.
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸.
امروز:
Jan 28 2020.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

جمعه, 19 مهر 1392 ساعت 01:41

ترکیه: به قتل رسیدن ۱۸ زن در ماه سپتامبر

به قتل رسیدن ۱۸ زن در ماه سپتامبر( ایلول) در ترکیه به قتل رسیدند
برگردان: آیدا ابروفراخ
در سپتامبر ۲۰۱٣، هجده زن را از دست دادیم. هفته هاست که بسته های جدید دموکراسی خواهی، با ادعای تغییر هر چیز در ترکیه ارائه شده است، اما در پاکت دموکراسی نخست وزیر نه نامی از زنان وجود دارد و نه بررسی مرگ آن تعداد زن در دستور کار دولت.
۱٨ زن با خواسته تصمیم گیری برای زندگی خود، کشته شدند و دولت AKP (آک پارتی) همچنان به زن ستیزی خود ادامه می دهد.
دولت به افزایش زن ستیزی ادامه می دهد.
همراه با مقاومت گزی، مشروعیت بخشیدن به خشونت دولتی و متناسب با آن افزایش خشونت علیه زنان همچنان ادامه دارد. خواهران کشته شده ما در ماه سپتامبر حتی پس از مرگ نیز شکنجه شدند.
دولت با گسترش زن ستیزی، اجازه آزار و اذیت پلیس و خشونت قاتلان، بر زنانی که می خواهند از حقوق دموکراتیک خود استفاده کنند، را می دهد.
دولت برای زنان نیست، به محافظت از دشمنان زنان ادامه می دهد.
در ماه سپتامبر گزارش تجاوز پلیس ها به زنان منتشر شد. پلیسی که در ماه سپتامبر به زنان تجاوز کرده بود آزاد است و بازجویی نشد.
قرار تخفیفی که محکمه ها بعنوان پاداش به قاتلان زنان می دهند، همچنان ادامه دارد.
این موارد کافی نبود که در کانال دولتی TRT عمر اینانچِر با جرات تمام بعنوان یک زن ستیز اعلام کرد که نیازی به کار کردن زنان نیست، و تنها حمایت از زنان که برای نخست وزیر ضروری بود، طرح داشتن چهار فرزند است.
وزیر خانواده و سیاست اجتماعی، فاطمه شاهین بعد از عنوان کردن «تضمین پلیس امنیتی» پیغام داد که «همین کافیست».
خواستار محتاج بودن زنان
در ماه سپتامبر ٣٣% زنان قربانی توسط همسرانشان به قتل رسیدند، ۶% از طرف همسران سابقشان کشته شدند و فقط ۲۲% از زنان قاتلانشان را نمی شناختند.
یعنی فقط ۲۲% دلیل مرگ خود را نمی دانستند. از ۱۶ خواهر کشته شده ما، ۱٣ نفر برای شروع زندگی مستقل و به دور از خشونت درخواست طلاق داده بودند.
ما نگرانیم که فاطمه شاهین-وزیر خانواده و سیاست- با دیدن این واقعیت ها تا چه زمان سکوت خواهد کرد.
زنان در خیابان
هر قدر که می خواهید در تلویزیون های دولتی تبلیغ کار نکردن زنان را بکنید، هر قدر می خواهید با پلیس هایتان زنان را آزار و اذیت کنید. هر قدر دلتان می خواهد به تولید و محافظت قاتل ها و گناهکاران بپردازید. زنان ساکت نمی شوند!
برای هر خواهری که در ماه سپتامبر از دست دادیم، برای هر سخن ضد زن به خیابان ها و میدان ها می آییم.
آمار مبارزات فضای مجازی نشان می دهد که می شود از جنایت و خشونت علیه زنان دوری کرد. در ماه آگوست ۲۶ زن کشته شدند و در ماه سپتامبر ۱٨ زن.
خشم و درد ما با قتل هر زن افزایش پیدا می کند. از اینرو ما می گوییم « خشونت علیه زنان می تواند متوقف شود» و ما خشونت علیه زنان را متوقف می کنیم.
منبع:yarinhaber.net/news
اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
يکشنبه  ۲۱ مهر ۱٣۹۲ -  ۱٣ اکتبر ۲۰۱٣

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت