.
چهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۸.
امروز:
Nov 20 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

شنبه, 26 مرداد 1387 ساعت 01:58

نسرین پرواز:وسوسه اين بود

بامداد صورتى کشيده با گونه هايى برجسته داشت٠ مژه هاى بلندش همچون چترى از چشمان غمگينش که مثل مرواردي در صورتش ميدرخشيدند٬ حفاظت ميکردند٠

 

 

 

 فصل اول:
http://www.nasrinparvaz.com
چاپ اول 1387-2008
چاپ و نشر: "کتاب ارزان"- سوئد

Kitab-i Arzan

Helsingforsgatan 15
164 78 Kista- Sweden
+46 8 752 77 09
info @arzan.se

 

  

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت