.
سه شنبه ۲۶ شهريور ۱۳۹۸.
امروز:
Sep 17 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

چهارشنبه, 09 بهمن 1392 ساعت 03:32

قطعنامه ۸ مارس ۲۰۰۵ سنندج

8 مارس روز جهاني ميليون ها انسان آزاديخواه و برابری طلب است. جنبش زنان در اين روز كيفر خواست خود را عليه يك دنيا ستمگری، خشونت، بي‏حقوقي و تبعيض و نابرابر طرح مي‏كند و دادخواست انساني خود را بر علیه نظام سرمايه‏ داری بعنوان منشأ همه مشقات امروز جامعه بشری و حافظان این نظام اعلام مي‏دارد.
ما زنان و مردان شركت كننده در مراسم 8 مارس همصدا با زنان و مردان معترض جهان خواست و مطالبات خود را اعلام و برای تحقق آن مبازره مي‏كنيم.
1- آپارتايد جنسي را محكوم مي‏كنيم و خواهان لغو کامل قوانين زن ستيز، مرد سالار و نابرابر در جامعه هستیم.
2- برسميت شناختن  حقوق  برابر زن و مرد در همه فعاليتهای اجتماعي، اقتصادی و سياسي.
3- سنگسار كردن، خشونت بر زنان و قتلهای ناموسي را جنايت و وحشيگری عليه بشريت مي‏دانيم و آنرا محكوم مي‏كنيم.
4- آزادیهای فردی، اجتماعی ومدنی مردم  محترم شمرده شود. پایمال شدن این حقوق به هر بهانه ای جرم محسوب مي‏گردد.
5- تعيين حقوق و دستمزد برابر براي همه آحاد جامعه اعم از زن و مرد.
6- زنان خانه دار کارگر بیکار محسوب مي‏شوند. ما خواستار تأمين اجتماعي کامل، شامل بيمه بیکاری، بیمه از كار افتادگي و بازنشستگي و برخورداری از حقوق و مزايای برابر برای کلیه زنان خانه‏ دار هستیم.
7- همسران و کودکان کارگران از شرایط غیرانسانی که به آنها تحمیل شده به شدت رنج مي‏بريم. ما از اعتراض و مبارزه کارگران و خانواده هایشان برای گرفتن حقوقهای معوقه، افزایش حقوق به نسبت تورم و رفاه خانواده های کارگری و تأمین یک زندگی انسانی و مرفه پشتيباني مي‏كنيم.
زنده باد جنبش برابری طلبانه زنان
زنده باد 8 مارس
جامعه حمایت زنان
18 اسفند

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت