.
شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۸.
امروز:
Oct 19 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

شنبه, 11 آبان 1387 ساعت 03:11

استقبال چشمگير از سمينار دفاع از حقوق کودکان

بعد از ظهر روز ٣٠ اکتبر سمينار حول موضوع مذهب، کودک و آموزش در مدارس سوئد در مرکز شهر استکهلم با موفقيت برگزار گرديد. اين سمينار بزرگى بود که در آن بجز يک مورد، توسط نمايندگان پارلمانى جملگى  احزاب  سوئد شرکت داشتند. هدف از سمينار در عنوان آن گويا بود: کودکان بايد از دست درازى مذهب در مدارس در امان بمانند!مباحثات بر روى روند گسترش برق آساى مدارس خصوصى و مهمتر از همه مدارس مذهبى متمرکز بود. علاوه بر اين روند، هنوز مشکل قديمى تر رگه هاى مذهب در آموزش کودکان در مدارس دولتى را نيز بايد اضافه کرد. تاثيرات مخرب اين روند بر روى کودکان، امروز و فرداى اين کودکان چگونه است؟ آيا اساسا دولت ـ و احزاب تشکيل دهنده آن و نمايندگان حاضر در سمينارـ اين تاثيرات را برسميت ميشناسند؟ چگونه ميتوان جلوى اين روند سد بست؟ آيا بازرسى وعده داده شده از طرف اداره مدارس کافى است؟ مذهب در مدارس، آموزش مذهب در مدارس، کودکان و مذهب، حقوق والدين، آزادى مذهب، حق کودکان براى رهايى از مذهب، و بسيارى سرتيترهاى مربوط به موضوع با دقت و حرارت مورد بحث سخنرانان و شرکت کنندگان قرار گرفت. به اذعان بسيارى از شرکت کنندگان، اين سمينار با محتواى غنى و نمايندگى طرفين اصلى مباحثه در جدل در کار خود موفق بود.
برگزار کنندگان اين سمينار نهاد اول کودکان، نهاد "پلا و فاديمه را هرگز فراموش نکن" و سازمان Humanisterna  بودند. اسناد و مباحثات سمينار بزودى منتشر خواهند شد.
٣١اکتبر ٢٠٠٨
www.barnenforst.se
http://www.iran-telegraf.com/2008/10/post_2940.html

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت