.
شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸.
امروز:
Dec 07 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

پنج شنبه, 18 تیر 1388 ساعت 18:19

آتش آزادی

اینان با آتش پٌر مهر جان خویش               
برآن شدند که شمع را شعله ور کنند  
برآن شدند که عشق رازندگی دهند
عطر وجود خویش رابپایش فداکنند
هر محفلی که درآن شور بودنست
روشن به شعله ای از جان  خود کنند
اینان به بودن خود رنگ  خون زدند
تا  مام  وطن را  پٌر از  سحر   کنند
هر گوشه و کنار این  مرز پٌر گوهر
چندین  هزار پرچم  رنگین علم  کنند
با هر که اهرمن ست و بر سر مقام
با رزمِ  خود او را ، سرنگون  کنند
جنگی ست در میانه  میدان روزگار
باید که  خویش را مهیایِ  آن   کنند
 اینان نه آتش شمع اندکه بارقص باد
هر لحظه ای به   یک سو  نظر  کنند
اینان لشگر عشق اند و شور عاشقی
بر آن شدند که آزادی وطن را بپا کنند
اینان به آتش پٌر مهر جان خویش
بر آن شدند که شمع راشعله ورکنند                 
دوشنبه ۱۵ تیر ماه ۸۸                            
المان - فرانکفورت                              
محتوای بیشتر در این بخش: « گُمنام مینا اسدی:به دشمن ....... »

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت