.
پنجشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۸.
امروز:
Nov 21 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

پنج شنبه, 01 اسفند 1392 ساعت 01:54

حزب حکمتیست: کارگران کمونیست تفرقه قومی را خنثی میکنند

گفته میشود که در ایران این روزها، بطور متوسط سه اعتصاب و اعتراض کارگری در جریان است، از تحرکات چند ده نفره تا چند هزاره نفره کارگری!
وزارت اطلاعات و سخنگویان و نمایندگان سیاسی سرمایه برای حفط امنیت سرمایه گذاری در ایران به قیمت تداوم و تعمیق هرچه بیشتر فقر و بی حقوقی طبقه کارگر ایران، هر روز "تدبیری" می اندیشند و بدنبال راه حلی برای خاموش و ساکت نگاه داشتن طبقه کارگر ایران، نشست پشت نشست برگزار میکنند.
در ایران طبقه کارگر و هیئت حاکمه بورژوازی، در مقابل هم در حال صف آرایی اند.
این شرایط و فضای اعتراض عمومی جامعه، مشام جریانات ارتجاعی عقب مانده قومی و عشیرتی در یکی از استانهای ایران، چهارمحال بختیاری، را تحریک کرده است. بهانه ظاهرا توهین به "قوم بختیاری"، در یکی از فیلم های تلویزیونی در ایران است. ارتجاع قومی و عشیرتی در این استان توانست بار دیگر به اعتراض بخشی از مردم محروم در شهرهای اصلی این استان، رنگ قوم پرستی و ارتجاع عشیره ای بزند و آنها را در خیابانها به خاطر توهین به "مقدسات قومی"، بدنبال خود بکشاند.  
باردیگر طیفی از احزاب و شخصیت ها و جریانات فرصت طلب، به تقلا افتاده اند تا به بهانه این اعتراض و به بهانه "توهین به مقدسات قومی"، به موجی از تبلیغات تفرقه افکنانه، عقب مانده،  قومی و قبیله ای دامن بزنند.
بعلاوه به این بهانه، اطلاعیه ای به امضای "از طرف کارگران بختیاری پارس جنوبی" منتشر شده است که مملو از تحرکات عقب مانده قومی و عشیرتی است. مستقل از صحت و عدم صحت هویت نویسندگان این اطلاعیه، به میان آوردن پای طبقه کارگر به این میدان، مستقیما علیه طبقه کارگر و برای ایجاد تفرقه و شکاف قومی در میان طبقه کارگر و در میان آحاد جامعه در ایران است.
این دست درازی نمی تواند از طرف کارگران کمونیست، رهبران عملی و سوسیالیست طبقه کارگر، بی پاسخ بماند.
طبقه کارگر، هویت ملی، مذهبی، قومی و عشیرتی ندارد. کارگر متولد هر جغرافیایی در ایران و سایر کشورها، درد مشترک، دشمن مشترک و خواست های مشترکی دارد. مقدسات طبقه کارگر، رفاه، آزادی، حق تشکل، حق اعتصاب، رفع استثمار، آزادی بی قید و شرط عقیده و بیان، و یک زندگی انسانی برای همه است.
کارگران کمونیست،  باید در مقابل رسوخ این تحرکات ارتجاعی و تفرقه افکنانه در صفوف خود، سد ببندند.
زنده باد اتحاد و همبستگی طبقاتی طبقه کارگر
حزب کمونیست کارگری- حکمتیست
٣٠ بهمن ٩٢ (١٩ فوریه ٢٠١٤)
www.hekmatist.com

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت