.
جمعه ۴ بهمن ۱۳۹۸.
امروز:
Jan 24 2020.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

دوشنبه, 21 بهمن 1392 ساعت 04:09

گفت و گویی با عباس سماکار و بهرام رحمانی

با درودهای فراوان
1.    سومین برنامه از سری دوم چشم سوم سکوت رسانه ای را بر دستگیری نویسندگان و اعدام هادی راشدی و هاشم شعبان نژاد می شکند...
گفت و گویی با عباس سماکار و بهرام رحمانی داشته ایم که بر فرهنگ دولتی- درباری از بیخ تبر می زند.
و البته قضاوت شاهین نجفی که با شما.
2.    http://radiokoocheh.com/article/236015
شاد و خرم باشید.

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت