.
جمعه ۲۶ مهر ۱۳۹۸.
امروز:
Oct 18 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

پنج شنبه, 17 آبان 1397 ساعت 04:04

فراخوان به آکسیون درحمایت از مبارزات حق طلبانه مردم در ایران ـ گوتنبرگ

مردم آزادیخواه و مبارز شهر گوتنبرگ!

اعتراضات وسیع و حق طلبانه مردم ایران در دفاع از آزادی و رفاه، علیه بردگی و استبداد و بی حقوقی، علیه زن ستیزی و علیه کل حاکمیت جمهوری اسلامی با همه جناحها و دستجاتش، موجی از امیدواری را در میان بشریت متمدن در سراسر جهان بر انگیخته است.حاکمین و قاتلین مردم ترس بر اندامشان افتاده است.آنانی که چهار دهه است در این جامعه به قیمت تباهی جان و هستی دهها میلیون کارگر، معلم، پرستار، به قیمت تباهی میلیونها کودک و به قیمت تحقیر روزانه دهها میلیون زن و دختر، به قیمت تحمیل فقر و گرسنگی و زندان به اکثریت مردم ایران، رژیمی که همواره دستمزد کارگران ؛ زحمتکشان را گرو گرفته؛ رژیمی که هر گونه اعتراض اعتصاب را با نیروی پلیس سرکوب میکند؛ رژیمی که در ایران و در سطح بین‌المللی مبلغ و سازمانده و پشتیبان رعب و وحشت و ترور سانسور و اختناق است؛ رژیمی که غارت و چپاول میکند و غیره با دخالت آمریکا دست از وحشیگری برنمیدارد.

چنین سیاستهایی جز توهم پراکنی سود دیگری برای جامعه ندارد؛ گرد و خاک پاشیدن به چشم مردم است. حاکمان حکومت اسلامی رژیم بدوی خشن سرمایه داری و اسلام سیاسی امروز نگران پایان حاکمیت خود هستند. آنها برای حفظ حاکمیت خود از هیچ توطئه و جنایتی کوتاهی نخواهند کرد. آنان ساکت نخواهند نشست و باید با هوشیاری همه توطئه های شان را خنثی و نیروی خود را متحد و آماده مقابله کرد.ما مردم محروم، ما کارگران و زنان و جوانان آزادیخواه به چیزی کمتر از رفتن جمهوری اسلامی قانع نیستیم. ما خواهان جامعه آزاد و برابر هستیم و سرنگونی جمهوری اسلامی اولین قدم در این راه است.

در حمایت از شواری پشتیبانی از مبارزات مردم درایران ـ گوتنبرگ؛ ما انجمن پناهندگان ایرانی همراه با سایر جریانات مترقی و انقلابی از مبارزات وسیع و حق طلبانه مردم ایران برای آزادی و برابری و رفاه و امنیت در آکسیون روز شنبه 10 دهم ماه نوامبر 2018 در میدان برنز پارکن شرکت میکنیم. ما از تمامی انسانهای آزادیخواه و مبارز و همه پناهجویان فراری از جهنم رژیم اسلامی دعوت میکنیم در این گرد همایی اعتراضی همراه ما و در کنار ما باشند.

زنده باد آزادی و برابری!

زنده و پایدار باد مبارزه و مقاومت مردم ایران!

سرنگون باد حکومت فاشیست اسلامی ایران!

زمان : روز شنبه 10 دهم ماه نوامبر 2018 ساعت 00؛14 تا 00؛16 بعدازظهر

مکان : میدان مرکزی شهر « برنز پارکن» گوتنبرگ

تلفنهای تماس

میترا سوفی مجید پور : 0737769876

محمد رضا هادی پور: 0764447197

نرگس علیدوست جلالی : 0730410303

محمد علی غفاری :   0720130225

انجمن پناهندگان ایرانی ـ گوتنبرگ

پنجم ماه نوامبر 2018

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت