.
يكشنبه ۳ شهريور ۱۳۹۸.
امروز:
Aug 25 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

شنبه, 27 مهر 1392 ساعت 02:35

مردم سنندج اعلام میکنند: اول کودکان

در فضای سیاسی ایران که بحث حول مناسبات آمریکا و جمهوری اسلامی، مذاکرات هسته ای و یا اعدامها و گرانی و بیکاری و ... داغ است، در شهر سنندج دلمشغولی دیگری این روزها برجسته شده است. روز جهانی کودک و حقوق کودک و مراسمهایی به این مناسبت. دلمشغولی انسانی و بسیار امید بخش. هفته گذشته در همین نشریه گزارش مراسم 16 مهر سنندج به مناسبت روزجهانی کودک را منتشر کردیم و اکنون در این شماره گزارش دومین مراسم بزرگ را که جمعی از فعالین اجتماعی و حقوق کودک به همراه تصاویری از این مراسم در شبکه های مجازی منتشر کرده اند. مردم سنندج در ده روز گذشته و به نحو شایسته ای اعلام میکنند، اول کودکان  و حقوق کودکان. به این ترتیب بر حقوق انکار ناپذیر کودکان پای میفشارند. این فعالیتهای شورانگیز باید الگویی باشد در سراسر ایران تکثیر شود. گزارش دومین مراسم روز جهانی کودک را در ادامه میخوانید.
به مناسبت روز جهانی کودک مراسم بزرگی در سنندج برگزارشد
به ابتکار جمعی از فعالین اجتماعی و مدافعین حقوق کودک امروز 26 مهر 1392 مراسم بزرگی در پارک آی تی شهر سنندج برگزار شد. از مدتی قبل تدارک این مراسم در دستور کار بود و مجوز آن اخذ شده بود.در سطح شهر به این مناسبت تراکتها و اوراق تبلیغی وسیع پخش شد. محل مراسم در پارک آی تی با بنر و پلاکاردها و پوسترها تذیین شده بود.جمعیت وسیع و بالغ برپنج هزار نفر قبل از ساعت 3 بعد از ظهردر پارک تجمع کردند. ساعت 3 بعد از ظهر مراسم شروع شد. همزمان نیروی وسیع انتظامی و یگانهای ویژه به محل مراسم هجوم آورده، تمامی بنرها و پلاکاردها و پوسترهای محل مراسم را پاره کردند. در ادامه قصد متفرق کردن مردم و ممانعت از برگزاری مراسم را داشتند. جمعیت حاضر مقاومت کرده و بر برگزاری مراسم پافشاری کردند. نیروی انتظامی مجبور به عقب نشینی شده و مراسم ادامه پیدا کرد.کودکان و نواجوانان بر روی سن میرفتند شعرهای کودکانه میخواندند و سرگرمیهای متنوع و بازیهای کودکان ادامه پیدا کرد. درمحل مراسم فضای جشن و شادی حاکم بود. مراسم ساعت پنج و نیم بعد از ظهر با آهنگ و رقص کودکان به پایان رسید.
به این ترتیب ده روز بعد از مراسم سه شنبه 16 مهر، امروز دومین مراسم بزرگ به مناسبت روزجهانی کودک علیرغم محدودیتهای زیادی که نیروهای انتظامی بوجود آوردند، برگزار شد.
جمعی از فعالین  اجتماعی و مدافعین حقوق کودک – سنندج


با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت