.
جمعه ۲۶ مهر ۱۳۹۸.
امروز:
Oct 18 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

دوشنبه, 07 اسفند 1396 ساعت 02:18

اعتصاب شهرهای بانه و پیرانشهر در اعتراض به مسدود شدن مرزها

مرزهای موجود در شهرهای مرزی کوردستان هر روز بیش از پیش بسته و قطع می شوند، این امر زندگی را بر مردمان این شهرها که مرزها تنها نقطه امید و تامین معاش زندگی آنها می باشد سختتر کرده است. در اعتراض به تعطیلی بازاچه مرزی “کونه میرو” در مرز بانه که، دهها هزار نفر از خانوارهای این شهرستان و روستاهای اطراف از طریق کار و کولبری در این بازارچه و گذرگاههای مرزی منتهی به آن امرار معاش می کنند، کولبران، کاسبکاران و مغازه داران و بازاریان شهرستان بانه دست به اعتصاب عمومی زدند.

روژی کورد: روز شنبه 24 فوریه برابر با 5 اسفندماه 1396 شمسی، بازاریان شهرهای پیرانشهر و بانه در اعتراض به بسته شدن مرزها از سوی رژیم جمهوری اسلامی ایران و عراق، دست به اعتصاب عمومی زدند.

بنا بر گزارش خبرنگاران روژی کورد از این شهرها، مغازهای این دو شهرستان از صبح روز شنبه تا غروب آن به طور کامل بسته بوده است.

رژیم ایران با بستن مرز با اقلیم کوردستان، فشار زیادی بە ساکنان مناطق مرزی وارد کردە است.
از سوی دیگر، در اعتراض بە بیکاری، تامین نکردن بیمە بیکاری و بستن معابر مرزی، بخشی از کاسبکاران و مغازەداران پیرانشهر بە اعتصاب بانە پیوستند
این اعتصاب در پی فراخوان بازاریان و فعالین مدنی این شهرستانهای مرزی برگزار شده است.
فعالین مدنی از مردمان این دو هشر درخواست کرده بودند تا  برای بازگشایی دروازەھای مرزی و ازسرگیری کسب و کار خود از اعتصاب کنند.
طی مدت اخیر، چندین نقطه مرزی از سوی دولت ایران و عراق بسته شده اند و این امر بر میزان بیکاری در این مناطق افزوده است.
یکی از بازاریان بانه به خبرنگار روژی کورد گفت: “۳٨ سال است اکثریت مطلق مردم کردستان برای انجام کارهای شاق و کم درآمد بە سراسر شهرهای ایران کوچیدەاند، اکنون حاکمیت نان بەقیمت جان را قطع کردە. بانە و پیرانشهر جواب میدهند.”
یکی دیگر از فعالین مدنی این شهرستان گفت: “مردم زحمتکش بانە وسیعا در اعتصاب عمومی علیە وضعیت بیکاری و مسدود کردن مرزها کە محل روزی درآوردنشان هستند، شرکت کردەاند. این عمل درست لازمست مورد حمایت همە شهرها قرار گیرد”.
بازارچه “کونه میرو” تنها بازارچه ای نخواهد که تعطیل خواهد شد، مطابق نقشه “مرکز پژوهش های مجلس رژیم” شمار دیگری از بازارچه های مرزی کردستان تعطیل خواهند شد و گذرگاههای مرزی منتهی به آنها نیز بسته می شود. جا دارد که مردم شهرستانهای پیرانشهر، سردشت، مریوان، روانسر، جوانرود، پاوه و ایلام و سایر شهرهای مرزی کردستان از اعتصاب عمومی مردم شهرستان بانه حمایت کنند.
نبود صنایع مادر و پایین‌دستی در استان‌های مرزی سبب شده ساکنان این مناطق به شغل کولبری روی آورند و در این میان شاهد افزایش آمار ترک تحصیل دانش‌آموزان در این مناطق هستیم زیرا بسیاری از افراد تحصیلکرده به دلیل نبود اشتغال پایدار، کولبری را به عنوان منبع درآمدی برای خود انتخاب می‌کنند‌‌.

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت