.
يكشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۸.
امروز:
Nov 17 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

جمعه, 25 بهمن 1392 ساعت 03:23

شورای نمايندگان نيروهای چپ و کمونيست برگزار ميکند

دومین جلسه سخنرانی بحث و تبادل نظر پيرامون
رئوس بنيادين توافقات مشترک سياسی بلوک چپ دراين مرحله کدام ها هستند؟
سخنرانان :
١- شورای فعالين سوسياليست و آزاديخواه-هامبورگ
٢- اتحاد چپ سوسياليستی ايرانيان
٣- اتحاد چپ ايرانيان در خارج از کشور
اتاق پالتاکی شورای نمايندگان احزاب، سازمانها ونهادهاى چپ و کمونيست ....................
لطفآ برای دیدن پوستر برنامه پالتاکی,  فایل پیوست   را باز کنید .

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت