.
سه شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۸.
امروز:
Nov 19 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

شنبه, 26 بهمن 1392 ساعت 00:09

پدام نو اندیش: ترفند جدیدی برای ایجاد شکاف

پدام نو اندیش: ترفند جدیدی برای ایجاد شکاف  و ریاضت کشی اقتصادی بیشتر طبقه کارگر!
در  حالی که جدال طبقاتی بر سر تعیین حداقل دستمزد طبقه کارگر در جریان است، ترفند ضد کارگری و جنایتکارانه دیگری از طرف حکومت اسلامی ضد کارگری به میدان کشیده شده است که  پاسخ قاطع کارگران را می طلبد!
بر اساس پیشنهاد سید حسن هفده تن معاون روابط کار وزارت تعاون وکار رژیم اسلامی از  این پس کارگران را باید  به دو گروه سنی زیر 30 سال و گروه سنی بالای 30 سال تقسیم کرد و افزایش دستمزد ها را فقط باید به گروه سنی بالای 30 سال تعلق بگیرد. تصویب  احتمالی چنین هذیانگوئی به عنوان "قانون" یک فاجعه بزرگی برای طبقه کارگر ببار خواهد آورد و باید جلو آنرا گرفت. نباید این امکان را داد که این ادعاها و فشارها برعزم و اتحاد کارگران برای تحقق مطالبه خود بر سر حداقل دستمزد با اخلال رو برو کند، بر عکس باید آنرا تشدید و متحدانه تر به سر آنجام رساند. سید حسن هفده تن که در آبان ماه 92 از سوی علی ربیعی به عنوان جایگزین نظری جلالی در معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب شده است و سوابقی همچون نماینده رژیم اسلامی در "سازمان بین اللملی کار" و مدیر کلی روابط بین الملل وزارت کار در کارنامه خود دارد.  این نماینده بورژوا  همچنین می گوید که دستمزد های 485 هزار تومانی سال 92  برای کارفرمایان 900 هزار تومان هزینه در بر داشته است! چگونه معاون وزیر کار رژیم اسلامی به چنین تنایج و دروغ شاخداری رسیده معلوم نیست. آیا دستمزد سال92 و سالهای پیش از آن برای کارگران  هزینه بیشتری را در بر داشته است یا برای  سرمایه داران؟   آیا  این فرزندان خانواده های کارگران  است که هر روز صف مدرسه و تحصیل را رها کرده و آمار کودکان کار را افزایش داده اند  و همچنین  جامعه ی که  با اخراج و بیکاری و گرسنگی در ابعاد میلیونی روبرا شده است، قربانیان آن طبقه کارگر و محرومانی که ثروت جامعه را ممکن کرده اند، میباشند  یا همکاران  و هم طبقه ایهای انگل بورژوا این جناب؟ این  همه دزدی و ثروت اندوزی و چپاول  ثروت آن جامعه  از جانب  دولت و سرمایه داران چگونه بدست آمده است؟ آیا پدیده ای  به نام  تن فروشی توجه کنید تن فروشی برای امرار معاش در میان  کدام طبقه جامعه ایران رو به گسترش است  و چرا؟ سفره چه کسانی هر روز خالی تر از پیش می شود ؟
سئوال دیگر این است که اصولا طرح این مسئله از سوی معاون وزیر کار رژیم اسلامی در روزهای پایانی سال که جدال برای تعین حداقل دستمزد سال 93 و نقد کردن دستمزدهای معوقه  گسترش می یابد با چه اهدافی است به طور اجمال به آن می پردازم .
سید حسن هفده تن در نهم بهمن ماه امسال در نشست دبیران اجرایی خانه های کارگر به عنوان یکی از  تشکلهای  دست ساز دولت گفت که آشپز خانه اقتصادی کشور تعطیل شده است و دیگر از آن خبری نیست . راستش این جمله  سیدحسن هفده تن یک واقعیت را آشکارا می گوید و چند واقعیت دیگر را کتمان می کند   .
اول آنکه علاوه بر بحران های سیاسی و اجتماعی ، بحران اقتصادی چنان گریبان رژیم  سرمایه داران اسلامی را در هم فشرده است که اکنون یکی از جانوران اسلامی ایده تصویب قانونی برای تشدید استثمار نیروی کار را به عنوان راه حل برای نجات نظام سرمایه دارای و دولت اسلامی آنها را در جمع پادو های سرمایه داران در خانه های کارگر بدون هیچ گونه اعتراض از سوی آن جمع مزدور بیان می کند . قانونی کردن عدم افزایش دستمزد های کارگران در عین  حالی که هزینه های زندگی کارگران و توده های کارکن جامعه ایران هر روز سیر صعودی دارد  ، ایده ای برای نجات سرمایه دارای و دولت اسلامی آنها  است که سید حسن هفده تن ارائه می دهد .
دوم  اما به غیر از این که اشاره شد ؛ واقعیت های دیگری را هم بیان می کند .آن آشپزخانه اقتصادی که حسن هفده تن از تعطیلی آن سخن به میان آورده است در واقع همواره برای سرمایه داران و دولت اسلامی آنها دائر بوده و هست . سهم کارگر و توده کارکن جامعه در  آشپز خانه اقصادی  سرمایه داران  ؛ کار و گرسنگی بیشتر  ؛ فقر و فلاکت افزون تر ؛ شکنجه واعدام و زندان  کارگران و فعالین کارگری و کمونیست  معترض به وضع موجود بوده است. اما سهم سرمایه داران و دولت اسلامی آنها افزایش ثروت و مکنت ،حساب های بانکی و املاک در نقاط مختلف جهان بوده است .  به این اعتبار آشپزخانه ای که معاون وزیر کار؛ سخن از تعطیلی آن به میان آورده است نه تنها تعطیل نگردیده بلکه به واسطه پیشنهاد بی شرمانه حسن هفده تن  در صورت عدم اعتراضات سراسری کارگران و توده های کارکن جامعه قرار است تسسمه بر گرده کارگر و کارکن جامعه بکشند و آن را به قانون تبدیلش کنند
سوم  همانگونه که  دولت تدبیر سرمایه داران اسلامی در توافقات با دولتهای امپریالیستی در اجلاس ها و از جمله  در اجلاس داوس سوئیس  وعده داده اند ، می باید قیمت خرید نیروی کار را شدیدا کاهش دهند . باید شرایط برای حضور سرمایه بین المللی را مهیا کنند به گونه ای که سرمایه جهانی علیرغم ریسک سرمایه گذاری به واسطه موقعیت بحرانی رژیم اسلامی ، حاضر به صدور سرمایه به ایران شود . عدم افزایش دستمزد های کارگران ، حذف سوبسید ها و آزاد کردن قیمت ها ، سرکوب تشکل های مستقل  کارگری ، افزایش فشار بر کارگران و فعالین کارگری درست در این راستا است و با همین هدف کسی چون سید حسن هفده تن از پستوی رژیم اسلامی بیرون خزیده تا در دفاع از سرمایه داران و دولت آنها برای استثمار کارگران و توده های کارکن جامعه، زمینه های عمل به توافقات با دولتهای امپریالیستی را نیز با تصویب قوانین در این خصوص  مهیا کند.
چهارم  مطابق پیشنهاد حسن هفده تن بایستی فقط به کارگران بالای سن 30 سال افزایش دستمزد تعلق بگیرد.  ایجاد انشقاق در صفوف کارگران و توده های کار کن جامعه ایران، کاری است  که رژیم اسلامی طی سالهای عمر نکبت بار خود در اشکال گوناگون آن را دنبال کرده است . تا چندین سال بدون هیچ مانعی با بهانه های جنگ و تحریم اقتصادی ؛ دست سرمایه داران را در استثمار کارگران و توده های کارکن جامعه باز گذارده بودند. پس از تصویب قانون فوق ارتجاعی کار در اولین اقدام کارگاههایی را که کمتر از ده نفر کارگر در آن شاغل بودند را از شمول همان قانون نیز  خارج کردند .  قانون مناطق آزاد اقتصادی را  تصویب و آن را اعلام کردند .اگر چه رسما اعلام نکرده اند اما  کارگران  شاغل در مناطق آزاد اقتصادی را از شمول قانون کار خارج ساخته اند . به دنبال این اقدامات ضد کارگری است که دولت تدبیر و امید سرمایه داران از تازه ترین اقدام ضد کارگری خود رونمایی می کند .  رژیم اسلامی  با پیشنهاد حسن هفده تن در عین حال که یکی از  اهدافش  تامین منافع سرمایه داران  و نیز تامین شرایط ورود به بازار جهانی سرمایه است ، هدف دیگرش ایجاد انشقاق در صفوف طبقه کارگر ایران است .تلاشی که طی هفته های گذشته با تخصیص سبد کالا به تعداد محدودی از مزد بگیران  و محرومین جامعه دنبال کرده است  .و در این روز های پایان سال که مبارزات کارگران برای افزایش دستمزد ها و نقد کردن دستمزدهای معوق همراه با خسارت تاخیر دستمزد های معوق افزایش می یابد ؛ در عین حال  این تلاشی از سوی کمپ سرمایه داران برای مرعوب ساختن طبقه کارگر و توده های کارکن جامعه است . برای آنکه مبارزات کارگران را با ایجاد انشقاق در هم بشکنند.
پنجم  مطابق واقعیت های زندگی کارگران و توده های کارکن جامعه ایران خط فقر موجود در جامعه مبلغی تا یک میلیون و هشتصد هزار تومان است . این نکته را که دستمزد های سال 92 برای کارفرمایان،900 هزار تومان هزینه داشته است تلاشی برای به حاشیه بردن مطالبه حداقل دستمزد دو میلیون تومان در ماه برای سال 93 است.
قبل از پرداختن به پیامد های پیشنهاد اشاره شده باید این را  اضافه کنم البته  حسن هفده تن یادش نمی رود کلمه ملی را به کارگروه سه جانبه گرایی تعیین حداقل دستمزد بیافزاید . تا از این پس بگویند کارگروه سه جانبه ملی و چه نام با مسمایی نیز برای آن انتخاب کرده که کاسه لیسان رژیم در خارج کشور را نیز تشویق به رفتن به ایران و قرار گرفتن در جمع غارتگران هم سنخ خود  می کند .
پیامد ها!
حسن هفده تن در ادامه نشست خود با پادو های رژیم اسلامی در خانه کارگر می گوید که رشد اقتصادی ایران منفی است و اشتغال در حال از بین رفتن است . وی  ادامه می دهد که افزایش دستمزد ها در دراز مدت پاسخگو نیست.  به عبارتی سرمایه داران و دولت اسلامی آنها قصد افزایش دستمزد ها را ندارند و با استدلال این عنصر و نوکر سرمایه آشپز خانه را تعطیل کرده اند و دیگر خبری از آن نیست . این سخنان حسن هفده تن بی شرمانه اینگونه القاء می کند که گویا تا کنون سرمایه داران و دولت اسلامی آنها بوده است که آشپزی کرده اند . ثروت های خلق شده نه بدست کارگران و توده های کارکن جامعه ، بلکه این سرمایه داران و دولت اسلامی آنها بوده که در چند شیفت و در قصابخانه هایی به نام کارخانه کار کرده اند .  زبان ساده تر آن این است که کارگران باید مجانی کارکنند . این تمام منطق نظام سرمایه داری و دولت اسلامی آنها است . خللی در روند سود دهی سرمایه ایجاد شود کرور کرور کارگر و خانواده آنها اگر هم  از گرسنگی جان ببازند ، برای آنها و دولت اسلامی شان کوچکترین اهمیتی نداشته و ندارد و فقط باید سود سرمایه تضمین شود . بنا بر تاکید و پیشنهاد حسن هفده تن معاون وزیر کار دولت اعتدال و تدبیر سرمایه داران دستمزد های  فقط آن تعداد از کارگرانی که سن آنها بالای 30 سال است آنهم تحت شرایطی  باید افزایش پیدا کند . پیامد های چنین سیاست ضد کارگری یکی آن می شود که از این پس سرمایه داران و صاحبان کارخانجات ، کارگران بالای 30 سال سن را از کار اخراج کرده و به جای آنها کارگرانی را که زیر 30 سال سن هستند به کار خواهند گرفت . این یورش سبعانه دولت اسلامی سرمایه داران اگر از جانب طبقه کارگر ایران با اعتراض و تعطیلی کار در کارخانجات و صنایع پاسخ نگیرد ، اگر کارگران سرمایه داران و دولت اسلامی آنها را به عقب نرانند ، قطعا طبقه کارگر ایران هزینه های بس بزرگتری از این  که هست باید بپردازد . این بخش کوچکی از تحرکات کمپ سرمایه داران و دولت آنها در روزهای پایانی سال 92 است . اقدامات سرمایه داران و دولت اسلامیشان به همین جا ختم نخواهد شد . طی روز های آینده شاهد اقدامات و پیشنهاداتی از این دست خواهیم بود
١٣ فوریه ٢٠١٤
http://www.hekmatist.org/
منبع: نشریه کمونیست هفتگی ٢١٩

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت