.
چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸.
امروز:
Oct 16 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

شنبه, 19 بهمن 1392 ساعت 02:24

گفتگوی مینو همتی با لیلا قرائی

اعتراض علیه ناتوانی قانون در دفاع از حقوق قربانیان تجاوز جنسی در سوئد
http://rahaizantv.blogspot.com/2014/02/in-defence-of-rape-victims-in-sweden.html
اعتراض علیه ناتوانی قانون در دفاع از حقوق قربانیان تجاوز جنسی در سوئد موضوع گفتگوی مینو همتی با لیلا قرائی از مسئولین شبکه زنان در استکهلم. این برنامه در 24 ژانویه 2014 از طریق کانال یک ماهواره در برنامه رهائی زن برای ایران، خاورمیانه، اروپا و آمریکای شمالی پخش گردید. قابل ذکر استکه در این گقتگو به مرگ دلخراش ساناز نظامی در آمریکا نیز پرداخته شد و خشونت خانگی نیز مورد توجه قرار گرفت.
Lack of Protection For Rape Victims in Sweden is the topic of discussion by Mino Hemati RahaiZan TV Program Producer with Leila Gharaee from Women's Network in Sweden.
http://youtu.be/LfjCi4KTHWM

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت