.
يكشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۸.
امروز:
Jan 26 2020.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

پنج شنبه, 24 بهمن 1392 ساعت 03:25

ایرج فرزاد: ضمیمه ۲ برگزیده آثار منصور حکمت

نسخه پی دی اف ضمیمه ۲ برگزیده آثار منصور حکمت منتشر شد
توضیح بر نسخه پی دی اف ضمیمه ۲ برگزیده آثار منصور حکمت
با این مجموعه، گردآوری تقریبا کلیه آثار  منصور حکمت که در زمان تنظیم این نسخه ( فوریه ۲۰۱۴) به صورت کتبی درآمده اند، تکمیل شده است. تاکنون سه مجلد: "برگزیده آثار"، "ضمیمه ۱ برگزیده آثار" و "برخی دست نوشته ها و آثار منتشر نشده منصور حکمت" در دسترس قرار گرفته اند که همگی توسط من گردآوری و ادیت شده اند و در سه جلد جداگانه  به شکل کتاب چاپی نیز انتشار یافته اند. در نسخه پی دی اف هر سه مجلد، اشتباهات متعددی برطرف شده اند و آثاری که به قلم و یا از زبان او نبوده اند، حذف شده اند.
در مجموعه ضمیمه ۲، که بیش از هزار صفحه است، دیگر آثار مکتوب شده منصور حکمت گردآوری شده اند که بخشی از آن نیز به صورت کتاب چاپی و با عنوان "منتخب آثار منصور حکمت- ضمیمه ۲" انتشار یافته است.
در متن ضمیه ۲ برگزیده آثار، معادل تاریخ ها را به فارسی و میلادی وارد کرده ام و در داخل پرانتز در برابر اسم کوچک و یا نام تشکیلاتی افرادی که از آنها اسم برده شده است، اسامی کامل را نوشته ام. در عین حال برخی اشتباهات تایپی در متون پیاده شده و یا برگرفته از سایت "آرشیو آثار منصور حکمت" را، تا جائی که متوجه شده ام، برطرف کرده ام. هر جا که زیر کلمات و یا جملاتی خط تاکید گذاشته ام، توضیح داده ام که از جانب من بوده است.
منصور حکمت در یک طنز تلخ، در روزهای آخر زندگی اش، اطمینان داد که "پس از مرگ"، آثار او را بیشتر و با دقت و توجه بیشتری خواهند خواند و اساس "دیگاه" و "مکتب" کمونیسم کارگری را به روایت سخنگو و نماینده منحصر بفرد آن، باز خواهند شناخت. این نکات تکان دهنده را میتوانید با سخنان خود او، در همین مجموعه، در جلسه دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری ایران- ۷ و ۸ ژوئیه ۲۰۰۱ بخوانید.
منصور حکمت یک رزمنده شجاع و و انقلابی و خستگی ناپذیر و "relentless" کمونیسم مارکس؛ و کاپیتال و تزهای فوئر باخ او بود و کماکان هست.
به "برداشت" او از مارکس:
هدف کمونیسم کارگری و فلسفه وجودی آن این است که میخواهد و "باید بخواهد" که پدیده بی اختیار شدن انسان را از بنیان ریشه کن کند و با جملات زیبا و عمیق مستقیم خود او، جنبش کمونیسم کارگری:
"میخواهد  زمان  و مکان و وجود  و  ماده را از دست طبقه حاکمه بیرون بیاورد، مال همه باشد"
در دسترس قرار دادن مبانی این سیستم فکری و کمونیسم پراتیک، هدف اصلی من و در عین حال بنیان فلسفه زندگی سیاسی من است.
ایرج فرزاد
نیمه اول فوریه ۲۰۱۴

برای دسترسی به فایل پی دی اف ضمیمه ۲ برگزیده آثار منصور حکمت، بر روی عکس صفحه اول کتاب، کلیک کنید.
http://www.iraj-farzad.com/bargozideh-zamimeh-2.pdf

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت