.
سه شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸.
امروز:
Nov 12 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

جمعه, 01 آبان 1388 ساعت 02:42

بنفشه کمالی:برای سهیلا قدیری

برای سهیلا قدیری که تراژدیِ زندگی و اعدام ا و سند گویائی بر علیه قوانین ضد بشری رژیم جمهوری اسلامی میباشند.
غمِِ درون
چگونه باز گو کنم غم درون
ز سوگِ تو
ز مرگِ تو
چگونه باز گو کنم غم درون
برای تو
که زندگی نمایشِِ
فجیع درد و فاجعه-
سکوت و بغض-
و حادثه برای تو
بود و بس
زعمق شب صدای تو پر میکشد
فریاد تو در کوچه های سرد شب
در اتش جوشنده-
گرمای تب الودِ
خیابانهای متروکِ روی گردانده - 
از انسانیت بر میکشد
کاشکی دستی کوچک
صدائی ارام
یا که لبخندی سر شار
ز مهر-
به تو بر خورد میکرد
و ترا لحظه ای هر چند
کوتاه ،گذاران
با خود به قلمرو های
عشق و دوستی مهمان میکرد
کاشکی تاریخ تو و بیشمارانی دگر
رقمی دیگر میخورد
کاشکی میتوانستم ، دستهایم را
لحظه ای کوتاه، به توهدیه میدادم
تا که حس همراهی و هم قلبی  مرا
که کنون در من
اینگونه بیتابانه در غلیان است
با تو تقسیم میکردم
کا شکی ...
بنفشه کمالی 22 اکتبر 2009

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت