.
يكشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۸.
امروز:
Nov 17 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

سه شنبه, 03 آذر 1388 ساعت 13:49

تصور کن اثر جاودانه جان لنون بهمراه ترجمه فارسي

altImagine by John Lennon - Farsi Subtitle: This video clip did broadcast through Rahai Zan TV program by Mino Hemati via Channel One Satellite TV to all Farsi speaking viewers.

http://rahaizantv.blogspot.com/2009/11/imagine-by-john-lennon-farsi-subtitle.html
تصور کن اثر جاودانه جان لنون بهمراه ترجمه فارسي شعر از برنامه رهائي زن و از کانال يک براي فارسي زبانان پخش شد
Best Wishes
Mino Hemati
Producer / Anchor of Rahai Zan TV Program (Channel One TV)
http://rahai-zan.tv
http://rahaizantv.blogspot.com/
http://www.youtube.com/user/MinoHemati
Tel: 1(310)928-7049
Fax: 1(717)754-8633

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت