.
پنجشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۸.
امروز:
Nov 14 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

جمعه, 25 بهمن 1392 ساعت 03:48

افغانستان: یک میلیارد صدا در اعتراض به خشونت علیه زنان

یک میلیارد صدا در اعتراض به خشونت علیه زنان در افغانستان
صدها تن از اعضاء یک نهاد زنان افغان که خود را عضو جبش جهانی یک ملیارد صدا علیه خشونت در برابر زنان می‌خوانند، امروز در کابل راهپیمایی کردند. آنان خواستار تامین حقوق زنان و مبارزه با خشونت علیه آنان هستند. برگزار کنندگان این تظاهرات می‌گویند در نظر دارند تظاهرات مشابه را در ولایت‌های دیگر افغانستان هم راه اندازی کنند.

http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2014/02/140213_k05_afghan_womens_kabul.shtml

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت