.
يكشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۸.
امروز:
Jan 26 2020.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

سه شنبه, 24 دی 1392 ساعت 04:33

مریم افراسیاب پور: مبارزه با خشونت علیه زنان

در تاریخ 25 نوامبر 1960، خواهران "میرابل" اهل جمهوری دومینیکن، توسط دولت دیکتاتوری این کشور به طرز وحشیانه‌ای به قتل رسیدند. از سال 1981به بعد، این روز به عنوان روز مبارزه با  خشونت علیه زنان یاد می‌شود. در اکتبر سال 1991شورای عمومی سازمان ملل متحد رسما این روز را به عنوان روز جهانی رفع خشونت علیه زنان نام ‌گذاری کرد و آن را به تصویب رساند.
وجود چنین روزی برای مبارزه علیه خشونت و معضلات احتماعی زنان مهم است برای مطرح کردن این معضلات ومبارزه برای ریشه کن کردن آن. به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مزز،سازمان ملل خشونت علیه زنان را بعنوان یکی از عمده ترین مشکلات که سلامتی جامعه را به خطر می اندازد میشناسد و همچین آن را از موارد نقض حقوق بشر بشمار می آورد. عامل  خشنونت علیه زنان را می توان  بیش از هر چیز ناشی از وجود تبعیض و نابرابریی است که نظام سرمایه داری برای بشریت امروز به ارمغان آورده است. وجود خشونت علیه زنان یکی از بروزات ستمکشی زن در جامعه و ارزش های مردسالارانه و زن ستیز است که مانع از برابری زن با مرد در همه سطوح زندگی میشود، خشونت هم در تبعیض ریشه دارد و هم به آن دامن می زند. .
اشکال خشونت های جسمی شامل موارد زیر میباشد:خشونت های خانواده گی ،تجاوزو سو استفاده جسمی ،آزارواذیت جنسی ،قاچاق و خرید و فروش زنان و دختران،اجبار به فاحشگی ودیگر عرف های آسیب رسان. تمام این خشونت ها پیامد های وخیم فیزیکی ،روانی ،جنسی را برای زنان در پی دارد واقعیت این است که وجود خشونت علیه زنان، پیش از هر چیز ریشه در پدیده ای پایه ای  تر دارد .وجود نظام طبقاتی سرمایه داری ستمکشی زن را باز تولید میکند. نظامی که به تفرقه و رقابت میان ارتش کار نیازمند است.
به همین  دلیل شاهدیم که در پیشرفته ترین کشور های سرمایداری ، که شاهد مبارزات طولانی مدت برای  آزادی زن ، جنبشهای سوسیالیستی و برابر طلبانه است ،هنوز پدیده ستمکشی زن و خشونت علیه زنان با سرسختی به حیات خود ادامه میدهد.
..
برای ریشه کن کردن این پدیده باید ستمکشی زن بکلی ریشه کن شود. تا زمانیکه ایدئولوژی زن ستیز و مردسالار در جامعه حاکم است، خشونت نیز بعنوان یکی از تبعات آن به حیات خود ادامه میدهد. لذا مبارزه علیه خشونت و اشکال کنکرت آن صرفا یک فعالیت ضروری ولی ناکافی است. بطور مثال در ایران وجود یک نظام بشدت زن ستیز، حاکمیت اسلام سیاسی و ایدئولوژی تا مغز و استخوان زن ستیز آن و قوانین اسلامی خشونت علیه زن را پاسداری، تشویق و بازتولید میکند. تا زمانیکه رژیم اسلامی در ایران بر سر کار است، نمیتوان خشونت علیه زنان را ریشه کن کرد و یا حتی بطور چشمگیری تخفیف داد. سرنگونی رژیم اسلامی یکی از ملزومات مبارزه علیه خشونت نسبت به زنان در ایران است.
ستمکشی زن ریشه در پدیده ای پایه ای تر دارد. وجود نظام طبقاتی سرمایه داری ستمکشی زن را بازتولید میکند. نظامی که به تفرقه و رقابت میان ارتش کار نیازمند است. به همین دلیل شاهدیم که در پیشرفته ترین کشورهای سرمایه داری، که شاهد مبارزات طولانی مدت جنبش آزادی زن، سوسیالیستی و برابری طلبانه است، هنوز پدیده ستمکشی زن و خشونت علیه زنان با سرسختی به حیات خود ادامه میدهد. نرخ تجاوز جنسی به زن، قتل زنان توسط همسران یا پارتنر هایشان، ضرب و جرح زنان در چهارچوب خانواده بسیار بالا است. در تحلیل نهایی باید سرمایه داری را سرنگون کرد. آزادی بی قید و شرط و برابری کامل زنان تنها در این شرایط قابل تحقق است. البته باید تاکید کنم که این مساله اصلا بمعنای موکول کردن مبارزه علیه ستمکشی زن و یا خشونت نسبت به زنان تا سوسیالیسم نیست. مبارزه کنونی و جاری ما علیه این دو پدیده عملا بخشی از مبارزه ما برای رسیدن به یک جامعه آزاد و برابر هم هست.
مبارزه برای تغییر قانون، برای به مجازات رساندن متجاوز و متعرض به زنان، ایجاد شبکه های خانه های امن برای زنان و کودکان، آموزش و ارتقاء فرهنگ برابری طلبانه، همه اینها بخشی از مبارزه ما باید باشد. در کشورهای غربی بخش کوچکی از این مطالبات متحقق شده است و تاثیر تعیین کننده ای در وضعیت زنان داشته است. قتل ناموسی یکی از پدیده های شوم در جوامع باصطلاح عقب مانده، بخصوص جوامع مذهب زده و اسلام زده است. برای ریشه کن کردن قتل ناموسی ما همین امروز باید دست بکار شویم و میتوانیم در چهارچوب سرمایه داری نیز آن را ریشه کن کنیم، بشرط آنکه مذهب را حاشیه ای کنیم و از طریق سیاست مذهب زدایی، استقرار سکولاریسم و آموزش این پدیده را کاملا از بین ببریم. همانطور که اشاره کردم یک مبارزه پیچیده و چند وجهی اجتماعی، سیاسی و فرهنگی برای ریشه کن کردن خشونت علیه زنان ضروری است.

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت