.
چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸.
امروز:
Oct 16 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

شنبه, 19 بهمن 1392 ساعت 02:55

حزب حکمتيست: پیروزی کارگران اعتصابی چادرملو‎

یک پیروزی!
اعتصاب بزرگ و هماهنگ بیش از ٢٠٠٠ کارگر معدن چادرملو، موفق شد که دبیر انجمن کارگران و کارگران اعتصابی دستگیر شده را آزاد کند. این پیروزی مهمی در مبارزات این دوره طبقه کارگر ایران است.
این پیروزی در حالی بدست آمد که قوه ی قضائیه جمهوری اسلامی و رییس آن، محسنی اژه ای، اعتصاب کارگران را مخل نظم عمومی قلمداد و تهدید کرده بود که  با اعتراضات کارگری برخورد خواهد کرد. همچنین، مجلس اسلامی رژیم، با اظهار بی اطلاعی از اعتصاب کارگران، خود را از این  "مخمصه" کنار کشیده بود.
این تجربه بار دیگر در مبارزه طبقاتی کارگران نشان داد که اعتصاب، سلاح قدرتمند طبقه کارگر در جنگ طبقاتی کار و سرمایه است. اعتصاب با شکوه کارگران معدن یک تجربه مهم کارگری دیگر را در خود داشت.
در حالی بهرام حسنی نژاد دبیر تشکل کارگران از پاییز گذشته اخراج شده بود،  اما از آن زمان و  تا کنون کارگران معدن اخراج یکی از فعالین و نمایندگان خود را برسمیت نشناخته و زیر بار آن نرفتند.
کارگران و انجمن شان هیچ وقت دبیر تشکل شان را در مبارزه و اعتراضش به اخراج، تنها نگذاشتند. زمانی که کمیسیون دولتی بررسی شکایات حکم اخراج دبیر انجمن را تایید کرد، همه ی کارگران معدن دست از کارکشیدند. همچنین در تمام این مدت و درغیاب حضور دبیر انجمن، این تشکل را نمایدگان دیگرمنتخب کارگران هدایت و رهبری کردند.
در نتیجه، جمعبندی ای که کارگران از پیروزی تا کنونی خود دارند، عبارت است از:
-  کارگران معدن هیچگاه اخراج نماینده ی خود توسط کارفرما و تایید اداره کار  و دستگاه دولتی، را برسمیت نشناختند.
- اعتراض و اعتصاب مکرر و پیگیری کارگران برای باز گردندان نماینده خود بسر کار که هنوز در  جریان است، پایان نیافته است.
-  اعتصاب یکپارچه کلیه کارگران معدن را دربرگرفته بود، و به این و آن بخش محدود نبود.
- و بالاخره دفاع از تشکل خود، انتخاب نمایندگان بیشتر و فرستادن آنها بجلو برای رهبری اعتصاب و مذاکره ...،
این تجارب و دستاوردها، پیروزی تا کنونی را تامین و تضمین کرده است. این تجربه بار دیگر تاکید کرد که کارگران می توانند و باید مثل مردمک چشم از رهبران و نمایندگان منتخب خود و از اتحاد و تشکل شان حفاظت کنند.
حرب  حکمتیست این پیروزی را به کارگران معدن چادرملو تبریک می گوید. این پیروزی کل طبقه کارگر است. درسهای این اعتصاب و مبارزات،راهنمای پیشروی و پیروزی های دیگر و بیشتر طبقه کارگر است.
زنده باد اعتصاب
زنده باد اتحاد صفوف طبقه کارگر
حزب کمونیست کارگری- حکمتیست
بهمن ٩٢ (فوریه ٢٠١٤)
www.hekmatist.com

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت