.
يكشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۸.
امروز:
Nov 17 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

چهارشنبه, 13 آذر 1387 ساعت 05:18

به بهانه توقف کار گروه مستان در جمهوری اسلامی

اندک، اندک گره مستان میروند...
چندی قبل با دوستی که مشتاق موسیقی سنتی ویا موسیقی اصیل ایرانی است وخودش هم اگر تنبلی نکند دستی به زخمه تار میزد . تلفنی صحبت می کردم. او با اشتیاق از کار متفاوت یک گروه جوان پر شور صحبت میکرد به نام مستان ومتعجب بود که چطور جرات می کنند شعر هایی که بیشتر از مکر وریای شیخ میگوید، مستی. باده خواری وتوبه شکنی را تبلیغ می کند برای اجرای کنسرت هایشان انتخاب کنند ؟ البته امتیاز کار این گروه فقط به انتخاب شعر های متفاوت محدود نمی شود. بعد از سالها ،سکوت وسکون موسیقی سنتی، و دلی دلی چند خواننده که انگار موسیقی ارثیه پدرشان بوده و با زد وبند با حکومت سرنوشت موسیقی ایرانی رادر چنگال خود اسیر کرده اند. گروهی جوان می آیند وتحرکی درموسیقی سنتی متداول ایجاد می کنند. در نهایت اگر مقامات لااقل به یک نوع موسیقی هم به معنای واقعی کلمه ارج میگذاشتند نمی باید  ما نعی بر سر راه رشدچنین گروهی ایجاد کنند. اما اینان دشمن هنر  هستند به خصوص نسبت به موسیقی ،تئاتر وسینما عناد وکینه می ورزند اما چون میخواهند هم یک رژیم سرکوبگر باشند وهم ژست هنر دوستی بگیرند از چندسال پیش جمعی از موسیقی دانان  ونوازندگان وخوانندگان را با شرط وشروطی تحمل می کنند. یا بهتر بگوئیم موسیقی دانان به هر ساز رژیم رقصیده اند وهر حقارت را تحمل کرده اند. (در ابتدای استقرار رژیم ملایان هرنوع موسیقی حرام محسوب می شد ونوازندگان سازشان را توی پستوی خانه مخفی کرده بودند وحکومت هم اینان را اشاعه دهنده فساد معرفی می کرد وصدا وسیما حتا اگر گاه به دلایلی چند قطعه موسیقی پخش می کرد ،تصویر برداران تلویزیون اجازه نداشتند خود ساز را نشان دهند. ایا برای یک موسیقی دان و یا نوازنده ویا خواننده تحقیر ی از این فراتر امکان دارد؟)برای این که به گونه همیشه نوشتارم را به سند قابل اتکا متصل کنیم بخشی از مصاحبه جدیدحسین علیزاده را با ماهنامه فیلم شماره386 آبان 87 عینا نقل می کنم:
«... کسی که روی صحنه میرود و آماده است کنسرتش را اجرا کند اصلامعلوم نیست این اجازه را بدهند ویا ندهند.
.... این ها واقعا در قرن 21 مسایل مسخره ایست که ما دچارش هستیم. چون الان بنده انگیزه روی صحنه رفتن ندارم چون حاضر نیستم بعد از35 سال تن به توهین بدهم الان گرفتن مجوز جز قوانین شده است وقتی برای اجراروی صندلی نشسته ام هزار نگرانی باعث می شود خیال راحت نداشته باشم.ایا برق می رود؟ ایاماموران نمی ریزند وبرنامه را بهم نمی زنند»
به استناد مصاحبه آقای حسین علیزاده وقتی او که آهنگساز ونوازنده ای سرشناس است باید مجوز برای هر اجرا بگیرد. «گروه مستان» از این رفتار که به گفته علیزاده جز قوانین هم شده نمی توانند معاف باشند. پس چرا این گروه را در ابتدا تحمل می کنند تا وقتی رشد می کنند وبه تدریج موفقیت بدست می آورند. حتا مانعی برای خروج آنها از جمهوری اسلامی هم ایجاد نمی شود. کار آنها در خارج هم گل می کند. وقتی در یکی از تور های خارج ار ایرانند مطلع می شوند باید اندک،اندک بروند. چند روز بعد ازدستور وزارت ارشاد برای متوقف کردن فعالیت گرو ه مستان در برنا مه تفسیر خبر ویس امریکا «احمد باطبی» هم شرکت دارد .« جمشید چا لنگی »برنامه ساز تفسیر خبر در همین مورد از باطبی سئوال میکند واحمد باطبی به درستی تاکید می کند که اگر گروهی جز ءباندهای حکومتی نباشد در نهایت حذفش می کنند .اما انگار وقتی متوجه میشود که این سخن رنجیدگی کسانی چون شجریان را باعث می شود که از همکاری بی دریغ حکومت وصفار هرندی برخوردار است. اضافه می کند که البته خوانندگانی چون شجریان و... چون صدایشان انعکاس شدید دارد رژیم می ترسد حذفشان کند ( نقل به معنا)اما اینجای نظر آقای باطبی با واقعیت وضع موجود همخوانی ندارد. چون اگر رژیم از ترس انعکاس رفتارش به آقای شجریان معترض نشود خوب همین وحشت را باید از حسین علیزاده هم داشته باشد. اما می بینیم بدون هیچ ترس و وحشتی چنان به روز این آهنکساز مشهور - حتما تا حد ممکن هم مدارا کرده است اما آخوند باز هم تمکین بیشتر طلب می کند- آورده است که صدای اعتراض علیزاده به ناچار بلند تر می شود ودر ماهنامه فیلم عقده دل را می گشاید. اما همطراز های حسین علیزاده که میخواهند بمانند وامتیاز بگیرند مثل محمد رضا لطفی باید حضرت بخوابش بیاید ویک قطعه ، طلب کند واو هم مقامات رژیم را در انتظار نگه داشته تا حال وهوایی دست بدهد ( یعنی امتیازی در حد شجریان بگیرد) وبعد قطعه به او الهام شود . ورژیم هم البته دارد امتیار می دهد تا امتیاز بگیرد وبعداز ارسال برنامه گروه لطفی به پروژه یکی بود ویکی نبود تورنتو منتظر است ببیند باز هم استادلطفی دبه در می آورد یا رضایت میدهد و قطعه وعده شده الهام خواهد شد!.
برگردم به آغاز مطلب وگفتگویم با دوست مشتاق موسیقی را پیگیری کنم . آیا آهنگ های خوانده شده در کنسرت های گروه مستان منجر به توقف کارشان شد؟در مصاحبه دیگری که سرپرست گروه با برنامه تفسیر خبر دارد . وی نیز تاکید سر بسته می کندکه توقف کارشان در ج. اسلامی مربوط به مسایل دیگریست . وماباتاکید بیشتر روی نظر احمد باطبی اضافه می کنیم: دریک حکومت مافیایی امتیاز های حکومتی بین باند های حکومت تقسیم میشود وهر باند میخواهد برای افراد خودش امتیار کسب کنند.اگر عضو باند های حکومتی نباشی در نهایت حذف می شوی. من حتم دارم که درایران امروز صد هاخواننده خوش صدا، صد ها نوازنده چیره دست بدون اطلاع وحمایت دولت با مشقت کارشان را ارتقاء بخشیده اند. اما در جمهوری ولایت سفیه30 سال است فقط همان چند نام تکرار می شوند . همین موسیقی دانان متصل به قدرت زیر آب تازه واردی را خواهند زد که حدس بزنند موقعیت را از دستشان خواهد گرفت. همین محدود موسیقیدانانی که حمایت حکومت را هم پشت خود دارند چشم دیدن یکدیگر را ندارند ودایم برای هم میزنند، چطور می شود پذیرفت امکان می دهند یک گروه جوان که خطر هست دکان هنری آنها را تعطیل کند به تدریج موقعیت رااز دستشان بگیرد.
پیشینه ج. اسلامی نشان می دهد که اگر بار دیگر مجوز برای کار گرو مستان صادر کنند بدون قید وشرط نخواهد بود . تا چه حد این گرو ه برای برگشت به صحنه در ج. اسلامی امتیاز خواهند داد ؟ آینده نشان خواهد داد. قطعه ای از کار گروه مستان را اینجا ببینید وبشنوید.
http://www.youtube.com/watch?v=17wue10S0l0

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت