.
جمعه ۲۲ آذر ۱۳۹۸.
امروز:
Dec 13 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

دوشنبه, 20 ارديبهشت 1389 ساعت 03:16

سوء استفاده جنسى امام از يك دختر خردسال

alt

نهاد اول كودكان در سوئد: كودكان را از دست مذهب، و از دست تعرضات جنسى نجات دهيد! در طول هفته خبر مربوط به سوء استفاده جنسى يك امام (آخوند)  مدرس اسلامى  از يك دختر خردسال در كلاس تدريس مذهبى، افكار عمومى در سوئد را بخود جلب نمود. بنا به اظهارات دادستانى شهر استكهلم، اين فرد با سوابق معتبر بعنوان معلم سرخانه براى تدريس قران و زبان عربى، در تنهايى ساعات تدريس، دختر يازده ساله را مورد تعرض جنسى قرار داده است. بنا به اخبار منتشره، تشديد و تكرار دست درازى روحانى اسلامى بجايى ميرسد كه دخترك قربانى بر ترس و شرم خود غلبه ميايد، و والدين خود را در جريان قرار ميدهد. بقول دادستان شهر استكهلم، هيچ ترديدى در روايت دختر و اعلام جرم وجود ندارد. دادگاهى با كيفرخواست زندان تا يكماه ديگر در انتظار مجرم است.
سرنوشت اين دختر خردسال تكان دهنده است. پيگيرى و سختگيرى پليس و مقامات دادستانى پاسخگوى تنها بخش كوچكى از خشم برانگيخته از اين رويداد است. جاى ترديد وجود ندارد كه اين سرنوشت دامنگير تعداد بسيارى از دختران و پسران در موقعيت مشابه بوده و هست. در چند ساله اخير تعداد هر چه بيشترى از باصطلاح "مدارس" اسلامى براى كودكان  مثل قارچ در محلات مهاجرنشين سربر آورده اند. تعدد امامان و آموزگاران كذايى از شمار خارج است. در اين مراكز نوين آموزشى كه از مساجد و زير زمينها و تا منازل را در بر ميگيرد، تعداد هر چه بيشترى از كودكان بدست اين متوليان سپرده ميشوند تا به آنها درس قران و آيين اسلامى و صد البته بزبان عربى و زبان مادرى آموخته شود. وجه مشترك پايه اى اين مدارس در بى پناهى كودكان نهفته است. اين مدارس  در جايى ثبت نميشوند. هيچ  كنترلى بر آنها ناظر نيست. مسئوليت مضمون آموزشى اين كودكان، چگونگى رفتار با شاگردان، عواقب و نتايج و ماليات آن پاى كسى را نميگيرد. مظابق قوانين جامعه حتى نميتوان چند گاو و گوسفند را به  چنين درندشت و بدون پاسخگو سپرد. طاهرا رضايت والدين مومن و يك عمامه كافى است كه كودكان را به يك موقعيتى سپرد كه سر تا پاى آن، مضمون آنچه به ذهنش فرو ميشود، رفتارى كه با او صورت ميگيرد همگى سم است. سر تا پاى اين باصطلاح مدارس، در هر ابعاد و اشكال آن، رسما  ضد سلامتى روحى و روانى كودك  و ضد حقوق كودك است. تعرض به كودك، بازى كردن با جان و جسم و حرمت كودكان با نفس وجودى دين و مذاهب، همگى مذاهب و از جمله اسلام  درهم آميخته است.
دختر يازده ساله قربانى هنوز بايد خوش اقبال بحساب بيايد كه بعد از چند ماه بلاخره  با شهامت بيسابقه فردى،  خود را از تعرض امام پدوفيل نجات دهد. مابقى شاگردان جناب اسلام شناس بايد هنوز خوش شانس بحساب بيايند كه والدين دختر يازده ساله بجاى هر مصلحت گرايى پرونده را به پليس سپرده اند. همه مسئولان و مراجع دولتى و آموزشى بخوبى از دامنه اينگونه مدرس آگاهند. مورد اخير باندازه كافى هشدار دهنده است كه دكان اين گونه مدارس رسما تخته شود. اينگونه مدارس بايد غير قانونى اعلام شود. مجريان و دست اندركاران اينگونه مدارس بايد با پيگرد قانونى مواجه گردند. جامعه بايد تضمين كند كه همه كودكان از غير قانونى بودن اينگونه مدارس مطلع گردند. بايد والدين را در مقابل اعزام كودكان خويش به اينگونه مدارس پاسخگو دانست و مورد مواخذه قرار داد.
دست مذهب بايد از سرنوشت كودكان كوتاه گردد، مدارس مذهبى در همه اشكال آن بايد برچيده گردد. 
٨ ماه مى ٢٠١٠
www.barnenforst.se 

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت