.
سه شنبه ۲۶ شهريور ۱۳۹۸.
امروز:
Sep 17 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

جمعه, 27 فروردين 1389 ساعت 13:14

دو ميليون كودك بازمانده

altعضو هيات مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان در گفت‌و گو با ايلنا:ترويج زاد و ولد با وجود ميليون‌ها كودك فقير و بازمانده از تحصيل چه معني دارد؟
بسياري از آمارها نشان مي‌دهد كه كودك‌آزاري به دليل چند شغله بودن والدين، بيكاري و حتي فقر رو به افزايش است/هنوز تدابيري براي كاهش فقر در كشور انديشيده نشده و وضعيت كودكان و خانواده‌ها در استان‌هاي محروم وخيم است.
عضو هيات مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان گفت:بر اساس آخرين اطلاعات اعلام شده كه دو ميليون كودك بازمانده از تحصيل در كشور وجود دارد و طلاق نيز رشد 134 درصدي داشته است و مسئله بيكاري نيز تشديد شده با اين وجود خانواده‌ها و جوانان پيش از هر اقدامي با آموزش شيوه‌هاي همسرپروري، فرزند پروري و مهارت‌هاي زندگي نياز دارند.
ليلا ارشد در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا با اشاره به اظهارات اخير رئيس‌جمهور پيرامون تشويق خانواده‌ها براي افزايش تعداد فرزندان در ايران ضمن مخالفت با افزايش زاد و ولد در كشور تاكيد كرد: بايد قبل از سياست‌گذاري جهت افزايش تولد در كشور اعمال مديريت و سياست‌گذاري دقيق كرد.
او با اشاره به لزوم انديشيدن تدابير ويژه قبل از ترويج زاد و ولد افزود: افزايش تعداد كودك به برنامه‌ريزي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و آموزشي مفصلي نياز دارد اين در حالي است كه اين سياست با توجه به خط فقر فعلي و ميزان درآمد خانواده‌ها به تداوم و افزايش فقر منجر مي‌شود.
عضو هيات مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان با بيان اينكه بسياري از آسيب‌هاي اجتماعي موجود در خانواده‌ها از فقر نشات مي‌گيرد، عنوان كرد:‌ وقتي هنوز تدابيري براي كاهش فقر در كشور انديشيده نشده و وضعيت كودكان و خانواده‌ها در استان‌هاي محروم رو به وخامت است، نبايد صحبت از رد برنامه‌هاي تنظيم خانواده در كشور شود.
ارشد تصريح كرد: بر اساس آخرين اطلاعات اعلام شده كه دو ميليون كودك بازمانده از تحصيل در كشور وجود دارد و طلاق نيز رشد 134 درصدي داشته است و مسئله بيكاري نيز تشديد شده با اين وجود خانواده‌ها و جوانان پيش از هر اقدامي با آموزش شيوه‌هاي همسرپروري، فرزند پروري و مهارت‌هاي زندگي نياز دارند.
او با اشاره به آمار روزافزون خشونت در خانواده‌ها و قتل‌هاي خانوادگي خاطر نشان كرد: آيا بهتر نيست كه قبل از ارائه ايده‌هايي پيرامون افزايش زاد و ولد در كشور به كودكان فقير كه نياز مبرم مالي، فرهنگي، اجتماعي و ... دارند، رسيدگي شود تا نسل فعلي با سلامت و رفاه رشد يابد؟
اين فعال حوزه كودكان به آمار هر ساله صداي يارا اشاره كرد و گفت: بسياري از پژوهش‌ها و آمارها در صداي يارا نشان مي‌دهد كه كودك‌آزاري به دليل چند شغله بودن والدين، بيكاري و حتي فقر رو به افزايش بوده به همين دليل طرح چنين ايده‌هايي براي افزايش زاد و ولد در كشور ايرادات اساسي دارد و افزايش تعداد زياد كودكان راهكار مناسب و موفقي براي ايران نيست.
عضو هيات مديره حمايت از حقوق كودكان با اشاره به طرح آتيه از ابتداي سال جاري كه بر اين اساس مبلغ يك ميليون تومان به حساب هر نوزاد ايراني واريز مي‌شود تاكيد كرد: اين طرح اگرچه به فرهنگ پس‌انداز در كشور كمك مي‌كند اما هرگز خانواده‌هايي كه مشكلات مالي ندارند براي افزايش زاد و ولد ترويج نمي‌شوند در حالي كه اين مسئله به ضرر خانواده‌هاي فقير منجر مي‌شود.

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت