعم از زن و مرد، در تشکيل خانواده به ميل خود آزاد است.
هيچکس را نميتوان بر خلاف ميل او وادار به ازدواج نمود. ازدواج با ثبت در دفاتر رسمى از نظر جامعه به رسميت شناخته ميشود. افراد در برگزار کردن و يا نکردن مراسم ويژه مذهبى براى ازدواج مختارند. زن و مرد در کليه امور مربوط به خانواده، در امر طلاق و تکفل فرزندان، و در امر وراثت از حقوق کاملا يکسان برخوردارند.
٩- شخص، محل زندگى و مکاتبات و مراسلات او از هر گونه تعرض مصون است. حيثيت شخصى هر فرد از توهين، تهمت و بى‌حرمتى مصون است. هر کس در سفر و در انتخاب محل زندگى و اقامت خود، کاملا آزاد است. تبعيد افراد و هرگونه نقل مکان اجبارى آنها، اعم از فردى و گروهى به عنوان يک عمل ضدانسانى و ناقض حقوق اوليه بشرى، محکوم و ممنوع است.
١٠- سلامتى جسمى مردم بايد تضمين شود. بهداشت و درمان رايگان و مناسب براى همه مردم از شهرها تا دورافتاده‌ترين روستاها تامين گردد.
کليه افراد جامعه حق دارند از مسکن مناسب برخوردار باشند.
١١- آموزش و پرورش رايگان و امکان برابر براى برخوردارى از دستاوردهاى علمى، فرهنگى و فنى بشر بايد براى همه افراد تامين گردد. بيسوادى اين ميراث حکومت سرمايه و سرمايه‌دارى، بايد ريشه‌کن شود.
١٢- داشتن و حمل اسلحه حق هر زحمتکشى است که در کردستان در مبارزه براى آزادى و يا براى حفظ امنيت خود، خانواده خود و ديگر هم سرنوشتان خود مسلح شده است. هيچکس حق خلع سلاح کارگران و زحمتکشان مبارز کردستان را ندارد.
اعزام اجبارى افراد به جبهه‌هاى جنگ ممنوع است. هرگونه سربازگيرى جمهورى اسلامى در کردستان ممنوع است.
١٣- قوانين مذهبى و ارتجاعى جمهورى اسلام نبايد در کردستان به اجرا درآيد. هرگونه دادگاه سرّى و مخفى ممنوع است.
کليه قضات بايد در تمام سطوح توسط خود مردم انتخاب شوند. هر محاکمه‌اى بايد علنى باشد.
در هر محاکمه‌اى اصل بر برائت متهم است. هيچگونه تنبيه و آزاد بدنى نبايد چه به عنوان مجازات و چه در جريان هر يک از مراحل مختلف بازداشت، بازپرسى، دادرسى، محاکمه و دوره زندان بر متهمين و مجرمين اعمال شود. هرگونه بازداشت افراد توسط جمهورى اسلامى ممنوع است و در هر حال حتى مراجع قضائى انتخابى مردم حق ندارند هيچکس را بدون اعلام جرم بيش از بيست و چهار ساعت در بازداشت نگه دارند.
١٤- همه قوانين و نهادهايى که مظهر و يا حافظ ستم ملى هستند بايد ملغى و منحل گردند. هرگونه تبعيض اقتصادى و سياسى و فرهنگى عليه مردم کردستان مردود و محکوم است.
مردم کردستان در بهره‌مند شدن از فرهنگ ملى خود، استفاده از زبان مادرى خود در مکاتبات رسمى و در مراجع دولتى و آموزش زبان و فرهنگ خود در مدارس کاملا آزادند.
کارگران انقلابى کردستان!
عملى کردن اين اهداف تنها گامى در جهت نابودى کامل نظام پوسيده سرمايه‌دارى در ايران و استقرار حکومت کارگرى است. در حزب کمونيست خود متشکل شويد و توده‌هاى وسيع مردم محروم کردستان را براى عملى کردن اين خواستهاى برحق و انکار ناپذير در صف مبارزه انقلابى خود و تحت پرچم حزب خود گردآوريد.
مردم محروم و زحمتکش کردستان!
اينها حقوق مسلـّـم، ابتدائى و انکار ناپذير شماست. اينها حقوقى است که کارگران انقلابى تحت رهبرى حزب کمونيست ايران در نخستين روز پيروزى تامين و تضمين خواهند نمود، و کومه‌له از هم اکنون با تمام قوا براى تبديل بند‌بند آن به سنت و قانون جارى در کردستان انقلابى، به نيروى متشکل و مسلح خود شما، مبارزه ميکند. حقوق مسلم خود را بشناسيد و در برابر هر تجاوز ارتجاع و ضدانقلاب به آن، به دفاع برخيزيد. در برابر دشمن، در برابر سرکوبگر، در هر رنگ و لباسى، پرچم بيانيه حقوق پايه‌اى زحمتکشان در کردستان را برافرازيد.
سازمان کردستان حزب کمونيست ايران - کومه‌له - کليه احزاب سياسى انقلابى و کليه مردم کردستان ايران و جهان را به حمايت جدى از اين بيانيه دعوت ميکند.
سازمان کردستان حزب کمونيست ايران - کومه‌له
شهريور ١٣٦٣
به نقل از بسوى سوسياليسم (دوره دوم) شماره ٥ - اسفند ١٣٦٨

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت