.
جمعه ۴ بهمن ۱۳۹۸.
امروز:
Jan 24 2020.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

سه شنبه, 04 آبان 1389 ساعت 02:01

بصير نصيبى:در باره يك پروپاگاند

altدر باره یک پروپاکاندا فیلم با عنوان« موج سبز»: صمدی یک فیلم کوتاه دانشجویی هم ساخته بود به اسم «تولد مادر بزرگ» که من در جشنواره سینمای تبعید هانوفرآلمان* کارش را دیدم وبا خودش آشنا شدم ودر یادداشتی، با خوشبینی نوشتم که علی صمدی این توانایی را دارد که فیلمساز خوب ومطرحی بشود. زمان گذشت ...اما همین جوان، میخواهد از جنبش مردمی در یک سال گذشته فیلمی بسازد ( اسم فیلم: موج سبز)واین اتفاق تاریخی را ثبت کنند .اما او شناخت کافی از جامعه کنونی ندارد  چه شایسته بود که بهمان راه خوش آینده اش ادامه میداد ویک تجارتی ساز موفق برای سینمای  عامه پسند آلمان  می شد....
 

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت