.
چهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۸.
امروز:
Nov 20 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

چهارشنبه, 08 آبان 1387 ساعت 03:17

سعيد رفيعي:روز سرب ريزي

پتک:شبی که لباس شخصی ها چهارده سالگیش را گاییدند پنجمین شبی بود که در انتظار پدرش بیدار مانده بود. نیمه های شب پنجم کلید پدر سوراخ قفل را چرخید و چند لباس شخصی به خانه ریختند. ر دسته وانمود می کرد از اینکه همراه لباس شخصی ها به خانه دختر نرفته ناراحت نیست بدون گفتن کلمه ای به اتاق بازجویی رفت و منتظر شد. لباس شخصی ها قبل از اینکه دختر را به اتاق بازجویی سردسته ببرند توضیحات کاملی از آنچه در صورت حرف نزدن در اتاق بازجویی در انتظارش بود به دختر دادند. دختر که ایده های پدر و همرزمانش زیاد به ذهنش تجاوز کرده بود خوب می دانست چه باید بکند. نرسیده به اتاق بازجویی بخاری راهرو را در آغوش کشید. انگار با معشوقی که هیچ وقت فرصت داشتنش را نداشت والس می رقصید . از سر و صدای لباس شخصی ها سردسته با شکم برآمده اش بیرون دوید . بوی موهای سوخته و سینه های دختر که روی بخاری می لرزید در ذهن سردسته لباس شخصی ها نقش بست. فهمید هیچ شکنجه ای دختر را به حرف نخواهد آورد. دستور داد دختر را مثل پدرش راحت کنند. بخاری از بدن دختر جدا نمی شد به ناچار دختر را همراه بخاری خاک کردند.
خالفین خیابان را بسته بودند. هر لحظه تعدادی از مردم به جمع  مخالفین اضافه می شدند. سردسته لباس شخصی ها دستور داد ذهن مخالفین را پر از سرب کنند. لباس شخصی ها مخالفین را به رگبار بستند هنوز ذهن تمام مخالفین پر از سرب نشده بود که ناگهان مردم متوجه شدند اصلاً در خیابان چیزی ندیده اند و باید خود را کورمال کورمال به خانه هایشان برسانند. بین راه پای چند نفر شکست. عده ای به اشتباه وارد خانه دیگری شدند و تا صبح از اینکه با کس دیگری همبستر شده اند تعجب کردند. در یک مورد فاحشه پیری وارد خانه ای شد وپس از چند ماه همراه مرد خانه برای پسرشان به خو استگاری رفتند. پدر دختر راننده باز نشسته ای ست که سردسته لباس شخصی ها جنازه مخالفین را پشت کامیون او ریخت و دستور داد مستقیم در دل کویر براند و حتی زیر چشمی آینه های بغل کامیون را نگاه نکند. سر دسته زیر گوش راننده گفت در این ماموریت خدا همراه و مواظب توست . راننده آن قدر خدا ترس بود که آرتروز گردن گرفت. راننده می ترسید اگر به اطراف نگاه کند خدا به سر دسته گزارش بدهد. بین راه از ذهن مخالفین سرب می ریخت. عقب کامیون پر شده بود سربها کف جاده می ریختند. پیرمردی که با دو چرخه سفر می کرد متوجه سربهای کف جاده شد. پشت کامیون راه افتاد و تمام سربهایی را که از کامیون می ریخت جمع کرد. بعدها سربها را به کاغذهای سیاه رنگ می چسباند.
فاحشه پیر وقتی دید جلسه خواستگاری را سکوت گرفته است برای شروع صحبت پرسید حاج آقا گردن شما مشکلی داره؟ پدر دختر -راننده بازنشسته- نیش خندی زد و گفت انگار شما تلویزیون نگاه نمی کنید. اخیراً یک مستند اخلاقی از روی آرتروز گردن من ساخته شده. صدایش را با یک سرفه صاف کرد و ادامه داد کارگردان می خواهد دخترها و پسرهای جوان از روی آرتروز گردن من یاد بگیرند چگونه باید از خدا ترسید. تا نگاهشان را کنترل کنند.
****
اولین بار کنار دکه روزنامه فروشی نرسیده به چهار راه ایستاد و سالهاست مشتری پر و پا قرص تیترهای یکی از روزنامه هاست. روزنامه ای سیاه رنگ با کلمات سربی. هر روز عصر صاحب دکه پیرمردیش را تلق و تلق با دوچرخه تا انبار کنار شهر می بُرد و فردا با یکی از  شماره های روزنامه بر می گشت . پیرمرد سیاهی روزنامه را روی پیشخوان دکه رها می کرد ولی هیچ بادی روزنامه سیاه رنگ را نمی برد. اوایل تعجب می کرد چرا باد روزنامه سیاه رنگ را با خود نمی برد از چهره بی تفاوت پیرمرد برای لحظه ای جوابی گنگ می گرفت. تیترهای روزنامه آنقدر برایش جذاب بود که هر بار با خودش فکر می کرد هیچ تیتری بعد از این تیتر جذاب نخواهد بود. هر روز تیتر جدید تیترهای قبلی را پس می زد. تا اینکه آخرین تیتر تکانش داد آنچنان که رعشه های لذت بدنش را مشمئز کرد. کلمات سربی یکی پس از دیگری از ذهنش خارج می شد و روی پیاده رو پخش و پلا می شدند. کافی بود کلمه ای را بخواند تا کلمه قبلی از ذهنش بیرون بریزد و کف پیاده رو را به گند بکشد. تا چند روز خون ادرار می کرد و آروغ می زد. خون ادرارش به مرور کمرنگ تر شد تا اینکه به طور کامل ادرارش به حالت عادی برگشت ولی آروغ زدنش هیچ وقت تمام نشد. شش روز در هفته پشت سر هم آروغ می زد . فقط دوشنبه ها آروغ نمی زد و می توانست تصمیم بگیرد دیگر هیچ تیتری نخواند تا مطمئن شود تیتری که خوانده جذاب ترین تیتر عمرش بوده است.
منبع: http://www.potkmag.com/post-7.aspx

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت