.
جمعه ۱ آذر ۱۳۹۸.
امروز:
Nov 22 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

چهارشنبه, 05 اسفند 1388 ساعت 02:44

مینا اسدی: طرح سرخ

هر زمستان از خاکت   
گل سرخی می روید
وهزاران دست
طرح خاکستری غم را از مقبره ات می شو ید
نام سرخت اینک
مشق طفلان دبستانی ست
آذرماه 1352/ تهران

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت