.
دوشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۸.
امروز:
Nov 18 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

دوشنبه, 01 مهر 1392 ساعت 20:14

آذر ماجدی: "ویروس بدججابی"

با بیرون آمدن روحانی از صندوق، ملی - اسلامی ها یک کمپین تبلیغاتی در دفاع از او براه انداختند. در باب اعتدال روحانی سخن ها گفتند و داستانها سرائیدند. نامه های سرگشاده "کنشگران ملی - اسلامی حوزه زنان" به این باصطلاح "رئیس جمهور منتخب" و یادآوری "قول و قرارهای" نداده و وعده های نسپرده بخش سازمانیافته ای از این کمپین است. این کنشگران تا آنجا رفته اند که اعلام کرده اند حاضرند سپر بلای او شوند. گفته اند که موقعیت "دشوار" او را درک می کنند. بیانیه های هم اندیشی تدوین کردند و کوشیدند تصویر یک مدافع آزادی زن از این آخوند همرزم و همپالگی خمینی و از سردمداران حکومت اسلامی ارائه دهند. در پاسخ به اینهمه جانفشانی و نعلین بوسی، روحانی اعلام کرد که زنان خودشان عفاف و حجاب را رعایت خواهند کرد و در برخورد به مساله حجاب و "بدحجابی" قانون رعایت خواهد شد! روحانی "معتدل" به زنان قول "رعایت قانون اسلامی" را داد. اما طولی نکشید که زنانی که دائما در حال به مصاف طلبیدن رژیم اسلامی اند و با ایجاد هر روزنه ای حتی خیالی تهاجم خویش را به این رژیم سرکوب و زن ستیز چند برابر می کنند، با مدهای جدید "حجاب" به خیابان ها آمدند. آنچه بر سر می اندازند به هر چیز شبیه است بجز حجاب اسلامی. مدهای جدید لباس و "حجاب"، لباس های رنگارنگ و "ساپورت"های مد روز زنان مستقیما "بیضه" اسلام و حکومت اسلامی را هدف گرفته است. اوباش بسیج و امر به معروف طبق "قانون" زنان "بدحجاب" را مورد تعرض قرار می دهند. اما زنان "بدحجاب" نه تنها به امر به معروف وقعی نمی گذارند، بلکه به خواهران زینب و بسیجی حمله ور می شوند. درگیری با نیروی بسیج، خواهران زینب و آمرین به معروف آنچنان گسترده شده است که اخبار آن به سایتهای رژیمی هم راه یافته است. "علمای" اسلام نیز از گزند کتک محفوظ نمانده اند. اگر پیش از این هجوم مردم در دفاع از یک دختر "بد حجاب" در بهترین حالت به نجات دختر مزبور از دست ارازل و اوباش اسلامی می انجامید، اکنون نیروی بسیج باید احضار شود تا ارازل و اوباش را از دست مردم خلاص کند. شرایط تغییر کرده است. اما این تغییر محصول "اعتدال و منطق" روحانی و ارازل و اوباش اسلامی نیست، برعکس قسم خوردن های یک روز در میان روحانی به اعتدال و "قانونگرایی" محصول تغییر شرایط سیاسی و روانشناسی توده ای است. دو سه روز پیش روحانی مجبور شد که یکبار دیگر بر "قانونگرایی" در برخورد به زنان "بدحجاب" تاکید کند. در همین رابطه ....مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، اعلام کرد که برخورد "سلبی" به بدحجابی درست نیست اما باید توجه داشت که "ویروس بدحجابی در صورت عدم برخورد به کلیه هنجار شکنان سرایت خواهد کرد." شاهد از غیب رسید! ما بارها و بارها در طول حیات این رژیم جنایتکار اعلام کرده ایم که موقعیت زنان و حجاب حکم بارومتر سیاسی جامعه را دارد. هرگاه رژیم میخواهد جامعه را عقب بنشاند و حجاب اختناق را بر سر جامعه محکم و تاریکتر سازد، به زنان هجوم می آورد. حجاب و آپارتاید جنسی دو ستون محکم رژیم اسلامی و جنبش اسلامی اند. یک رابطه مستقیم و محکم میان حجاب اختناق و حجاب اسلامی موجود است. یک دلیل مهم جایگاه مهم و برجسته جنبش آزادی زن در جنبش سرنگونی همین رابطه است. و اکنون فرمانده کل نیروی ارازل و اوباش صریح و روشن به این مساله اعتراف می کند. حجاب فقط معضل زنان نیست. حجاب معضل رژیم اسلامی است. حجاب بیرق این رژیم و جنبش سیاه اسلامی است. حجاب اسلامی و آپارتاید جنسی یک سنگر مهم نبرد مردم با رژیم اسلامی طی سی و چند سال اخیر بوده است. جنبش آزادی زن، خلاصی فرهنگی، سکولار و ضد مذهب ارکان مهم جنبش سرنگونی رژیم اسلامی اند. باید از هر نقطه ضعف این نظام استفاده کرد. تهاجم به اسلام، مظاهر اسلامی، سنن و قوانین اسلامی را باید با قدرت و بشکل سازمانیافته ادامه داد. جنبش سیاه اسلامی در کل منطقه زیر تهاجم توده ای و آزادیخواهانه قرار گرفته است. این جنبش در سراشیبی سقوط قرار دارد. جنبش آزادی زن در ایران می تواند و باید یک تهاجم قدرتمند علیه این جنبش و یکی از رهبران اصلی آن، رژیم اسلامی، سازمان دهد. *

برقع و نقاب باید ممنوع گردد! آذر ماجدی در گفتگو با رادیو بی بی سی چهارشنبه 11 سپتامبر رادیو بی بی سی 3 counties  برنامه جاناتان ورمون اسمیث درباره ممنوعیت حجاب با آذر ماجدی گفتگو کرد. دانشگاه متروپولیتن بیرمنگام بدلایل امنیتی تصمیم به ممنوعیت ورود دانشجویان و کارکنان با برقع و نقاب به محیط دانشگاه گرفته است. این تصمیم موجد بحث داغی پیرامون حجاب، آزادی مذهب و حقوق فردی شده است. بحث در این زمینه در رسانه ها راه افتاده است. رادیو بی بی سی نظر آذر ماجدی را درباره مساله ممنوعیت حجاب جویا شد. آذر اعلام کرد که این مساله را باید در چند سطح مورد بررسی قرار داد. حجاب برای کودکان و بزرگسالان؛ میزان و شکل حجاب و متن اجتماعی و سیاسی جامعه. حجاب برای کودکان باید ممنوع شود. زیرا حجاب دختر بچه ها را از زندگی نرمال محروم می کند و حق یک زندگی شاد و عادی را از آنان سلب می کند. به حجاب کودکان باید مانند تنبیه بدنی، آزار جسمی، روحی و جنسی کودکان برخورد کرد. تضمین حقوق پایه ای کودکان ایجاب می کند که حجاب برای دختران زیر سن قانونی ممنوع شود. برقع و نقاب به دو دلیل باید ممنوع شود: اولا، بخاطر احترام به مناسبات ایمن اجتماعی. زنی که صورتش را توسط برقع پوشانده است و یا حتی چشمانش زیر نقاب پنهان شده است، محیط را برای اطرافیانش درون اجتماع ناامن می کند. امکان برقراری یک ارتباط عادی و انسانی را سلب می کند. در اتوبوس، در محیط کار یا در خیابان انسانهایی که مثل اشباح در حرکتند و امکان هر نوع شناسایی و برقراری ارتباط را از دیگران سلب کرده اند، یک فضای ترس و ارعاب در محیط خود ایجاد می کنند. ثانیا، قرار دادن زنان در موقعیت این اشباح یا ارواح بدون هویت و صورت تحقیر کامل و مطلق زنان است و جامعه نباید چنین تحقیری را بپذیرد. اما اشکال دیگر حجاب برای بزرگسالان نباید ممنوع شود. علیرغم اینکه حجاب ابزار و سمبل تحقیر و بیحقوقی زن است، بزرگسالان باید از حق انتخاب این تحقیر و بیحقوقی برخوردار باشند. لیکن در این مورد نیز یک استثناء موجود است. در یک جامعه سکولار که جدایی دین از دولت، آموزش و پرورش و قوانین را برسمیت می شناسد، پوشیدن یا حمل مظاهر مذهبی در نهادها و ادارات دولتی باید ممنوع گردد، مانند قانون مصوب سال 2003 در فرانسه. طبق این قانون کلیه مظاهر مذهبی و نه فقط حجاب ممنوع شده اند. باید در نظر داشت که آزادی مذهب یک آزادی بی قید و شرط و مطلق نیست. در شرایطی که آزادی انجام دستورات مذهبی با قوانین دیگری در جامعه در تناقض قرار می گیرد یا تداخلی میان دو دسته قانون پیش می آید، باید اولویت را بر حفظ حقوق کودک، زنان، حقوق فردی و انسانی قرار داد. در شرایطی که یک عمل مذهبی مغایر قوانین در عرصه های ذکر شده است، آن عمل مذهبی باید ممنوع شود. مذهب نمی تواند و نباید بر حقوق انسانی، برابری انسان ها، تامین یک زندگی شاد و پیشرو برای شهروندان پیشی بگیرد. سازمان آزادی زن 20 سپتامبر 2013

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت