.
شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸.
امروز:
Dec 07 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

چهارشنبه, 23 ارديبهشت 1388 ساعت 02:44

در اطاق گفتمان سیاسی ،اجتماعی

altسینماگران وخیمه شب بازی رژیم زیر عنوان انتخابات همراه با بحث وگفتگو با بصیر نصیبی
چهار شنبه 13 مای 2009 ساعت 20 بوقت اروپا ی مرکزی www.cinemaye-azad.com
Dar otage goftemane siyasi ejtemai
Cinemagaran va kheyme shab baziye rejim zire onvane entekhabat
4shanbe 13 may saate 20 bevagte ourupaye markazi

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت