.
سه شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸.
امروز:
Nov 12 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

دوشنبه, 05 اسفند 1387 ساعت 01:17

نامۀ سرگشادۀ کلوپ فیلمسازان ایرانی واروپایی

alt

ما با شگفتی از حضور فِیلم های ایرانی در پنجاه و نهمین جشنوارۀ بین اللملی فیلم برلن آگاه شدیم  و در حیرتیم که شما می خواهید به نام " گفتگوی فرهنگی "، فیلمی تبلیغی را در بارۀ احمدی نژاد که منکر هولوکاست است، به نمایش درآورید. فیلمِ " نامه به رئیس جمهور" که ساختۀ مشترک ایران و کاناداست، تلاش دارد که یک رئیس جمهور مورد تنفر را برای تماشاچیان، به صورتِ رئیس جمهوری " نوع دوست و نزدیک به خلق " به نمایش درآورد.

به جشنوارۀ فیلم برلن (برلیناله) و به مدیر این جشنواره آقای دیتر کُسلیک
به همۀ جشنواره های بین اللملی فیلم
به شهردار برلن
به سناتور فرهنگ برلن
به همۀ فراکسیون های مجلس فدرال و مجلس های استانیِ آلمان
به رسانه های بین اللملی و آلمانی
26 ژانویه 2009
آقای کسلیک گرامی،
ما با شگفتی از حضور فِیلم های ایرانی در پنجاه و نهمین جشنوارۀ بین اللملی فیلم برلن آگاه شدیم  و در حیرتیم که شما می خواهید به نام " گفتگوی فرهنگی "، فیلمی تبلیغی را در بارۀ احمدی نژاد که منکر هولوکاست است، به نمایش درآورید. فیلمِ " نامه به رئیس جمهور" که ساختۀ مشترک ایران و کاناداست، تلاش دارد که یک رئیس جمهور مورد تنفر را برای تماشاچیان، به صورتِ رئیس جمهوری " نوع دوست و نزدیک به خلق " به نمایش درآورد. در ایران، منتقدان رژیم، دگراندیشان، هنرمندان و شاعران، هنرپیشگان، نویسندگان و فعلان هنری، به گونه ای مستمر، بازداشت، دستگیر و اعدام می شوند. ترور علیه اقلیت های دینی مانند بهائیان، پیگیرانه و رَوشمند، اجرا می شود. زنان ایرانی در آشکارا، خوار و تحقیر می شوند. همجنس گرایان زن و مرد، به گونه ای وحشیانه تحت پیگرد قرار می گیرند. دستگیری و شکنجۀ فعالان حقوق بشری، هموندان سندیکاها، آموزگاران و دانشجویان از مسایل روزمره در این رژیم هستند.
سیاست خارجی رژیم شیعی ایران بر یهودستیزی نابود کننده ای بنا گردیده که همۀ یهودیان جهان و اسرائیل را هدف گرفته است. این سیاست با پشتیبانی از نیروهای تعصب گرای اسلامی و تروریست و نیز با تلاش برای مجهز شدن به تسلیحات اتمی، دنبال می شود.
بر شما روشن است که در رژیم اسلامی، همۀ فیلم ها باید از دستورهای سختِ سانسور اسلامی تبعیت کنند. نیز، می دانید که تنها آن فیلم هایی مورد پشتیبانی رژیم قرار می گیرند و مجاز به حساب می آیند که با پیشداده ها و دستورهای اسلامی " وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران" هماهنگ و همخوان باشند.
سهمیۀ جشنواره ها که از سوی این وزارتخانه تأیید شده اند، مجازند اندازۀ معینی از انتفادهای اجتماعی را بازتاب دهند. اما، درست به همین خاطر، این فیلم ها برای فریبِ صحنه های فرهنگی جهان، همچون تبلغاتِ مورد نیاز حکومت اسلامی عمل می کنند؛ چرا که بسیاری از این فیلم ها، تنها برای جشنواره های فیلم ساخته و پرداخته شده اند و نمایش آنها برای مردم ایران ممنوع هستند.
سال هاست که ویژگی چشمگیر جشنوارۀ فیلم برلن (برلیناله) به مدیریت آقای دیتر کُسلیک، پیوند و دلبستگی با دستگاه های رسمی حکومت در ایران است. به این وسیله، شما با پشتیبانی ازاینگونه تبادل فرهنگی، حقانیت ویژه ای به رژیم ترور می بخشید. این، کمک به مردم ایران نیست.
بلکه برعکس: زیر لوای " گفتگوی فرهنگی "، رژیمی مقبولیت می یابد که سیاست اسلامیزه کردن ایران و جهان را به گونه ای تهاجمی و خشونت آمیز دنبال می کند و در پی آن است که اقلیت های قومی ایرانی را بیشتر از بیش به حاشیه رانده و نیز همۀ جلوه های غیر اسلامی فرهنگ و تمدن ایرانی را از میان ببرد.
-از اینرو، ما خواهان آن هستیم که مدیر جشنواره، آقای دیتر کسلیک که سال هاست به عنوان مسئول اصلی، برلیناله را به صحنۀ تبلیغی رژیم ایران تبدیل کرده است، کناره گیری کند.
-ما همچنین خواستار آن هستیم که فیلم های ارسالی از ایران و نیز فیلم " نامه به رئیس جمهور" ساختۀ مشترک ایران و کانادا از برنامه حذف شوند؛ زیرا این فیلم ها نه تنها بازتاب دهندۀ دستاورده های هنری نیستند، که بیشتر اهداف تبلیغی رژیم ترور را به نمایش می گذارند.
با درودهای دوستانه
از سوی کلوپ فیلمسازان ایرانی و اروپایی
آرمان نجم  (فیلمساز و دراماتور)
CIEF Club  iranisch

منبع: سينماى آزاد
http://www.cinemaye-azad.com/new/new01.html 

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت