.
دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸.
امروز:
Dec 09 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

جمعه, 17 مهر 1388 ساعت 13:30

مينو هميلى:روایتی زنده از شکنجه و تجاوز

altروایتی زنده از شکنجه و تجاوز در زندانهای ایران(بخش نخست)
۱۶ سال داشت که دیوارهای سرد و نمور زندان قامت نحیفش را در بر گرفتند. در یک روز گرم بهاری. آن روز، بهار برایش معنای دیگری یافت. دیگر اردیبهشت یادآور سبزی و طراوت نبود. شکوفه های نورسته رقصان در باد. اردیبهشت تجسمی از خشم و خشونت بود. تبلوری از تعرض و شکنجه. فریادهای خفه در گلو.هم بندی های درد کشیده. اردیبهشت سال ۶۰ بود. در زندان، میان تاریکی انفرادی به دور از چشم عزیزانش بالید و رشد کرد.عزیزانی که نوجوانی او را هرگز ندیدند. نوجوانی او به شلاق و تحقیر گذشت. به حفظ بکارتش از هجمه وحشیان رژیم.(ادامه مصاحبه در لينک زير)

http://siyahkhane.blogfa.com/

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت