.
چهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۸.
امروز:
Nov 20 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

جمعه, 11 ارديبهشت 1388 ساعت 01:15

مینا اسدی: دوباره

altبجای کشت کشاورز را درو کردند٬ بجای نان به تساوی گلوله قسمت شد٬ توان کارگران را دوباره ظلم خرید٬دوباره زاغه نشينان به زاغه برگشتند٬ دوباره طاهره ها از گرسنگى مردند٬ دوباره راضى بر فقر خويش راضى شد

http://www.gozareshgar.com/index.php?id=22&tt_content[tid]=11035


 

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت