.
چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸.
امروز:
Dec 11 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

یکشنبه, 29 دی 1392 ساعت 21:37

محمد قرا گوزلو: دلايل شکست سوسياليسم اردوگاهي

تلويزيون برابري  ژانويه ۲۰۱۴ - دلايل شکست سوسياليسم اردوگاهي - گفتگوي آرش کمانگر با محمد قرا گوزلو ( نويسنده کتاب " امکان فروپاشي سرمايه داري و دلايل شکست سوسياليسم اردوگاهي " از انتشارات موسسه نگاه در ايران )
http://www.youtube.com/watch?v=7z1Bv0C8D9g

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت